Opname

Opname

Voor opname binnen ons psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT) werken we met een wachtlijst, die we nauwgezet volgen. Het is belangrijk om te weten dat deze wachtlijst vrij uitgebreid is, zodat een snelle opname niet altijd mogelijk is.

Om een cliënt op deze lijst te plaatsen, dienen volgende stappen gevolgd te worden:

  • Een aanvraag tot opname kan gebeuren vanuit het Psychiatrisch Ziekenhuis Ariadne of door externe partners. Het aanvraagformulier PVT kan opgevraagd worden via de sociale dienst van het PVT. Voor campus Lede neem je hiervoor contact op met Cindy Renneboog (cindy.renneboog@fracarita.org). Voor campus Dendermonde kan dit via Emily Coenen (emily.coenen@fracarita.org).
  • De aanvraag tot opname wordt besproken op de stuurgroep van beide PVT afdelingen. Hier wordt beslist of de cliënt al dan niet op de wachtlijst geplaatst wordt. Hiervan wordt de aanmelder op de hoogte gebracht. Voor de aanvraag of na positief antwoord is een bezoek aan de afdelingen altijd mogelijk.
  • Wanneer de cliënt bovenaan op de wachtlijst staat, zal er een intakegesprek doorgaan. Tijdens dit gesprek wordt geïnformeerd naar de krachten, wensen en ondersteuningsnoden. Op deze manier wordt er bepaald binnen welke doelgroep de cliënt het meest tot zijn recht zal komen.
  • Wanneer de kamer voor de cliënt vrijkomt, dan wordt hij of zij en de aanmelder hiervan op de hoogte gebracht.