Doelgroep

Doelgroep

In een psychiatrisch verzorgingstehuis verblijven en wonen volwassenen en ouderen met een ernstige, langdurige en psychiatrische problematiek.
Het zijn mensen die:

 • om psychiatrische redenen elke dag nood hebben aan ondersteuning in hun dagelijkse activiteiten en dagbesteding, maar voor wie er niet permanent medische hulp beschikbaar moet zijn;
 • geen blijvende lichamelijke zorg nodig hebben;
 • nood hebben aan ondersteuning om hun inclusie en participatie in de maatschappij te bevorderen;
 • niet of nog niet in staat zijn om zelfstandig te wonen. Ze hebben nood hebben aan iemand die ze op korte tijd kunnen oproepen indien nodig.

Volgende exclusiecriteria worden gehanteerd:

 • personen met enkel een verstandelijke beperking;
 • personen met dementiële beelden;
 • zorgbehoevende personen met uitsluitend somatische problemen (uitzondering wanneer de psychische toestand het wonen in een RVT niet toelaat);
 • personen met NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel);
 • geïnterneerden met medium of high risk;
 • sterk gestoord gedrag of agressieve personen wiens problematiek een beveiligde omgeving vereist;
 • personen met een ernstig middelengebruik;
 • personen met ernstig doolgedrag.;
 • personen die nog geen 3 maand stabiel zijn.