Organisatie

 • Algemeen directeur: Marc Vandergraesen
 • Directeur patiëntenzorg : An Staels
 • Directeur organisatie en HR : Inge Vandendriessche
 • Hoofdgeneesheer : dr. Elke Lievens
 • Managers zorg:
  • Zorgmanager volwassenen: Christof Piron
  • Zorgmanager wonen en herstel: Veerle Vanderstraeten
 • Managers ondersteunende diensten:
  • Financieel en administratief manager: Anja Van Der Snickt
  • Facilitair manager: Vincent Van der Biest

Binnen het P.C. Ariadne werken momenteel 5 psychiaters en 2 assistenten over de verschillende trajecten heen.

 • Dr. Elke Lievens
  Hoofdarts
  Beleidsarts  traject psychosezorg
  Waarnemend arts traject angst- en stemmingsstoornissen
  Coördinerend psychiater Beschut Wonen
  Riziv nr: 1-35686-17 – geconventioneerd
 • Dr. Leen Vandenbussche
  Beleidsarts ouderenzorg
  Beleidsarts Huntington-conventie
  Coördinerend psychiater PVT Nieuwemeers en PVT Leilinde
  Riziv nr: 1-48176-40-780- geconventioneerd
 • Dr. Leen De Deyn
  Beleidsarts traject alcohol- en medicatieafhankelijkheid
  Psychiater traject psychosezorg
  Riziv nr: 1-37011-50 – geconventioneerd
 • Dr. Ann Van Mol
  Coördinerend arts Mobiel Team
  Riziv nr: 1-19077-39 – geconventioneerd
 • Dr. Charlotte Seaux
  Beleidsarts crisisopname en intensieve behandeling
  Riziv nr: 1-995611657-80 – geconventioneerd
 • Dr. Jamiena Lecluse
  Arts Specialist in Opleiding
  Riziv nr: 1-08362-40-078
 • Dr. Louise Van Steen
  Arts Specialist in Opleiding
  Riziv nr: 1-75144-38-078
 • Dr. Mercedes Buyse
  Huisarts
  Riziv nr: 1-39918-53-004 – geconventioneerd
 • Dr. Hanne Van den Eede
  Huisarts
  Riziv nr: 1-79543-04-004 – geconventioneerd