Ontslag en nazorg

Ontslag

Bij ontslag wordt de behandeling in het ziekenhuis als beëindigd beschouwd. Dit kan het geval zijn:

  • Wanneer de patiënt uit het ziekenhuis ontslagen wordt in overleg met het behandelteam van de afdeling.
  • Wanneer de patiënt de behandeling afbreekt zonder overleg met het behandelteam van de afdeling.
  • Wanneer de patiënt naar een externe instantie wordt verwezen voor verdere behandeling en niet meer naar onze instelling terugkomt.
  • Wanneer de patiënt vanuit het ziekenhuis naar een andere woonvorm gaat (bvb het psychiatrisch verzorgingstehuis of beschut wonen).

Het ontslag wordt voorbereid in overleg met de patiënt en/of de familie. In alle gevallen wordt de persoon die de patiënt naar het ziekenhuis doorverwezen heeft, mits akkoord van de patiënt, op de hoogte gebracht van het naderend ontslag. Indien de patiënt naar een ander ziekenhuis of voorziening doorverwezen wordt, wordt ook die instelling voorbereid op de komst van de patiënt.

Nazorg

Een opname in een psychiatrisch ziekenhuis is geen op zichzelf staand gegeven. Heel vaak waren er al zorgverleners of mantelzorgers betrokken in het traject van de cliënt voor de opname. Deze zullen gedurende de opname bij de begeleiding en ondersteuning van de cliënt een belangrijke rol blijven spelen. Op die manier kunnen ze na ontslag naadloos de zorg van het centrum overnemen.

Bij elke ontslagvoorbereiding wordt er op maat van de cliënt bekeken welke ondersteuning er optimaal nodig is in de thuisomgeving van de betrokkene. Deze ondersteuning wordt ideaal opgestart voor het ontslag.