Opname

Opname

Voor opname binnen ons psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT) werken we met een wachtlijst, die we nauwgezet volgen. Het is belangrijk om te weten dat deze wachtlijst vrij uitgebreid is, zodat een snelle opname niet altijd mogelijk is.

Om een cliënt op deze lijst te plaatsen, dienen volgende stappen gevolgd te worden:

  • Een aanvraag tot opname kan gebeuren vanuit het Psychiatrisch Ziekenhuis Ariadne of door externe partners.
  • Het aanvraagformulier, aanvraag tot opname PVT Ariadne (via deze link) dient volledig ingevuld en bezorgd te worden aan dr. Elke Lievens (via mail: elke.lievens@pcariadne.broedersvanliefde.be of per post : Reymeersstraat 13a, 9340 Lede).
  • Indien de aanvraag tot opname weerhouden wordt, worden cliënt en verwijzer gecontacteerd door de medewerkers van de sociale dienst van het PVT, voor het vastleggen van een screeningsgesprek. Tijdens dit gesprek wordt geïnformeerd naar de krachten, wensen en ondersteuningsnoden van de cliënt.
  • De inhoud van deze screening wordt besproken op de stuurgroep van het PVT. Daar wordt tevens beslist of de cliënt op de wachtlijst wordt geplaatst en zo ja, voor welke campus en woonvorm. De cliënt en verwijzer worden van deze beslissing op de hoogte gebracht.
  • Wanneer de kamer voor de cliënt vrijkomt, dan wordt hij of zij en de aanmelder hiervan op de hoogte gebracht.