Historiek

Historiek Psychiatrisch Centrum

Het Psychiatrisch Ziekenhuis werd op 28 december 1845 opgericht door de Zusters Maricolen van Dendermonde. De eerste officiële goedkeuring van de instelling dateert van 9 november 1856. Tot 1989 richtte men zich enkel naar vrouwelijke patiënten. In 2008 verlieten de laatste Zusters Maricolen het klooster te Lede.

In  de loop van de tijd werd de naam van de instelling meermaals gewijzigd. Eerdere namen waren Maison de santé, Psychiatrisch Centrum Zusters Maricolen en Psychiatrisch Centrum Zoete Nood Gods.

In de jaren negentig werd een grote reconversieoperatie doorgevoerd waarna in 1998 het Psychiatrisch Verzorgingstehuis Nieuwemeers te Lede  en in 2011 het Psychiatrisch Verzorgingsthuis Leilinde te Dendermonde werd gerealiseerd. In 1991 ondertekende het Psychiatrisch Centrum een samenwerkingsverband met Beschut Wonen Reymeers.

Sinds 18 maart 2009 behoort het centrum tot de VZW Organisatie Broeders van Liefde.

In het kader van de verdere vermaatschappelijking van de zorg maakt het centrum sinds 2013 deel uit van het Netwerk Geestelijke Gezondheid Aalst-Dendermonde- St.-Niklaas. (Artikel 107)

Het centrum onderschrijft het nieuwe organisatieconcept voor de geestelijke gezondheidszorg en werkt nauw samen met de zorgpartners uit deze regio.

In 2017 werd de naam van de voorziening gewijzigd naar Psychiatrisch Centrum Ariadne. De naam verwijst naar de Griekse mythe. Ariadne is een figuur uit de Griekse en Romeinse mythologie, die Theseus geholpen zou hebben om te ontsnappen uit het labyrint. Ze gaf hem een zwaard en een kluwen wol (de draad van Ariadne). Theseus doodde met het zwaard de minotaurus die in het labyrint huisde en vond dankzij de draad van Ariadne de uitgang terug. De mythe verwijst expliciet naar onze opdracht: we laten mensen met een kwetsbaarheid niet ronddolen en willen samen met hen en hun omgeving een weg zoeken uit het labyrint.

Lees meer …