Behandeltraject

Behandelaanbod per traject en afdeling:

Het Psychiatrisch Ziekenhuis organiseert de zorg per traject over verschillende afdelingen:

 • Psychosenzorg: Esperanza 0 – Providentia – Emmaüs
 • Angst – en stemmingsstoornissen: Esperanza 1– Emmaüs
 • Verslavingszorg: Egidius – Emmaüs
 • Ouderenzorg : Psychogeriatrie en conventie Huntington: Esperanza 2

Crisisopname en intensieve behandeling

De gesloten opname-afdeling beschikt over 24 bedden voor crisisopvang en intensief kortdurende behandeling van volwassen cliënten met acute en ernstige psychiatrische problemen.
Het merendeel van de gedwongen opnames gebeurt binnen deze opname-afdeling.
Er is een beperkt aantal bedden beschikbaar voor low care forensische problematiek.

De afdeling Esperanza 0 fungeert als mogelijke opname-afdeling binnen het traject psychosezorg, en minder frequent binnen de trajecten angst- en stemmingsstoornissen, verslavingszorg en uitzonderlijk ouderenzorg.

 • Psychiater: Dr. Geert De Bruecker
 • Hoofdverpleegkundige: Mevr. Vanessa Deroubaix

Traject psychosenzorg

De afdeling Providentia beschikt over 32 bedden en richt zich op volwassen cliënten met een psychotische of bipolaire problematiek. De klemtonen binnen de behandeling liggen op rehabilitatie, herstel gericht werken en vermaatschappelijking. Het reïntegreren van de cliënt in de maatschappij is een belangrijk streefdoel.

Opname op de afdeling Providentia kan rechtstreeks of via transfer vanuit de afdeling Esperanza 0.

 • Psychiater: dr. Elke Lievens
 • Hoofdverpleegkundige: Mevr. Isabelle De Grauwe

Traject angst- en stemmingsstoornissen

De afdeling Esperanza 1 heeft 23 bedden ter beschikking en biedt zorg op maat aan volwassen cliënten met een angst- en/of stemmingsstoornis en eventueel onderliggend een persoonlijkheidsstoornis.

Binnen het therapeutisch kader van de afdeling wordt er een voortgezette behandeling geboden die de herstelbeginselen voorop plaatst.

Opname kan rechtstreeks op de afdeling Esperanza 1 of via doorverwijzing van de opnameafdeling.

 • Psychiater: Dr. Fransiska Vermeersch
 • Hoofdverpleegkundige: Mevr. Martine Van Eenoo

Traject verslavingszorg

De afdeling Egidius beschikt over 32 bedden en specialiseert zich in de begeleiding en behandeling van volwassenen met een verslavingsproblematiek.

Concreet wordt er vooral ingezet op alcohol- en medicatieverslaving.

De afdeling specialiseert zich niet in de behandeling van cliënten met een verslaving aan illegale drugs. Deze mensen worden doorverwezen naar een daartoe gespecialiseerde zorgpartner.

Opname op de afdeling Egidius kan rechtstreeks of via doorverwijzing van de opnameafdeling.

 • Psychiater: Dr. Herman Van Wesemael
 • Hoofdverpleegkundige: Mevr. Sigrid Van Lierde

Dagklinische afdeling

De afdeling Emmaüs voorziet in daghospitalisatie voor volwassenen met diverse problematieken.
De voornaamste doelstellingen zijn het voorkomen of inkorten van een 24-uren hospitalisatie en het voorzien van een tussenstap tussen hospitalisatie en volledig ontslag.

Opname op de afdeling Emmaüs kan rechtstreeks of als volgende stap in de behandeling van één van de trajecten.

 • Psychiater:
  Dr. Fransiska Vermeersch – traject angst- en stemmingstoornissen
  Dr. Herman van Wesemael – traject verslavingszorg
  Dr. Elke Lievens – traject psychosen
 • Hoofdverpleegkundige: Dhr. Gerit De Saedeleer

Traject ouderenzorg

De afdeling Esperanza heeft 22 bedden ter beschikking. De populatie van de afdeling is op te splitsen in 2 doelgroepen:

 1. Cliënten met een cognitieve beperking: dementie (Alzheimer, multi-infarct, pide, Korsakov, e.d.)
 1. Cliënten met de ziekte van Huntington: RIZIV-conventie samen met partners – woonzorgcentra:
 • Mariatroon te Dendermonde
 • Avondvrede te Gent
 • Heilig Hart te Kortrijk

Opnames op de afdeling Esperanza 2 kunnen rechtstreeks of via doorverwijzing uit andere trajecten.

 • Psychiaters:
  Dr. Leen De Deyn – Sp-psychogeriatrie
  Dr. Geert De Bruecker – Conventie Huntington
 • Coördinator Huntingtonconventie: Mevr. Sharon Logie

Vermaatschappelijking van zorg

Ontmoetingscentrum ’t Trefpunt wil cliënten ondersteunen om hun vrije tijd zinvol in te vullen.
De betrachting is om cliënten zo veel mogelijk te richten om hun vrijetijdsbesteding te beleven in de maatschappij buiten de muren.

Men kan er terecht voor een brede waaier aan informatie en activiteiten .

Maandag – dinsdag – donderdag: van 13.00 tot 14.30 uur

Woensdag – vrijdag: van 10.00 tot 11.30 uur

Bénédicte De Waele

Buitenkans

Buitenkans omvat een moestuinproject en een dierenverblijf. Bedoeling is om cliënten, die moeilijk hun vrijetijdsbesteding buiten de muren van de voorziening kunnen organiseren, een kans te bieden om hun vrije momenten zinvol in te vullen. Werken in de serre of moestuin en het verzorgen van de diertjes gebeuren samen met de therapeut.

Contactpersoon project Buitenkans:

Peter Van Den Berge (peter.van.den.berge@fracarita.org)