Zorg en begeleiding

Onze benadering

Voor de begeleiding van onze cliënten baseren we ons op de principes van herstelondersteunende zorg. Deze is gebaseerd op drie pijlers, nl. presentie-, herstel- en krachtgericht werken. We gaan hier dan ook graag even dieper op in.

“Wie snel wil reizen, reist alleen. Wie ver wil reizen, reist samen.”

De presentiebenadering is een grondhouding, waarbij de cliënt als mens centraal staat. Het gaat in de eerste plaats dus niet om problemen oplossen, resultaten behalen en zo efficiënt mogelijk werken, maar wel om de cliënten erkenning te geven in wat zij meemaken, hen te waarderen om wie ze zijn en hen het gevoel te geven dat ze de moeite waard zijn. Centraal staat de relatie tussen de cliënt en de hulpverlener, die gekenmerkt wordt door nieuwsgierigheid naar de ander.

“Behandel een ander zoals deze zelf behandeld wenst te worden.”

Herstelgericht handelen rekent ook af met de opvatting dat je volledig genezen moet zijn van je psychische symptomen om deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Het begrip herstel verwijst wél naar het persoonlijke proces van cliënten om de draad van het dagelijkse leven weer op te pakken. Anders dan vaak gedacht wordt kunnen mensen met langdurende psychische aandoeningen wel degelijk herstellen.

Het gaat erom om op een eerlijke manier te kijken naar de toekomst, waarbij de cliënt de eigen kwetsbaarheid erkent, zonder het leven door de symptomen te laten beheersen. Herstellen betekent dus zien wat er aan de hand is, accepteren dat je extra werk hebt en dat dan ook doen. Door deze visië kan de cliënt weer hopen en zich voorbereiden op de toekomst. De cliënt doet dit in de eerste plaats op eigen kracht en op de eigen manier.

“Wat je aandacht geeft, groeit.”

Bij het krachtgericht handelen leggen we de nadruk op kwaliteiten, talenten, interesses, ervaringen en mogelijkheden binnen de omgeving. De cliënt en de hulpverlener zoeken samen naar manieren om deze krachten in te zetten om wensen en dromen te bereiken en beter om te kunnen gaan met eigen kwetsbaarheid. De focus ligt dus op empowerment, op het met eigen krachten de controle over het leven herwinnen. 

Multidisciplinair team

De werking binnen het PVT wordt gekenmerkt door een multidisciplinaire aanpak. Zowel de campus Nieuwemeers als Leilinde beschikken over een adviserend team voor visievorming en uitwerking van het dagelijks beleid. Per 30 cliënten beschikken we over 13 gekwalificeerde personeelsleden, waaronder een psychiater, psycholoog, verpleegkundigen, zorgkundigen, activeringsmedewerkers, en een medewerker ‘zinzorg en pastoraal’.

Indien nodig kan de cliënt beroep doen op een huisarts, geneesheer-specialist, kinesitherapeut, podoloog, logopedist of een andere hulpverlener naar keuze.

Activering en dagbesteding

Activering streeft naar het bewaren en herstellen van integratie en inclusie van cliënten in het maatschappelijke leven. We helpen cliënten bij het invullen van een voor hen gewenste dagbesteding, gebaseerd op hun mogelijkheden en interesses. Dit kan gaan om vrije tijds- en ontmoetingsactiviteiten, maar ook vormingsinitiatieven en aangepaste arbeidstrajectbegeleiding behoren tot de mogelijkheden. Activering behoort tot de opdracht van elke medewerker binnen het PVT. We beschikken ook over een activeringsteam dat zich specifiek op deze taak toelegt.

Activering draagt bij tot een beter functioneren op de verschillende levensdomeinen en een algemeen  betere levenskwaliteit. Het zet in op veerkracht en draagt bij tot het bevorderen van de geestelijke gezondheid.