Behandelaanbod

Behandelaanbod

We werken binnen het ziekenhuis met verschillende behandelunits in functie van de zorgnoden van onze cliënten.

  • High Intensive Care Unit (HIC)
  • Intensieve Dienst (ID)
  • Algemene psychiatrie
  • Alcohol- en medicatieafhankelijkheid
  • SP-psychogeriatrie
  • Huntington
  • Dagziekenhuis

High Intensive Care Unit (HIC)

De ontwikkeling van een psychiatrische problematiek gaat vaak gepaard met crisismomenten. Niet zelden neemt de maatschappij hierbij beschermende maatregelen in de vorm van gedwongen zorg. Op deze afdeling bieden we plaats aan 22 mensen die zich in een dergelijke ernstige psychiatrische crisissituatie bevinden.

De HIC-werking richt zich op volwassenen die zich in een crisissituatie bevinden en waarvan eventuele somatische symptomen voldoende gestabiliseerd zijn.

De opname is intensief en kort van duur. Een opname kan vrijwillig of gedwongen zijn en bedraagt normaliter drie weken. Zo nodig kan deze termijn tot twee maal toe verlengd worden met telkens een maximale verlenging van drie weken.

Meer informatie over de werking is terug te vinden in de afdelingsfolder.

Arts:
Dr. Elke Lievens
Dr. Shana De Coninck

Hoofdverpleegkundige: Mevr. Vanessa Deroubaix

Intensieve Dienst (ID)

De ID-afdeling is een residentiële intensieve behandeleenheid waar zowel een individueel als een groepstherapeutisch traject wordt aangeboden, zo kort als mogelijk, maar zo lang als nodig.  Er is plaats voor 22 cliënten, met daarnaast de mogelijkheid om 2 bedden in te zetten voor crisisopname.

De afdeling richt zich enerzijds tot volwassenen met een ernstige (persisterende) psychiatrische problematiek.  Hierbij gaat het vaak om cliënten met complexe zorgnoden die een meer intensieve begeleiding en ondersteuning nodig hebben. Dit binnen alle dimensies van het menselijk bestaan, ook sociaal-contextueel en existentieel-spiritueel. Anderzijds stromen ook cliënten door vanuit de High Intensive Care-afdeling (HIC). Dit is het geval wanneer verder stabilisatie noodzakelijk is en/of wanneer de cliënt nog langer nood blijkt te hebben aan een gesloten afdelingsregime.

Meer informatie over de werking is terug te vinden in de afdelingsfolder.

Arts:

Dr. Shana De Coninck
Dr. Elke Lievens

Hoofdverpleegkundige: Mevr. Kirsten Triest

Algemene psychiatrie

Ithaca is een open behandelafdeling met een brede therapeutische expertise. De afdeling biedt plaats aan 23 cliënten die nood hebben aan een residentieel behandeltraject.

De werking is gericht op volwassenen met een psychische kwetsbaarheid die niet (langer) in een acute crisis verkeren. Het multidisciplinair team richt zich tot mensen die vanuit een psychiatrisch ziektebeeld vastlopen in denken, emoties of gedrag.  Vanuit een multidisciplinair team brengen we samen met de cliënt de zorgvraag en -nood in kaart met als doel systematisch naar herstel toe te werken. We verkiezen om als team trans-diagnostisch te werken waardoor het aanbod enerzijds beter kan worden afgestemd op de specifieke noden van de cliënt en anderzijds meer ruimte is voor flexibiliteit en creativiteit in het alledaagse werk. Als team beroepen we ons op inzichten uit de dialectische gedragstherapie (DGT), waarbij we de cliënt ondersteunen om beter om te gaan met gedrag, gedachten en gevoelens. Deze invalshoek wordt aangevuld met principes uit de acceptance & commitment therapy (ACT), evenals contextueel/systemisch werk.

Personen met een mentale beperking of in een acute fase van crisis worden doorverwezen naar de daartoe gespecialiseerde afdelingen binnen onze voorziening of bij externe partners.

Meer informatie over de werking is terug te vinden in de afdelingsfolder.

