Visie

Onze visie: Waar gaan we voor?

 Een visie geeft aan waarvoor we als organisatie gaan. Dit is vervat in de slogan “in herstel verbonden”.

Visie van het PC Ariadne

We zijn een kleinschalig locoregionaal psychiatrisch ziekenhuis en bieden basisspecialistische zorg. Hiervoor bouwen we een aantal zorgtrajecten uit voor volwassenen en ouderen met diverse acute en chronische psychiatrische problemen.

Met betrekking tot de vermaatschappelijking van de zorg nemen we een voortrekkersrol op. Op deze wijze willen we de kwaliteit van leven van zorgvragers herstellen, bevorderen of zo goed als mogelijk in stand houden.

Dit bereiken we vanuit een waarden gedreven organisatie die professioneel werkt. We willen een centrum zijn dat financieel gezond is, de infrastructuur en middelen biedt die nodig zijn voor onze zorgverlening en dat ethisch reflecteert.

De zorg die we bieden is herstel- en cliëntgericht, met aandacht en respect voor de meest kwetsbare mens. Wij respecteren maximaal de rechten, waarden en autonomie van de cliënten met een maximaal inspraak- en beslissingsrecht voor de cliënten. 

Met het oog op de continue verbetering en borging van de kwaliteit en veiligheid van onze zorg doorloopt de instelling een accrediteringstraject. De instelling gebruikt Qmentum om vorm te geven aan kwaliteit en veiligheid. De instelling beschikt over een intern auditsysteem met interne auditoren. In alle zorgtrajecten zijn multidisciplinaire verbeterteams actief die performant werken volgens het PDCA-principe. 

We willen tevens een zorgzame en aantrekkelijke werkgever zijn met aandacht voor welzijn, vorming en correcte verloning.

Ons centrum wil een schakel zijn in meerdere netwerken, zowel binnen als buiten de geestelijke gezondheidszorg. Het PC Ariadne wil in de verdere ontwikkeling van zorgcircuits en netwerken samenwerking met collega-voorzieningen en belendende sectoren zoals welzijn, wonen werken, onderwijs, cultuur, justitie, vrije tijd.

Het realiseren van onze visie is een werk van elke dag.