Strategische doelen

Strategische doelen

  • De instelling heeft een cultuur van kwaliteitsverbetering en -borging en maakt kwaliteit zichtbaar en kenbaar.
  • In de instelling monitoren en ondersteunen we onze kernprocessen, verbreden we onze therapeutische middelen en tools en durven daarin innovatief zijn en dit met het oog op het verbeteren van zowel onze klinische praktijk als de kwaliteit van zorg. (strategisch doel centraal beleidsplan Broeders van Liefde).
  • De zorg is gericht op de cliënten en zijn omgeving. We bieden herstel ondersteunende zorg in al zijn facetten in al de geledingen van onze instelling. Dit uit zich in het werken met ervaringsdeskundigen, de aanwezigheid van een cliëntenbureel en KOPP-werking. De cliënt en zijn omgeving worden actief betrokken bij de opmaak en opvolging van het behandelplan en –programma.
  • Onze instelling heeft een visie en beleid op vlak van zachte HR met oog op het optimaliseren van de medewerkersbetrokkenheid, -tevredenheid en employer branding en heeft hiervoor efficiënte en effectieve tools ter beschikking.
  • De instelling participeert aan initiatieven met het oog op verbetering van de beeldvorming m.b.t. GGZ in het algemeen en de organisatie in het bijzonder.
  • De instelling zit stevig verankerd in meerdere netwerken met oog op de continuïteit van de zorg en de dienstverlening en is regionaal betrokken in de uitbouw van de vijf functies in het kader van de vermaatschappelijking van de GGZ.
  • De instelling is en blijft financieel gezond met oog op de continuïteit en bereidt zich voor op nieuwe Vlaamse en federale financieringsvormen.
  • De instelling beschikt over een comfortabele en veilige infrastructuur waarin zowel cliënt- en familievriendelijk als professioneel kan gewerkt worden en die kan bijdragen aan een betere beeldvorming.