Arts:
Dr. Katrien Bernagie

Hoofdverpleegkundige: Mevr. Martine Van Eenoo

Alcohol- en medicatieafhankelijkheid

Binnen deze behandelafdeling Limani ligt de focus op opname en behandeling van volwassenen waarvan een afhankelijkheidsproblematiek van alcohol en/of medicatie op de voorgrond staat, al dan niet in comorbiditeit met een andere stoornis. Residentieel voorzien we plaats voor 23 cliënten binnen dit behandeltraject. Ons therapeutisch programma krijgt vorm vanuit motiverende gespreksvoering in combinatie met invloeden vanuit cognitieve gedragstherapie en het duaal procesmodel. Op basis van deze principes voorzien we een therapeutisch schema met een doorlooptijd van 10 weken.

Personen met een afhankelijkheid van illegale drugs kunnen niet op onze afdeling terecht. Voor hen zijn er gespecialiseerde trajecten beschikbaar in andere ziekenhuizen.

Meer informatie over de werking is terug te vinden in de afdelingsfolder.

Arts:
Dr. Leen De Deyn

Hoofdverpleegkundige: Dhr. Dieter De Brucker

Sp-psychogeriatrie

Op de SP-dienst verblijven in totaal 24 cliënten en dit verdeelt over twee doelgroepen.  Enerzijds verblijven er mensen boven de leeftijd van 65 jaar die symptomen hebben van cognitieve/psychiatrische aard.  Cliënten met zowel beginnende als vergevorderde cognitieve problematieken met al dan niet comorbide psychiatrische kenmerken komen in aanmerking voor opname. Daarnaast heeft de afdeling heel wat expertise uitgebouwd rond de ziekte van Huntington, als partner binnen de Huntington Conventie.

Meer informatie over de werking  is terug te vinden in de afdelingsfolder.

Arts:
Dr. Leen Vandenbussche

Hoofdverpleegkundige: Dhr. Fabian De Neef

Huntington

De afdeling Esperanza 0 heeft 22 bedden ter beschikking. De populatie van de afdeling is op te splitsen in 2 doelgroepen. Binnen het Huntington traject richt de afdelingswerking zich op de zorg voor volwassenen en ouderen met de ziekte van Huntington.
Binnen deze RIZIV-conventie werken we samen met:

  • WZC Mariatroon te Dendermonde
  • WZC Avondvrede te Gent
  • WZC Heilig Hart te Kortrijk

Meer informatie over het traject Huntington is terug te vinden in de trajectfolder.

Arts:
Dr. Leen Vandenbussche

Hoofdverpleegkundige: Dhr. Fabian De Neef
Coördinator Huntingtonconventie: Mevr. Soetkin Van Wesemael

Dagziekenhuis

Het dagziekenhuis biedt dagelijks therapie en begeleiding aan personen met een psychiatrische problematiek. Cliënten verenigen dit behandeltraject met hun verblijf thuis. Dit aanbod richt zich dan ook naar mensen voor wie een opname niet (meer) nodig is.

De dagtherapeutische werking geeft dagelijks ruimte aan een gediversifieerde groep cliënten met een (gestabiliseerde) angst- of stemmingsstoornis, een (gestabiliseerde) alcohol- en medicatieafhankelijkheid of een psychotische kwetsbaarheid.

Meer informatie over de werking  is terug te vinden in de afdelingsfolder.

Arts:
Dr. Leen De Deyn –  Alcohol- en medicatieafhankelijkheid en psychosezorg
Dr. Katrien Bernagie –  Angst- en stemmingsstoornissen

Hoofdverpleegkundige: Mevr. Trui Carrebroeck

Zinvolle daginvulling

Buitenkans omvat een moestuinproject en een dierenverblijf. Bedoeling is om cliënten, die moeilijk hun vrijetijdsbesteding buiten de muren van de voorziening kunnen organiseren, een kans te bieden om hun vrije momenten zinvol in te vullen. Werken in de serre of moestuin en het verzorgen van de dieren gebeuren samen met de therapeut.

Contactpersoon: Dhr. Peter Van Den Berge (peter.vandenberge@pcariadne.broedersvanliefde.be)