Klachtenbemiddeling

Bemiddeling

Als Psychiatrisch Verzorgingstehuis zijn wij sterk begaan met de kwaliteit van de door ons geleverde zorgen en diensten. Onze medewerkers stellen alles in het werk om het verblijf en de begeleiding zo goed en zo aangenaam mogelijk te maken. We staan steeds open voor suggesties om onze werking te verbeteren.

Onder een klacht verstaan we een door de bewoner geformuleerde uiting van ongenoegen in verband met de opname, de zorg, de behandeling, de bejegening of het ontslag. Wij besteden veel aandacht aan het voorkomen van klachten. Dit door het geven van de nodige informatie en door de begeleiding zo veel mogelijk in overleg met de bewoner vorm te geven. Daarnaast hebben we een permanente waakzaamheid met betrekking tot opmerkingen en suggesties die kunnen leiden tot verbeteringen. Door zelf actief te polsen naar de tevredenheid van bewoners en naar de kwaliteit van de dienstverlening, kunnen we zaken detecteren die ons in staat stellen proactief bij te sturen.

Het meest recente verslag van de externe ombudsfunctie voor PVT Nieuwemeers is consulteerbaar via deze link.
Het meest recente verslag van de externe ombudsfunctie voor PVT Leilinde is consulteerbaar via deze link.

Interne ombudspersoon

Mevr. Cindy Renneboog (campus Nieuwemeers)
E-mail: cindy.renneboog@pcariadne.broedersvanliefde.be
Telefoon: 053/76.21.47.

Interne ombudspersoon

Mevr. Emily Coenen (campus Leilinde)
E-mail: emily.coenen@pcariadne.broedersvanliefde.be
Telefoon: 052/46.90.07.
Aanwezig in PVT Leilinde van dinsdag tot vrijdag: van 08.00 tot 16.00 uur. – Niet aanwezig: op maandag

Externe ombudspersoon

Je kan als bewoner, als familielid of als naastbetrokkene terecht bij een onafhankelijk ombudspersoon. PC Ariadne werkt hiervoor samen met de vzw Psyche. Meer informatie over de werking van de onafhankelijke ombudsdienst geestelijke gezondheidszorg (oogg) vind je terug op www.oogg.be

Mevr. Sofie Perquy
E-mail: sofie.perquy@oogg.be
Gsm: 0489/58.78.38.
Aanwezig in PVT campus Nieuwemeers: Eerste maandag van de maand van 14u – 16u
Aanwezig in PVT campus Leilinde  – Dendermonde: Elke 3é dinsdag van de maand van 13u30 – 14u30