Psychiatrisch Centrum Ariadne

Het Psychiatrisch Centrum Ariadne biedt in samenwerking met andere gezondheids- en welzijnsorganisaties deskundige en specialistische behandeling. Er is mogelijkheid tot volledige en partiële hospitalisatie, nazorg, poliklinische begeleiding, zorg aan huis via mobiele teams en consultaties bij de psychiaters. Op deze website vind je meer info over ons behandelaanbod binnen het ziekenhuis en binnen het psychiatrisch verzorgingstehuis. Ben je geïnteresseerd in een job, stage of vrijwilligerswerk, klik dan op "Werken bij PC Ariadne". Onder de rubriek contact vind je nuttige adressen en telefoonnummers en praktische gegevens om je verder te helpen.

Psychiatrisch Ziekenhuis

Psychiatrisch Ziekenhuis

Het ziekenhuis richt zich naar mensen vanaf 18 jaar met diverse acute of langdurige psychiatrische aandoeningen en biedt intensieve specialistische behandeling en begeleiding, steeds vertrekkend vanuit een herstelondersteunende visie.

Psychiatrisch Verzorgingstehuis

Psychiatrisch Verzorgingstehuis

Door in te zetten op herstelondersteunende zorg, werken we samen met de cliënt aan het leren leven voorbij de kwetsbaarheid. We baseren ons hiervoor op drie pijlers: presentie-, herstel- en krachtgericht werken.

Transmurale Zorg

Transmurale Zorg

Al onze diensten kunnen ook via externe zorgen geleverd worden bij de cliënten thuis. Op die manier kunnen we de levenskwaliteit van onze cliënten zowel garanderen als optimaliseren. Samen werken we naar een ideale planning toe.