Zorg aan huis

Mobiele teams 2a en 2b netwerk GGZ subregio Zuid

Sedert 1 januari 2016 is het Netwerk Geestelijke Gezondheid Aalst-Dendermonde- Sint-Niklaas erkend door de Federale Overheid voor de uitbouw van de verschillende GGZ- functies binnen de regio.

Het Psychiatrisch Ziekenhuis Ariadne behoort tot de subregio Zuid van het Netwerk GGZ ADS en zet volop in op vermaatschappelijking en het bieden van zorg en begeleiding aan huis. De website is: http://www.ggads.be/

Het mobiel 2b-team voor langdurige zorg bestaat uit 7,5 VTE aan medewerkers.
De doelgroep omvat cliënten die kampen met een langdurige en ernstige psychiatrische beperking die reeds een psychiatrische opname achter de rug hebben. De casemanagers geven begeleiding in de woonomgeving van de cliënt. Toeleiding van nieuwe dossiers kan door iedere betrokkene.

Sinds 1 september 2017 is ook het mobiel 2a-team voor crisiszorg operationeel binnen de regio. Het team 2A bestaat uit 8,5 VTE aan medewerkers.
Het mobiel team Acute Zorg is een ambulant multidisciplinair team dat zich richt op volwassenen (16 tot 65 jaar) met acute psychiatrische problemen in de thuissituatie.

Het doel van de crisisinterventie aan huis is het voorkomen van een opname in een (psychiatrisch) ziekenhuis.
Toeleiding van nieuwe dossiers kan enkel door artsen.

 

Contactpersonen:

Coördinerend psychiater: Dr. Ann Van Mol
Psychiater: Dr. Charlotte Seaux

Teamcoördinator: Mevr. Els Mathys