Beleidsplan

Beleidsplan Psychiatrisch Centrum Ariadne 2022-2024

In het beleidsplan voor de cyclus 2022-2024 willen we als waardengedreven organisatie, vanuit onze missie en visie verder de focus leggen op

  • de realisatie van onze kernwaarden
  • veilige en kwaliteitsvolle zorg
  • respectvolle en cliëntgerichte zorg
  • interne samenwerking
  • externe netwerkvorming

Dit centrale beleidsplan voor het psychiatrisch centrum Ariadne vormt de kapstok waaraan de beleidsplannen van de verschillende departementen, diensten en trajecten worden opgehangen.

Via deze link kan je het volledige beleidsplan nalezen.