Klachtenbemiddeling

Bemiddeling

Als Psychiatrisch Verzorgingstehuis zijn wij sterk begaan met de kwaliteit van de door ons geleverde zorgen en diensten. Onze medewerkers stellen alles in het werk om het verblijf en de begeleiding zo goed en zo aangenaam mogelijk te maken. We staan steeds open voor suggesties om onze werking te verbeteren.

Onder een klacht verstaan we een door de cliënt geformuleerde uiting van ongenoegen in verband met de opname, de zorg, de behandeling, de bejegening of het ontslag. Wij besteden veel aandacht aan het voorkomen van klachten. Dit door het geven van de nodige informatie en door de begeleiding zo veel mogelijk in overleg met de cliënt vorm te geven. Daarnaast hebben we een permanente waakzaamheid met betrekking tot opmerkingen en suggesties die kunnen leiden tot verbeteringen. Door zelf actief te polsen naar de tevredenheid van cliënten en naar de kwaliteit van de dienstverlening, kunnen we zaken detecteren die ons in staat stellen proactief bij te sturen.

Indien u ondanks onze inzet toch nog vragen of klachten heeft, dan kan u een interne en/of externe klachtenbemiddelaar contacteren.

Interne ombudspersoon

Mevr. Cindy Renneboog (campus Nieuwemeers)
E-mail: cindy.renneboog@pcariadne.broedersvanliefde.be
Telefoon: 053/76.21.47.
Niet aanwezig op woensdag

Externe ombudspersoon

Mevr. Niki Vervaeke
E-mail: niki.vervaeke@ombudsfunctieggz.be
Gsm: 0499/90.7.45.
Aanwezig in PVT campus Nieuwemeers: elke 1é maandag van de maand van 10u00 tot 11u00.

Interne ombudspersoon

Mevr. Emily Coenen (campus Leilinde)
E-mail: emily.coenen@pcariadne.broedersvanliefde.be
Telefoon: 052/46.90.07.
Aanwezig in PVT Leilinde van maandag tot vrijdag: van 08.00 tot 16.00 uur.

Externe ombudspersoon

Mevr. Niki Vervaeke
E-mail: niki.vervaeke@ombudsfunctieggz.be
Gsm: 0499/90.7.45.
Aanwezig in PVT campus Leilinde  Dendermonde: elke 1é maandag van de maand van 13u30 tot 14u30.