Kostprijs

Financiële informatie

Geconfronteerd worden met een moeilijke periode in je leven en met een opname in een psychiatrisch ziekenhuis, is een ingrijpende gebeurtenis. Je zit waarschijnlijk met heel wat vragen waaronder ook financiële.

Daarom probeert de opnamecoördinator je bij opname zo maximaal mogelijk te begeleiden. Bij aanvang van de opname ontvang je een “opnameverklaring”. Dit is een wettelijk verplicht document waarmee we jou informeren over de financiële aspecten van jouw verblijf. Zo kan je er onder meer de op dat ogenblik geldende bedragen in terugvinden van de verblijfskosten, de kosten voor medicatie, de geldende supplementen voor éénpersoonskamers en de erelonen.

De opnamecoördinator licht dit document bij opname toe. Jij tekent dit document ter bevestiging en ontvangt een getekend exemplaar. Naast dit document ontvang je eveneens een overzicht van diverse kosten die het ziekenhuis jou kan aanrekenen (telefoonkosten, vervoerskosten, waskosten, kosten voor aangebrachte schade, …).

Tijdens je opname ontvang je elke maand een factuur voor alle kosten van jouw verblijf.  De mutualiteit betaalt het grootste gedeelte van deze kosten. Het persoonlijk aandeel of het remgeld betaal jezelf. Dit bedrag is afhankelijk van jouw sociale situatie en van het aantal dagen dat je opgenomen bent.

Als je niet aangesloten bent bij een ziekenfonds, of je bent niet in regel met jouw ziekenfonds, dan komt de mutualiteit niet tussen en betaal je alle kosten (ligdagprijs, medicatie, honoraria, diverse kosten, …).

Wij doen er alles aan om je voor, tijdens en na je opname uitgebreid informatie te verstrekken, ook over het financiële kostenplaatje. Heb je toch nog vragen over de factuur, of ga je niet akkoord met bepaalde bedragen, dan kan je contact opnemen met de dienst patiëntenadministratie en -facturatie. Deze dienst is elke werkdag open van 08.00 uur tot 12.00 uur en van 12.45 uur tot 16.45 uur.

Heb je problemen met de betaling van de factuur (betaalbaar binnen de 30 dagen), contacteer dan de maatschappelijke assistent van jouw afdeling. Deze kan je ook wegwijs maken bij de verzekeringen (hospitalisatieverzekering, aanvullende verzekering, familiale verzekering).

Ziekenhuisrekening

Een ziekenhuisfactuur is niet zo maar een factuur. Door talrijke wettelijke regels en voorschriften kan deze er soms ingewikkeld uitzien. Aan de hand van onze infobrochure willen we jou zo goed mogelijk informeren over jouw factuur en de kostprijs van je verblijf.

Je kan de infobrochure lezen door te klikken op deze link.

Een simulatie van de kosprijs vind je terug:

Voor het daghospitaal via deze link

Voor een residentiële opname via deze link 

Afhankelijk van een aantal factoren (o.a. inkomen en/of gezinssituatie) ben je bij het ziekenfonds al dan niet verzekerd als rechthebbende op de verhoogde tegemoetkoming, met inbegrip van het OMNIO-statuut (dit is een beschermingsmaatregel die het recht op het voorkeurtarief voor geneeskundige verzorging uitbreidt naar de verzekerden uit gezinnen met een laag inkomen). Rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming (met inbegrip van het OMNIO-statuut) genieten een voorkeurtarief bij ziekenhuisopname.

Concreet betekent dit dat je voor bepaalde rubrieken uit de ziekenhuisfactuur een lager persoonlijk aandeel (remgeld) zal betalen (zie ook punt 3.1. van de opnameverklaring).

Wanneer je niet in regel bent met jouw ziekenfonds, moet je alle kosten volledig zelf betalen (de verblijfskosten én de bijhorende prestaties). We raden je in dat geval aan om zo snel mogelijk het ziekenfonds te contacteren om je in regel te stellen. De maatschappelijke assistent van de afdeling waar je verblijft, kan je hierin bijstaan.

Per dag dat je in ons ziekenhuis verblijft, rekenen we jou een ligdagprijs aan. Dit is een vooraf bepaald bedrag voor de kosten van je verblijf en je verzorging. Hoeveel je zelf hiervan moet betalen , hangt af van de manier waarop je verzekerd bent en je soort verblijf.

De duur van je opname hangt af van jouw behandel- en herstelproces. In functie van de verblijfsduur wijzigt jouw persoonlijk aandeel per dag voor de verblijfskosten en voor de honoraria van de betrokken artsen.

Indien je slechts gedeeltelijk opgenomen wordt (hetzij nachthospitalisatie, hetzij daghospitalisatie), betaal je geen wettelijk persoonlijk aandeel in de verblijfskost tenzij je een bezoldigde activiteit uitoefent.

Volledigheidshalve vind je via deze link een overzicht van je persoonlijk aandeel in functie van de verblijfsduur en jouw hoedanigheid als verzekerde.

Tijdens je verblijf in het ziekenhuis worden jou verschillende diensten en producten ter beschikking gesteld (TV, internet, wasserij,…).

Een overzicht van mogelijke bijkomende kosten kan je via deze link nalezen.