Organisatie

 • Algemeen directeur: Marc Vandergraesen
 • Directeur patiëntenzorg : An Staels
 • Directeur organisatie en HR : Inge Vandendriessche
 • Hoofdgeneesheer : dr. Geert De Bruecker
 • Managers zorg:
  • Zorgmanager volwassenen: Erik Neirinckx
  • Zorgmanager ouderen

 

 • Managers ondersteunende diensten:
  • Financieel en administratief manager: Anja Van Der Snickt
  • Facilitair manager: Vincent Van der Biest

Binnen het P.C. Ariadne werken momenteel 6 psychiaters over de verschillende trajecten heen.

 • Dr. Geert De Bruecker

Hoofdgeneesheer

Beleidsarts Huntington-conventie

Riziv nr: 1-44188-51

 • Dr. Elke Lievens

Beleidsarts psychosezorg

Voorzitter van de Medische Raad

Coördinerend psychiater beschut wonen

Riziv nr: 1-35686-17

 • Dr. Leen De Deyn

Beleidsarts Sp-psychogeriatrie

Coördinerend arts PVT campus Nieuwemeers

Riziv nr: 1-37011-50

 • Dr. Ann Van Mol

Coördinerend arts mobiel team

Riziv nr: 1-19077-39

 • Dr. Herman Van Wesemael

Beleidsarts verslavingszorg

Riziv nr: 1-45271-35

 • Dr. Fransiska Vermeersch

Beleidsarts angst-en stemmingsstoornissen

Coördinerend arts PVT campus Leilinde

Riziv nr: 1-46636-28

Aan het centrum zijn ook volgende geneesheren verbonden:

 • Dr. Johan Holvoet

Fysische geneeskunde en revalidatie

Riziv nr 143697-57-834

 • Dr. Hans Christiaens

Huisarts

Riziv nr 109701-06-004

 • Dhr. Wim Blontrock

Tandarts

Riziv nr 307022-80-001