Covid-19 Informatie

Belangrijke informatie voor externen:

Gelet op de stijgende besmettingscijfers zien we ons genoodzaakt om de covid-maatregelen terug aan te scherpen.

We hebben in de afgelopen twee jaren heel wat inspanningen gedaan om het risico op besmettingen binnen onze voorziening zo klein mogelijk te houden. Het blijft nodig om in deze inzet te volharden om zo onze meest kwetsbare cliënten, bewoners en medewerkers te beschermen tegen de effecten van het coronavirus.

We vragen je dan ook om onderstaande richtlijnen strikt op te volgen.

Bezoek op de gesloten ziekenhuisafdelingen (Vicero 1 en Esperanza 0) is toegestaan.  Bezoekers van deze afdelingen krijgen een temperatuurcontrole. Iedereen met een temperatuur gelijk aan of boven de 37.5°C zal gevraagd worden om het bezoek uit te stellen tot hij/zij volledig symptoomvrij is. Daarenboven is bezoek enkel mogelijk mits het kunnen voorleggen van het Covid-Safe-ticket. Bijkomend dient u voor bezoek op de afdeling Esparanza 0 een afspraak vast te leggen op telefoonnummer 053/762179.

Bezoek op de open ziekenhuisafdelingen: Cliënten van alle andere ziekenhuisafdelingen ontvangen hun bezoek in het cafetaria.  Ook hier geldt dat elke bezoeker een Covid-Safe-ticket dient voor te leggen. Voor de afdeling Vicero 2 gelden momenteel bijzondere richtlijnen: gelieve u voor meer informatie rechtstreeks naar de verpleegkundigen van de afdeling te wenden.

We vragen aan elke bezoeker met ziektesymptomen om het bezoek uit te stellen totdat hij/zij 3 dagen volledig symptoomvrij is. Daarnaast blijven we drukken op het belang van de algemene hygiënische maatregelen: het correct gebruik van het neus-mondmasker, een juiste hoest-nies-hygiëne, het wassen en ontsmetten van de handen en het hanteren van de afstandsregels. Ben je een mondneusmasker vergeten? Mondneusmaskers zijn te koop aan het onthaal van het ziekenhuis.

Elke bezoeker dient zich te registreren in het bezoekersregister. Jouw gegevens zullen enkel gebruikt worden om je te verwittigen wanneer je in contact geweest bent met een cliënt waarvan achteraf blijkt dat deze covid positief test.

Bezoek, zowel op de afdelingen Esperanza 0 en Vicero 1 als in het cafetaria, is toegestaan met maximaal twee bezoekers tegelijk.  Deze bezoekers zijn gedurende de hele week dezelfde en kunnen na 7 kalenderdagen wisselen.

Bezoek op de afdeling is mogelijk tijdens de voorziene bezoekuren op woensdag en zaterdag. Bezoek is toegestaan met maximaal twee bezoekers tegelijk.  Deze bezoekers zijn gedurende de hele week dezelfde en kunnen na 7 kalenderdagen wisselen.  Plan je een bezoek, dan raden we je aan om vooraf de afdeling te contacteren.

Bij aankomst krijgt elke bezoeker een temperatuurcontrole. Iedereen met een temperatuur gelijk aan of boven de 37.5°C zal gevraagd worden om het bezoek uit te stellen tot hij/zij volledig symptoomvrij is. Daarenboven is bezoek enkel mogelijk mits het kunnen voorleggen van het Covid-Safe-ticket.

We vragen aan elke bezoeker met ziektesymptomen om het bezoek uit te stellen totdat hij/zij 3 dagen volledig symptoomvrij is. Daarnaast blijven we drukken op het belang van de algemene hygiënische maatregelen: het correct gebruik van het neus-mondmasker, een juiste hoest-nies-hygiëne, het wassen en ontsmetten van de handen en het hanteren van de afstandsregels.

Elke bezoeker dient zich te registreren in het bezoekersregister. Jouw gegevens zullen enkel gebruikt worden om je te verwittigen wanneer je in contact geweest bent met een bewoner waarvan achteraf blijkt dat deze covid positief test.

Bezoek op de afdeling is mogelijk tijdens de voorziene bezoekuren op woensdag en zaterdag. Bezoek is toegestaan met maximaal twee bezoekers tegelijk.  Deze bezoekers zijn gedurende de hele week dezelfde en kunnen na 7 kalenderdagen wisselen.  Plan je een bezoek, dan raden we je aan om vooraf de afdeling te contacteren.

