Behandeltraject

Behandelaanbod per traject en afdeling:

Ons Psychiatrisch Ziekenhuis telt 5 zorgtrajecten waarbinnen de zorg en behandeling afgestemd wordt op de zorgvraag van de cliënt en zijn behandelingsfase.

  • Psychosezorg: Vicero 1 – Esperanza 2 – Vicero 3 – Dagziekenhuis
  • Angst- en stemmingsstoornissen: Esperanza 1 – Dagziekenhuis
  • Alcohol- en medicatieafhakelijkheid: Behandelunit 2 (BU2) – Dagziekenhuis
  • Ouderenzorg: Esperanza 0
  • Ziekte van Huntington: Esperanza 0

Crisisopname en intensieve behandeling

De gesloten intensieve dienst Vicero 1 (ID-Dienst)  beschikt over 22 bedden en 2 crisisbedden voor crisisopvang en intensief kortdurende behandeling van volwassen cliënten met acute en ernstige psychiatrische problemen. Opnames bestaan hoofdzakelijk uit gedwongen opnames maar ook op vrijwillige basis kunnen cliënten in opname komen. Korte crisisopnames van andere afdelingen kunnen mits een duidelijke doelstelling.

De afdeling Vicero  fungeert als opname afdeling binnen het traject psychosezorg, minder frequent binnen de trajecten angst- en stemmingsstoornissen, alcohol-en medicatieafhankelijkheid en uitzonderlijk binnen het traject ouderenzorg.

Psychiater:
Dr. Charlotte Seaux

Hoofdverpleegkundige: Mevr. Vanessa Deroubaix

Traject psychosezorg

De afdeling Esperanza 2 beschikt over 23 bedden en richt zich op volwassen cliënten met een psychotische of bipolaire problematiek. De klemtonen binnen de behandeling liggen op rehabilitatie, herstelgericht werken en vermaatschappelijking. Het reïntegreren van de cliënt in de maatschappij is een belangrijk streefdoel.

Opname op de afdeling Esperanza 2 kan rechtstreeks of via transfer vanuit de afdeling Vicero 1.

Meer informatie over het traject is terug te vinden in de trajectfolder.

Psychiater:
Dr. Elke Lievens

Hoofdverpleegkundige: Mevr. Kirsten Triest

Deze herstelgerichte unit bestaande uit 10 bedden richt zich tot volwassenen met een gestabiliseerde psychiatrische problematiek die een vraag hebben naar een kortdurende behandeling gericht op herstel en resocialisatie. We streven naar een maximale opnameduur van drie maanden.

Binnen onze werking beschouwen we herstel als een proces waarin de cliënt vanuit zijn kwetsbaarheid kan groeien naar zijn kracht. We leggen de focus op eigen krachtbronnen en externe hulpbronnen. Dit alles wordt uitgeschreven in een persoonlijk profiel dat samen met de cliënt wordt opgesteld. Vanaf de eerste dag staat het ontslag van de cliënt op de voorgrond.

Samen zoeken we naar zaken die nodig zijn om de stap naar buiten tot een succes te maken.

Psychiater:
Dr. Elke Lievens

Hoofdverpleegkundige: Mevr. Kirsten Triest

Traject angst- en stemmingsstoornissen

De afdeling Esperanza 1 beschikt over 23 bedden en biedt zorg op maat aan volwassen cliënten met een angst- en/of stemmingsstoornis en eventueel onderliggend een persoonlijkheidsstoornis.

Binnen het therapeutisch kader van de afdeling wordt er een voortgezette behandeling geboden die de herstelbeginselen voorop plaatst.

Opname kan rechtstreeks op de afdeling Esperanza 1 of via doorverwijzing van de opnameafdeling Vicero 1.

Meer informatie over het traject is terug te vinden in de trajectfolder.

Waarnemend Arts:
Dr.  Lievens Elke

Hoofdverpleegkundige: Mevr. Martine Van Eenoo

Traject alcohol- en medicatieafhankelijkheid

De afdeling BU2 beschikt over 23 bedden en specialiseert zich in de begeleiding en behandeling van volwassenen met een alcohol- en/of medicatieafhankelijkheid.)

