Dienst zinzorg & pastoraal

Zinzorg en pastoraal

De stille ruimte  van het centrum is elke dag vrij toegankelijk van 8.00 tot 16.30 uur.

In ons christelijk geïnspireerd psychiatrisch centrum is een dienst zinzorg en pastoraal aanwezig. Cliënten kunnen op deze dienst beroep doen voor vragen en een persoonlijk gesprek over zingeving en geloof. De persoonlijke overtuiging wordt geëerbiedigd.

Onze pastores brengen regelmatig een bezoek aan de afdelingen. Cliënten kunnen hen ook bezoeken op het bureau van de dienst zinzorg en pastoraal of kunnen een bezoek aanvragen via de verpleging.

Volgende godsdiensten of levensovertuigingen hebben een vertegenwoordiger:

  • rooms-katholieke eredienst
  • protestantse eredienst
  • orthodoxe eredienst
  • anglicaanse eredienst
  • islamitische eredienst
  • joodse eredienst
  • stichting morele bijstand