Ontslag

Verdergaan

Het psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT) biedt langdurige zorg en begeleiding aan cliënten met een psychische kwetsbaarheid. Het PVT mag echter niet gezien worden als een eindstation. Om continuïteit van zorg te kunnen garanderen, zijn we steeds op zoek naar de best passende woonvorm, die het meest aansluit bij de mogelijkheden van de cliënt. Wanneer we binnen het PVT niet meer in de mogelijkheid zijn om de meest aangepaste zorg te verlenen, verwijzen wij door naar een andere woonvorm die hieraan wel tegemoet kan komen. Cliënten kunnen bijvoorbeeld voorbereid worden op een meer zelfstandige vorm van wonen (Beschut Wonen, terugkeer naar de thuissituatie). Daarnaast is het ook mogelijk dat cliënten, wanneer de fysieke zorg primeert, doorverwezen worden naar een woon- en zorgcentrum. Sowieso wordt er samen met de cliënt, zijn familie en eventueel bewindvoerder een proactieve aanmelding gedaan in een woon- en zorgcentrum eens de cliënt de leeftijd van 65 jaar bereikt heeft.