Bij aankomst krijgt elke bezoeker een temperatuurcontrole. Iedereen met een temperatuur gelijk aan of boven de 37.5°C zal gevraagd worden om het bezoek uit te stellen tot hij/zij volledig symptoomvrij is. Daarenboven is bezoek enkel mogelijk mits het kunnen voorleggen van het Covid-Safe-ticket.

We vragen aan elke bezoeker met ziektesymptomen om het bezoek uit te stellen totdat hij/zij 3 dagen volledig symptoomvrij is. Daarnaast blijven we drukken op het belang van de algemene hygiënische maatregelen: het correct gebruik van het neus-mondmasker, een juiste hoest-nies-hygiëne, het wassen en ontsmetten van de handen en het hanteren van de afstandsregels.

Elke bezoeker dient zich te registreren in het bezoekersregister. Jouw gegevens zullen enkel gebruikt worden om je te verwittigen wanneer je in contact geweest bent met een bewoner waarvan achteraf blijkt dat deze covid positief test.

Bezoekers kunnen terecht in onze cafetaria. Binnen onze cafetaria worden de horecarichtlijnen gevolgd. Elke bezoeker van de cafetaria (zowel externen als opgenomen cliënten en bewoners), dienen een Covid-Safe-ticket te kunnen voorleggen in combinatie met hun identiteitskaart. Zo niet, zal je de toegang geweigerd worden. Het dragen van een mondneusmasker is niet langer verplicht. Het dragen van een mondneusmasker is verplicht wanneer je je verplaatst naar jouw stoel of naar het toilet gaat.  Enkel als je neerzit, mag het masker af.  Bewaar steeds 1.5 meter afstand.

Naast het inlezen van het Covid-Safe-ticket wordt ook het registratieregister weer ingevoerd. Jouw gegevens worden enkel gebruikt om je te verwittigen wanneer je in contact bent geweest met een positief geteste patiënt

De openingsuren van de cafetaria zijn:

  • Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: van 16.30 tot 20.00 uur.
  • Op woensdag, weekend- en feestdagen: van 14.00 tot 20.00 uur.

Opnames en behandeling binnen het daghospitaal zijn mogelijk.

We vragen echter wel dat bij een nieuwe opname, cliënten zich laten screenen door hun huisarts of de verwijzende instelling. In overleg met de verschillende trajecten bieden we een flexibel aanbod waarbij we optimaal rekening houden met de veiligheid van cliënten en medewerkers. We houden rekening met een beperkte groepsgrootte door beperking in aanwezigheidsuren (3u/dag) en schenken maximaal aandacht aan het correct en strikt hanteren van de hygiënische maatregelen.

De mobiele teams blijven cliënten in de thuissituatie ondersteunen. De zorg wordt op een veilige manier georganiseerd met de nodige hygiënische maatregelen. Wanneer de cliënt positief test op Covid, wordt de hulp tijdelijk op een andere manier georganiseerd (via beeldbellen of telefonisch).

Binnen Beschut Wonen gelden de federale richtlijnen. Het ontmoetingscentrum ’t Evenwicht en het activiteitencentrum zijn open.

Het dragen van een mondneusmasker is verplicht binnen het ziekenhuis en PVT en dit zowel voor medewerkers, cliënten, bewoners, vrijwilligers, stagiairs, bezoekers en externe leveranciers.

Opnames binnen het ziekenhuis en het verzorgingstehuis zijn mogelijk.

Elke nieuw opgenomen cliënt wordt, voor zover dit nog niet voor de opname gebeurde, onmiddellijk bij opname getest en verblijft in kamerquarantaine totdat de uitslag van de test gekend is.

De poliklinische consultaties gaan door.

De depotkliniek voorziet in nabehandeling van bestaande cliënten, alsook in de opstart van nieuwe nabehandelingen. Binnen de depotkliniek gelden dezelfde richtlijnen als binnen het ziekenhuis.

Stages gaan door. Voor studenten gelden dezelfde richtlijnen en maatregelen als voor medewerkers.

Externe leveranciers dienen zich verplicht aan te melden aan de receptie en zich te registreren in het bezoekersregister. De persoonlijke gegevens zullen enkel gebruikt worden om de betrokkenen te verwittigen wanneer deze in contact geweest is met een bewoner, cliënt of medewerker waarvan achteraf blijkt dat deze covid positief was. Het dragen van een mondneusmasker door externen is verplicht.

Heb je vragen? Neem gerust contact op met de afdeling of mail naar info@pcariadne.be.

We bedanken iedereen voor de nauwgezette naleving van deze richtlijnen en voor het begrip.

Directie en medewerkers.