Behandeltraject

Behandelaanbod per traject en afdeling:

Ons Psychiatrisch Ziekenhuis telt 5 zorgtrajecten waarbinnen de zorg en behandeling afgestemd wordt op de zorgvraag van de cliënt en zijn behandelingsfase.

  • Psychosezorg: Vicero 1 – Providentia – Emmaüs
  • Angst- en stemmingsstoornissen: Esperanza 1– Emmaüs
  • Alcohol- en medicatieafhakelijkheid: Vicero 2 – Emmaüs
  • Ouderenzorg: Esperanza 2
  • Ziekte van Huntington: Esperanza 2

Crisisopname en intensieve behandeling

De gesloten opnameafdeling beschikt over 24 bedden voor crisisopvang en intensief kortdurende behandeling van volwassen cliënten met acute en ernstige psychiatrische problemen.
Het merendeel van de gedwongen opnames gebeurt binnen deze opnameafdeling.
Er is een beperkt aantal bedden beschikbaar voor low care forensische problematiek.

De afdeling Vicero 1 fungeert als mogelijke opname-afdeling binnen het traject psychosezorg, minder frequent binnen de trajecten angst- en stemmingsstoornissen, alcohol- en medicatieafhankelijkheid en uitzonderlijk binnen het traject ouderenzorg.

Psychiaters:
Dr. Geert De Bruecker
Dr. Elke Lievens

Hoofdverpleegkundige: Mevr. Vanessa Deroubaix

Traject psychosezorg

De afdeling Providentia beschikt over 32 bedden en richt zich op volwassen cliënten met een psychotische of bipolaire problematiek. De klemtonen binnen de behandeling liggen op rehabilitatie, herstelgericht werken en vermaatschappelijking. Het reïntegreren van de cliënt in de maatschappij is een belangrijk streefdoel.

Opname op de afdeling Providentia kan rechtstreeks of via transfer vanuit de afdeling Esperanza 0.

Meer informatie over het traject is terug te vinden in de trajectfolder.

Psychiaters:
Dr. Elke Lievens
Dr. Leen De Deyn

Hoofdverpleegkundige: Mevr. Kirsten Triest

Traject angst- en stemmingsstoornissen

De afdeling Esperanza 1 beschikt over 23 bedden en biedt zorg op maat aan volwassen cliënten met een angst- en/of stemmingsstoornis en eventueel onderliggend een persoonlijkheidsstoornis.

Binnen het therapeutisch kader van de afdeling wordt er een voortgezette behandeling geboden die de herstelbeginselen voorop plaatst.

Opname kan rechtstreeks op de afdeling Esperanza 1 of via doorverwijzing van de opnameafdeling.

Meer informatie over het traject is terug te vinden in de trajectfolder.

Psychiater:
Dr. Fransiska Vermeersch

Hoofdverpleegkundige: Mevr. Martine Van Eenoo

Traject alcohol- en medicatieafhankelijkheid

De afdeling Vicero 2 beschikt over 32 bedden en specialiseert zich in de begeleiding en behandeling van volwassenen met een alcohol- en/of medicatieafhankelijkheid.

We richten ons eveneens tot cliënten met een dubbeldiagnose (comorbiditeit). Hierbij wordt naast de afhankelijkheidsproblematiek aandacht besteed  aan depressieve klachten, angsten, relatieproblemen en andere psychische problemen.

Binnen het therapeutisch kader van de afdeling bieden we een behandeling die de herstelbeginselen voorop plaatst. Een detail van het therapeutisch aanbod, is terug te vinden via deze link.

De afdeling specialiseert zich niet in de behandeling van cliënten met een verslaving aan illegale drugs. Deze mensen worden doorverwezen naar een daartoe gespecialiseerde zorgpartner.

Opname op de afdeling Vicero 2 kan rechtstreeks of via doorverwijzing van de opnameafdeling.

Meer informatie over het traject is terug te vinden in de trajectfolder.

Psychiater:
Dr. Herman Van Wesemael

Hoofdverpleegkundige: Mevr. Sigrid Van Lierde

Traject ouderenzorg

De afdeling Esperanza 2 heeft 22 bedden ter beschikking. De populatie van de afdeling is op te splitsen in 2 doelgroepen. Binnen het traject ouderenzorg richt de afdelingswerking zich voornamelijk op cliënten met een cognitieve beperking: dementie (Alzheimer, Multi-infarct, Pick, Korsakov, e.d.)
Opnames op de afdeling Esperanza 2 kunnen rechtstreeks of via doorverwijzing uit andere trajecten.

Meer informatie over het traject is terug te vinden in de trajectfolder.

Traject Huntington

De afdeling Esperanza 2 heeft 22 bedden ter beschikking. De populatie van de afdeling is op te splitsen in 2 doelgroepen. Binnen het Huntington traject richt de afdelingswerking zich op de zorg voor volwassenen en ouderen met de ziekte van Hungtington.
Binnen deze RIZIV-conventie werken we samen met:

  • WZC Mariatroon te Dendermonde
  • WZC Avondvrede te Gent
  • WZC Heilig Hart te Kortrijk

Meer informatie over het traject Huntington is terug te vinden in de trajectfolder. 

Psychiaters:
Dr. Geert De Bruecker
Dr. Leen De Deyn

Hoofdverpleegkundige: Mevr. Leen Ruyssinck
Coördinator Huntingtonconventie: Mevr. Soetkin Van Wesemael

Dagklinische afdeling

De afdeling Emmaüs voorziet in daghospitalisatie voor volwassenen met diverse problematieken. De voornaamste doelstellingen zijn het voorkomen of inkorten van een 24-uren hospitalisatie en het voorzien van een tussenstap tussen hospitalisatie en volledig ontslag.

Opname op de afdeling Emmaüs kan rechtstreeks of als volgende stap in de behandeling van één van de trajecten.

Psychiaters:
Dr. Fransiska Vermeersch – traject angst- en stemmingsstoornissen
Dr. Herman van Wesemael – traject alcohol-  en medicatieafhankelijkheid
Dr. Elke Lievens – traject psychosezorg

Hoofdverpleegkundige: Dhr. Gerit De Saedeleer

Zinvolle daginvulling

Buitenkans omvat een moestuinproject en een dierenverblijf. Bedoeling is om cliënten, die moeilijk hun vrijetijdsbesteding buiten de muren van de voorziening kunnen organiseren, een kans te bieden om hun vrije momenten zinvol in te vullen. Werken in de serre of moestuin en het verzorgen van de dieren gebeuren samen met de therapeut.

Contactpersoon: Dhr.Peter Van Den Berge (peter.van.den.berge@fracarita.org)