Kernwaarden

Onze kernwaarden: Waar geloven we in?

Het PC Ariadne heeft met zijn medewerkers vijf kernwaarden goedgekeurd die artsen, medewerkers en vrijwilligers houvast kunnen bieden in de dagelijkse werksituatie. Ze zijn als het ware het ethisch kompas van de organisatie en geven aan wat het centrum de moeite waard vindt om na te streven.

Van iedereen op de werkvloer wordt verwacht dat zij altijd in de geest van onze misse en het waardenkader handelen. Het waardenkader maakt onze baseline “in herstel verbonden” concreet en werd vertaald in vijf kernwaarden die terug te vinden zijn op de achterkant van de personeelsbadge.

De vijf kernwaarden van het PC Ariadne

Respect

De uiting of het gevoel waarmee je aangeeft dat je iemand aanvaardt als waardig en waardevol mens vanwege kwaliteiten, prestaties of vaardigheden.
Dit betekent omzien naar en rekening houden met de andere persoon. De ander zien als een gelijkwaardige persoon. Het uit zich o.a. in discretie, beleefdheid en vriendelijkheid in de omgang en het nakomen van regels, afspraken en voorschriften.

Professionaliteit

Dit betekent taken met de juiste kennis en attitude vakkundig uitvoeren, het steeds beter willen doen, bereid zijn bij te leren, opnemen van zijn verantwoordelijkheden, integriteit en samenwerken.

Cliëntgerichtheid

Anticiperen op en afstemmen van zorg en begeleiding op de wensen en de behoeften van de cliënt met het in acht nemen en in stand houden van zijn eigenwaarde en autonomie.
Dit betekent zich in de plaats stellen van de cliënt, luisteren, tijd nemen voor de cliënt en zijn familie, info geven aan de cliënt, verstaanbare taal gebruiken, niet praten over de cliënt heen, respect voor privacy, beleefdheid en vriendelijkheid.

Kwaliteit

Dit betekent het voortdurend in vraag stellen van ons eigen handelen, werken aan een betere en vernieuwende cliëntenzorg, het meten van onze effecten en resultaten, het waarborgen van een bepaald niveau doorheen heel de organisatie.

Samenwerking

Bijdragen aan een gezamenlijk resultaat door een optimale afstemming van de eigen kwaliteiten en belangen met die van de organisatie en het team. Dit kan zich uiten in een zorgzame begeleiding van nieuwe collega’s en studenten, openheid in de samenwerking met externe partners binnen de diverse netwerken, correcte informatiedoorstroming naar cliënten, familie, collega’s, vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en verwijzers.