We richten ons eveneens tot cliënten met een dubbeldiagnose (comorbiditeit). Hierbij wordt naast de afhankelijkheidsproblematiek aandacht besteed  aan depressieve klachten, angsten, relatieproblemen en andere psychische problemen.

Binnen het therapeutisch kader van de afdeling bieden we een behandeling die de herstelbeginselen voorop plaatst. Een detail van het therapeutisch aanbod, is terug te vinden via deze link.

De afdeling specialiseert zich niet in de behandeling van cliënten met een verslaving aan illegale drugs. Deze mensen worden doorverwezen naar een daartoe gespecialiseerde zorgpartner.

Opname op de afdeling BU2 kan rechtstreeks of via doorverwijzing van de opnameafdeling.

Meer informatie over het traject is terug te vinden in de trajectfolder.

Psychiater:
Dr. Leen De Deyn

Hoofdverpleegkundige: Dhr. Dieter De Brucker

Traject ouderenzorg

De afdeling Esperanza 0 heeft 22 bedden ter beschikking. De populatie van de afdeling is op te splitsen in 2 doelgroepen.

We specialiseren ons in onderstaande groepen:

  • Volwassenen en ouderen met cognitieve stoornissen
  • Ouderen met een psychiatrische hulpvraag: Hierbij richten we ons naar ouderen die moeilijkheden ervaren met leeftijdsgebonden veranderingen op verschillende levensdomeinen (overlijden, pensioen, eenzaamheid, …) en/of ouderen met een psychische kwetsbaarheid.

Opnames op de afdeling Esperanza 0 kunnen rechtstreeks of via doorverwijzing uit andere trajecten.

Meer informatie over het traject is terug te vinden in de trajectfolder.

Psychiater:
Dr.  Leen Vandenbussche

Hoofdverpleegkundige: Mevr. Leen Ruyssinck

Traject Huntington

De afdeling Esperanza 0 heeft 22 bedden ter beschikking. De populatie van de afdeling is op te splitsen in 2 doelgroepen. Binnen het Huntington traject richt de afdelingswerking zich op de zorg voor volwassenen en ouderen met de ziekte van Huntington.
Binnen deze RIZIV-conventie werken we samen met:

  • WZC Mariatroon te Dendermonde
  • WZC Avondvrede te Gent
  • WZC Heilig Hart te Kortrijk

Meer informatie over het traject Huntington is terug te vinden in de trajectfolder.

Psychiater:
Dr. Leen Vandenbussche

Hoofdverpleegkundige: Mevr. Leen Ruyssinck
Coördinator Huntingtonconventie: Mevr. Soetkin Van Wesemael

Dagziekenhuis

De afdeling dagziekenhuis voorziet in daghospitalisatie voor volwassenen met diverse problematieken. De voornaamste doelstellingen zijn het voorkomen of inkorten van een 24-uren hospitalisatie en het voorzien van een tussenstap tussen hospitalisatie en volledig ontslag.

Opname op de afdeling dagziekenhuis kan rechtstreeks of als volgende stap in de behandeling van één van de trajecten.

Psychiater:
Dr. Leen De Deyn –  traject alcohol- en medicatieafhankelijkheid en traject psychosezorg
Waarnemend arts:
Dr. Elke Lievens – traject angst- en stemmingsstoornissen

Hoofdverpleegkundige: Mevr. Trui Carrebroeck

Zinvolle daginvulling

Buitenkans omvat een moestuinproject en een dierenverblijf. Bedoeling is om cliënten, die moeilijk hun vrijetijdsbesteding buiten de muren van de voorziening kunnen organiseren, een kans te bieden om hun vrije momenten zinvol in te vullen. Werken in de serre of moestuin en het verzorgen van de dieren gebeuren samen met de therapeut.

Contactpersoon: Dhr. Peter Van Den Berge (peter.vandenberge@pcariadne.broedersvanliefde.be)