Operationele doelen

Operationele doelen 2019 – 2020

Kwaliteitssystematiek

 • Het ziekenhuis bewaakt ziekenhuisbreed dat de processen conform de accreditatie-eisen van NIAZ verlopen.
 • Een kwaliteits- en veiligheidsmanagementsysteem is geïmplementeerd.
 • Audit NIAZ met oog op accreditatie.

Monitoring, kernprocessen, verbreding therapeutische middelen en innovatie

 • Cliënten en hun omgeving beschikken over een zorgportaal om actief te participeren in hun zorgtraject.
 • Evidence-based richtlijnen zijn beschikbaar voor elk zorgtraject.

Zorg gericht op herstel

 • Alle medewerkers hebben kennis van het systematisch rehabilitatiegericht handelen.
 • Inzet van ervaringsdeskundige en uitbouw KOPP-werking.
 • Verkenning en promotie van het concept herstelacademie.

Stimulerende werkomgeving

 • Het ziekenhuis implementeert een uniform HR-beleid, ondersteund door een elektronische HR-tool en een dashboard met HR-indicatoren.
 • We gaan voor de verdere ontwikkeling van een duurzame leiderschapsstijl bij alle leidinggevenden en een systematisch vormingsbeleid voor elke medewerker.

Beeldvorming

 • Participatie aan initiatieven Te Gek en PsycArt.

Strategische samenwerking

 • Het ziekenhuis bouwt de vijf functies in kader van de vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg verder regionaal uit met de partners van het Netwerk GG ADS.
 • RIZIV conventie: opstart van het psychosociaal revalidatiecentrum in Dendermonde, VZW Parcoer.
 • RIZIV conventie: opstart eerstelijnspsycholgische functie.
 • RIZIV conventie: opstart psychiatrische functie mobiele teams (huisbezoek).

Financieel gezond

 • Het ziekenhuis streeft naar een minimale rentabiliteit omdat dit een belangrijke randvoorwaarde is om ook op middellange termijn kwaliteitsvolle zorg te leveren.

Comfortabele en veilige infrastructuur

 • Ingebruikname van een nieuwbouw voor crisisopvang en cliënten met alcohol- en medicatieafhankelijkheid in juni 2019.
 • Modernisering van de apotheek.
 • Renovatie van het gebouw Esperanza in 2020.