Operationele doelen

Operationele doelen 2021

Kwaliteitssystematiek

 • Verdere ontwikkeling en borging van het kwaliteits- en veiligheidsmanagementsysteem.
 • Studie en opstart accrediteringstraject Qualicor Europe Qmentum Global .
 • Evaluatie beleidsplan 2019-2021 en opmaak beleidsplan 2022-2024.
 • Opmaak en implementatie van een globale ziekenhuisbrede aanpak inzake risicomangement.

Monitoring, kernprocessen, verbreding therapeutische middelen en innovatie

 • Cliënten en hun omgeving beschikken over een zorgportaal om actief te participeren in hun zorgtraject.
 • Evidence-based richtlijnen zijn beschikbaar voor elk zorgtraject.
 • Aansturing kernprocessen gebeuren via geaggregeerde data.
 • Actieve participatie aan wetenschappelijk onderzoek.
 • Integratie informaticapakket apotheek binnen het elektronisch patiëntendossier (EPD).
 • Verhogen van de toegankelijkheid en bereikbaarheid van het zorgaanbod in de regio.

Zorg gericht op herstel

 • Alle medewerkers hebben kennis van het systematisch rehabilitatiegericht handelen.
 • Inzet van ervaringsdeskundige en uitbouw KOPP-werking.
 • Participatie aan en promotie van het concept herstelacademie.

Stimulerende werkomgeving

 • Implementatie van een uniform HR-beleid, ondersteund door een elektronische HR-tool en een dashboard met HR-indicatoren.
 • Verdere ontwikkeling van een duurzame leiderschapsstijl bij alle leidinggevenden en een systematisch vormingsbeleid voor elke medewerker.
 • Borging van een HR beleid met aandacht voor het welzijn van de medewerkers.
 • Optimalisering rekruteringsstrategie en employer branding.

Beeldvorming

 • Participatie aan initiatieven Te Gek en PsycArt.

Strategische samenwerking

 • Verdere regionale uitbouw van de vijf functies in kader van de vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg met de partners van het Netwerk GG ADS.
 • Optimalisering afstemming zorgprogramma’s zowel binnen het ziekenhuis als tussen de diverse zorgactoren binnen het werkingsgebied en het Netwerk GG ADS.
 • Realisatie van een vlotte doorstroming van cliënten naar PVT, beschut wonen en sociale huisvestingsmaatschappijen.

Financieel gezond

 • Het ziekenhuis streeft naar een minimale rentabiliteit omdat dit een belangrijke randvoorwaarde is om ook op middellange termijn kwaliteitsvolle zorg te leveren.

Comfortabele en veilige infrastructuur

 • Actualisatie van het Masterplan.
 • Renovatie van het gebouw Providentia in 2021 en 2022.
 • Verder inzetten op het kind-, cliënt- en familievriendelijk maken van de campus.

Covid-19 crisis

 • Borgen van een effectieve en efficiënte aanpak COVID-19 crisis.
 • Blijvende aandacht voor het psychosociaal welbevinden van medewerkers, cliënten en familie.
 • Uitschrijven en uitvoeren van een vaccinatiebeleid voor medewerkers en cliënten.