Kostprijs

Tarief

De verpleegdagprijs is een vaststaand bedrag dat de kosten dekt voor het verblijf en de verzorging in een psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT). Het grootste deel wordt door het ziekenfonds betaald, de cliënt betaalt enkel het remgeld en een medicatieforfait. Het remgeld is afhankelijk van het sociaal statuut van de cliënt.

De verpleegdagprijs dekt niet alle kosten die een cliënt maakt. Persoonlijke kosten (o.a. was, kapper, kledij, voetverzorging, rookwaren, cliëntenvervoer en uitstappen) zijn voor de rekening van de cliënt.