Kostprijs

Financiële informatie

Bij aanvang van de opname wordt u een “opnameverklaring” overhandigd. Dit is een wettelijk verplicht document waarmee we u informeren  over de  financiële aspecten van uw verblijf. Zo kan u er onder meer de op dat ogenblik geldende bedragen in terugvinden van de verblijfskosten, de kosten voor medicatie, de geldende supplementen voor éénpersoonskamers en de erelonen. De opnamecoördinator licht dit document bij opname toe. U tekent dit document ter bevestiging en ontvangt  een getekend exemplaar.

Elke maand ontvangt u een factuur voor alle kosten van uw verblijf.  Het grootste gedeelte van deze kosten wordt betaald door uw mutualiteit. Daarnaast blijven er enkele onderdelen over die u zelf dient te betalen (het persoonlijk aandeel of het remgeld). Dit bedrag is afhankelijk van uw sociale situatie en van het aantal dagen dat u opgenomen bent. De lijst van de diverse kosten (supplementen éénpersoonskamers, telefoonkosten, vervoerskosten, waskosten, …) wordt u overhandigd bij opname.

Als u niet aangesloten bent bij een ziekenfonds, of u bent niet in regel met uw ziekenfonds, dan is de factuur volledig ten uwen laste. U betaalt alle kosten (ligdagprijs, medicatie, honoraria, diverse kosten,…).

Wij doen er alles aan om u voor, tijdens en na uw opname uitgebreid informatie te verstrekken, ook over het financiële kostenplaatje. Heeft u toch nog vragen over de factuur, of gaat u niet akkoord met bepaalde bedragen, dan kan u contact opnemen met de dienst patiëntenadministratie en -facturatie. Deze dienst is elke werkdag open van 08.00 uur tot 12.00 uur en van 12.45 uur tot 16.45 uur.

Heeft u problemen met de betaling van de factuur (betaalbaar binnen de 30 dagen), contacteer dan de maatschappelijk assistent van uw afdeling. Deze kan u ook wegwijs maken bij de verzekeringen (hospitalisatieverzekering, aanvullende verzekering, familiale verzekering).

Ziekenhuisrekening

De verpleegdagprijs is een forfaitair bedrag dat een deel van de kosten dekt voor het verblijf en de verzorging in het ziekenhuis. Het ziekenfonds betaalt het grootste deel van die verpleegdagprijs, maar het is bij wet voorzien dat een patiënt een eigen “persoonlijk aandeel” moet ten laste nemen. Dit persoonlijk aandeel varieert afhankelijk van de duur van uw verblijf en uw hoedanigheid als verzekerde (al dan niet rechthebbende op verhoogde tegemoetkoming, werkloze, personen ten laste, enz.). 

Afhankelijk van een aantal factoren (o.a. inkomen en/of gezinssituatie) bent u bij het ziekenfonds al dan niet verzekerd als rechthebbende op de verhoogde tegemoetkoming, met inbegrip van het OMNIO-statuut (dit is een beschermingsmaatregel die het recht op het voorkeurtarief voor geneeskundige verzorging uitbreidt naar de verzekerden uit gezinnen met een laag inkomen). Rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming (met inbegrip van het OMNIO-statuut) genieten een voorkeurtarief bij ziekenhuisopname. Concreet betekent dit dat u voor bepaalde rubrieken uit de ziekenhuisfactuur een lager persoonlijk aandeel ( = remgeld) zal betalen(zie ook punt 3.1. van de opnameverklaring). Wanneer u niet in regel bent met uw ziekenfonds, moet u alle kosten volledig zelf betalen (de verblijfskosten én de bijhorende prestaties). We raden u in dat geval aan om zo snel mogelijk het ziekenfonds te contacteren om u in regel te stellen. De maatschappelijk assistent van de afdeling waar u verblijft, kan u hierin bijstaan.

Duur van de opname hangt af van het behandel- en herstelproces. In functie van de verblijfsduur wijzigt het wettelijk persoonlijk aandeel per dag voor de verblijfskosten en voor de honoraria van de betrokken artsen. 
Indien u slechts gedeeltelijk opgenomen wordt (hetzij nachthospitalisatie, hetzij daghospitalisatie), betaalt u geen wettelijk persoonlijk aandeel in de verblijfskost tenzij u een bezoldigde activiteit uitoefent.

Volledigheidshalve vindt u hieronder een overzicht van uw persoonlijk aandeel in functie van de verblijfsduur en uw hoedanigheid als verzekerde.

Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis worden u eveneens verschillende diensten en producten ter beschikking gesteld (TV, internet, wasserij, kapper,…).

Een overzicht van alle mogelijke bijkomende kosten kan u in onderstaande bijlage nalezen.