Ontslag en nazorg

Ontslag

Bij ontslag wordt de behandeling in het ziekenhuis als beëindigd beschouwd. Dit kan het geval zijn:

  • Wanneer je uit het ziekenhuis ontslagen wordt, dit door overleg met het behandelteam van de afdeling.
  • Wanneer je de behandeling afbreekt zonder overleg met het behandelteam van de afdeling.
  • Wanneer je naar een externe instantie verwezen wordt voor verdere behandeling en niet meer naar onze instelling terugkomt.
  • Wanneer je vanuit het ziekenhuis naar een andere woonvorm gaat (bv. het psychiatrisch verzorgingstehuis of beschut wonen).

Het ontslag wordt voorbereid in overleg met de cliënt en/of de familie. In alle gevallen wordt de persoon die de cliënt naar het ziekenhuis doorverwezen heeft, mits akkoord van de cliënt, op de hoogte gebracht van het naderend ontslag. Indien je naar een ander ziekenhuis of voorziening doorverwezen wordt, wordt ook die instelling voorbereid op  jouw komst.

Nazorg

Een opname in een psychiatrisch ziekenhuis is geen op zichzelf staand gegeven. Heel vaak waren er al zorgverleners of mantelzorgers betrokken voor de opname. Deze zullen gedurende jouw opname bij de begeleiding en ondersteuning een belangrijke rol blijven spelen. Op die manier kunnen ze na ontslag naadloos de zorg van het centrum overnemen.

Bij elke ontslagvoorbereiding bekijken we op maat welke ondersteuning er optimaal nodig is in de thuisomgeving. Deze ondersteuning wordt ideaal opgestart voor het ontslag.