Familieparticipatie

Als je partner, ouder of kind (=naaste) in het psychiatrisch verzorgingstehuis wordt opgenomen, is dat niet altijd even makkelijk. Zeker niet als hij of zij zich in een kwetsbare positie bevindt. Toch kunnen we er samen voor zorgen dat je naaste goede zorg krijgt.

We zijn ervan overtuigd dat het betrekken van naasten en aandacht hebben voor hun noden, de kwaliteit van zorg voor de bewoner verbetert en dit een invloed heeft op zijn/haar herstel. Omgekeerd heeft goede zorg voor de bewoner een positieve invloed op de band met de naasten.

Familieparticipatie is zorg en ondersteuning die partners, kinderen, andere familieleden of vrienden verlenen en die voortkomt uit onderlinge relaties. Bij familieparticipatie nodigen we je uit om zorg en ondersteuning in het psychiatrisch verzorgingstehuis te bieden. Ook komt het voor dat wij je vragen een belangrijke bijdrage te leveren tijdens de begeleiding van je naaste.

Door de uitwisseling van informatie kunnen naasten het zelfmanagement en de zelfredzaamheid van de bewoner stimuleren, waardoor de bewoner zo veel mogelijk weer onafhankelijk van de hulpverlener verder kan leven en deelnemen aan zijn/haar leefomgeving en de samenleving.

Er zijn 4 belangrijke pijlers voor familieparticipatie waar we willen op inzetten binnen PVT Aridane.

  • Vriendelijk bejegenen en onthalen van naasten
  • Informatie aan en van naasten
  • Ondersteuning voor en door naasten
  • Betrekken van naasten

Na de opname in het psychiatrisch verzorgingstehuis plannen we een overleg tussen de naaste, bewoner en hulpverlener en kijken we samen op welke manier je kan ondersteunen in de zorg. Bijvoorbeeld aanwezig zijn bij de artsenvisite, onderzoeken, ondersteunen in dagelijkse zorg. We bespreken dit samen en kijken welke mogelijkheden er zijn.

In de informatiebrochure ‘Familie en Naastbetrokken’ vind je meer informatie via deze link over familieparticipatie.