Kostprijs

De kostprijs van een verblijf in PVT Ariadne is opgebouwd uit verschillende elementen. We lichten deze verschillende elementen hieronder kort toe.

Belangrijk te melden is dat sommige kosten afhankelijk zijn van jouw persoonlijke situatie: bijvoorbeeld van jouw inkomen en van het aantal personen dat je ten laste hebt. We leggen de individuele kostprijs vast in de verblijfsovereenkomst die je bij de start van je opname ondertekent.

Deze kosten zijn door de overheid vastgelegd in het besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2018.

Zorgkosten

Voor zover je in orde bent met de ziekteverzekering, neemt het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid jouw zorgkosten ten laste. Deze tegemoetkoming dekt onder meer:

 1. De begeleiding en verzorging door alle medewerkers werkzaam in PVT Ariadne ((hoofd)verpleegkundigen, zorgkundigen, medewerker sociale dienst, medewerkers activering,…).
 2. De geneeskundige verstrekkingen verleend door de coördinerende en behandelende psychiater.
 3. Kinesitherapie- en logopedieverstrekkingen verleend door zorgverstrekkers die daarvoor bevoegd zijn, met uitzondering van de kinesitherapieverstrekkingen die niet in de psychiatrische behandeling kaderen en die door een behandelende arts, andere dan de coördinerend en behandelend psychiater, worden voorgeschreven.

Woon- en leefkosten

De woon- en leefkosten dien je zelf te betalen. Het Agentschap Zorg en Gezondheid bepaalt het bedrag van deze woon- en leefkosten (per opnamedag). Dit bedrag wordt op regelmatige basis aangepast.

Deze kosten omvatten volgende onderdelen: infrastructuur, voeding, onderhoud, energie, onthaal, bed- en badlinnen alsook het onderhoud hiervan en de administratie.

Om de betaalbaarheid voor de bewoners te garanderen, neemt het Agentschap Zorg en Gezondheid een deel van deze kosten voor haar rekening. Dit bedrag is afhankelijk van jouw persoonlijk profiel en de beschikbare informatie over jouw verzekeringsstatus en inkomen.

Kosten die jezelf moet betalen zijn:

 • de aankoop, het onderhoud en de herstelling van kleding, schoenen, bril en prothesen,
 • een forfait per dag voor medicatie (zie hieronder),
 • de kosten voor verzekeringen (zie hieronder),
 • de kosten voor vervoer (zie hieronder),
 • de eventuele vergoeding van de bewindvoerder,
 • consultaties bij de huisarts,
 • kapper, pedicure,
 • andere persoonlijke uitgaven, zoals rookgerief, extra voedingswaren naar eigen voorkeur buiten het aanbod vanuit het PVT, deelname aan activiteiten buiten het PVT/vakanties …

Het PVT verstrekt jouw medicatie (met uitzondering van de producten waarvoor de mutualiteit geen terugbetaling voorziet). Je betaalt hiervoor zelf € 1,2 per dag.

Je betaalt € 0,05 per dag voor een collectieve verzekering tegen lichamelijke ongevallen en eveneens €0,05 per dag voor een collectieve Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering.

In principe sta je zelf in voor jouw vervoer en de daaraan verbonden kosten. De medewerkers van het PVT engageren zich om samen met jou op zoek te gaan naar de goedkoopste vervoermogelijkheid voor het traject dat je wilt afleggen.

Je kan op beide campussen een beroep doen op de service van een externe wasserij. Tarieven worden bij opname bezorgd. Je kan ook zelf instaan voor je was:

 • Verblijf je op PVT Nieuwemeers dan kan je gebruik maken van de wasserette. Een wasbeurt kost 4 euro. Elke sociowoning is ook uitgerust met een wasmachine waarvan je gebruik kan maken.
 • Verblijf je op PVT Leilinde dan kan je gebruik maken van een externe wasserette in de stad. De hieraan verbonden kosten, betaal je zelf.

Er worden vanuit de overheid 48 verlofdagen per jaar voorzien (4 per begonnen kalendermaand). Voor deze verlofdagen wordt een klein bedrag (vastgelegd door de overheid) in mindering gebracht in de dagprijs.

Voor je verblijf in PVT Ariadne ontvang je maandelijks een verblijfsfactuur. Deze dien je te betalen binnen de 30 dagen na de verzendingsdatum vermeld op de factuur.

Wens je een gedetailleerd overzicht van de kostprijs van je verblijf of een simulatie? Hiervoor kan je terecht bij de medewerker van de sociale dienst van PVT Ariadne via het nummer 053 76 21 47 voor campus Nieuwemeers te Lede en via het nummer 052 46 90 07 voor campus Leilinde te Dendermonde.

Wij doen er alles aan om je voor, tijdens en na je opname uitgebreid informatie te verstrekken, ook over het financiële kostenplaatje. Heb je toch nog vragen over de factuur, of ga je niet akkoord met bepaalde bedragen, dan kan je contact opnemen met de dienst patiëntenadministratie en -facturatie. Deze dienst is elke werkdag open van 08.00 uur tot 12.00 uur en van 12.45 uur tot 16.45 uur.

Heb je problemen met de betaling van de factuur (betaalbaar binnen de 30 dagen), contacteer dan de maatschappelijke assistent. Je kan hiervoor ook terecht bij een medewerker van de dienst boekhouding van het PC Ariadne via het nummer 053 76 21 11. Deze dienst is elke werkdag open van 08.00 uur tot 12.00 uur en van 12.45 uur tot 16.45 uur.