Klokkenluiderinstrument

De Europese Klokkenluidersrichtlijn uit 2019 voorziet een verplichting voor de lidstaten van de Europese Unie om een bescherming te voorzien voor “klokkenluiders”. Deze richtlijn is omgezet naar Belgisch recht en werd eind 2022 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

De wet voorziet dat elke onderneming  met minstens 50 werknemers voor zogenoemde “klokkenluiders” interne meldingskanalen moet voorzien en hen, op straffe van sancties, moet verzekeren van een bescherming tegen represailles. Deze wetgeving is ook voor PC Ariadne van toepassing.

We raden je  aan om als je een (mogelijke) inbreuk die plaatsvond in onze organisatie of een inbreuk, die zeer waarschijnlijk zal plaatsvinden, wil melden dit onmiddellijk en in eerste instantie te doen via de directie, via de betrokken manager of het betrokken afdelingshoofd, via de lokale data protection officer (DPO) of via de ombudsdienst.

Als dit niet kan, om welke reden ook, of als je melding niet tot een bevredigende oplossing leidt, kan je gebruik maken van de klokkenluidersregeling.

Dit kan via deze link.

Een handleiding voor melders vind je terug via deze link.