Covid-19 Informatie

‘Ook PC Ariadne doet er alles aan om de verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan.  Hierbij staat de zorg voor elkaar centraal. Om onze medewerkers, cliënten en bewoners optimaal te beschermen, leven we de opgelegde maatregelen in strijd tegen het coronavirus strikt na. Hiertoe zijn onderstaande maatregelen van kracht:’

Vanaf 01 juli is bezoek binnen het psychiatrisch ziekenhuis terug toegelaten en is de hoofdtoegang van het ziekenhuis weer vrij toegankelijk. We vragen elke bezoeker om zich te registreren, in het kader van contact tracing. Bezoek op de afdeling is momenteel nog niet toegestaan (met uitzondering voor de opnameafdeling Vicero 1). Bezoekers kunnen terecht in de cafetaria. Wens je een familielid te bezoeken? Neem contact op met de afdeling waar je familielid verblijft voor verdere praktische afspraken.

Vanaf 30 mei is binnen het psychiatrisch verzorgingstehuis de bezoekregeling versoepeld. Bewoners mogen op het bezoekmoment meerdere bezoekers ontvangen, voor zover deze personen tot dezelfde contactbubbel behoren.  Het aantal bezoekers is beperkt tot drie bezoekers per bewoner. We vragen elke bezoeker om zich te registreren, in het kader van contact tracing. De bezoekmomenten liggen vast op woensdag en zaterdag. Wens je een familielid te bezoeken? Neem contact op met PVT Leilinde voor verdere praktische afspraken. Onaangekondigd bezoek is niet toegelaten.

Vanaf 30 mei is binnen het psychiatrisch verzorgingstehuis de bezoekregeling versoepeld. Bewoners mogen op het bezoekmoment meerdere bezoekers ontvangen, voor zover deze personen tot dezelfde contactbubbel behoren.  Het aantal bezoekers is beperkt tot drie bezoekers per bewoner. We vragen elke bezoeker om zich te registreren, in het kader van contact tracing. De bezoekmomenten liggen vast op woensdag en zaterdag. Wens je een familielid te bezoeken? Neem contact op met PVT Nieuwemeers voor verdere praktische afspraken. Onaangekondigd bezoek is niet toegelaten.

Vanaf 01 juli kunnen bezoekers terug terecht in onze cafetaria. Bezoekers van cliënten die in het cafetaria afspreken dienen zich, in kader van contract tracing, te registreren bij het binnenkomen van de cafetaria.

De openingsuren van de cafetaria zijn:

  • Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: van 16.30 tot 20.00 uur.
  • Op woensdag, weekend- en feestdagen: van 14.00 tot 20.00 uur.

Opnames en behandeling binnen het daghospitaal zijn mogelijk. In overleg met de verschillende trajecten bieden we een flexibel aanbod waarbij we optimaal rekening houden met de veiligheid van cliënten en medewerkers.

  • We houden rekening met een beperkte groepsgrootte door beperking in aanwezigheidsuren (3u per dag) en schenken maximaal aandacht aan het correct en strikt hanteren van de hygiënische maatregelen.

Deze teams blijven cliënten in de thuissituatie ondersteunen. De zorg wordt op een veilige manier georganiseerd met de nodige hygiënische maatregelen. Wanneer de cliënt positief test op Covid, wordt de hulp tijdelijk op een andere manier georganiseerd (via beeldbellen of telefonisch).

 

Binnen het initiatief Beschut Wonen is de werking van beschut wonen en Sava terug hervat. Het bezoek in beschut wonen wordt georganiseerd conform de richtlijnen voor alle burgers vanuit de Nationale Veiligheidsraad. Het ontmoetingscentrum ’t Evenwicht is sinds 1 juli terug open. Uiteraard gelden ook hier meerdere veiligheidsmaatregelen.

Het dragen van een mondmasker is verplicht binnen het ziekenhuis en PVT en dit zowel voor medewerkers, cliënten, bewoners, vrijwilligers, stagairs, bezoekers en externe leveranciers.

Opnames binnen het ziekenhuis en het verzorgingstehuis zijn mogelijk. Elke nieuw opgenomen cliënt wordt onmiddellijk bij opname getest op de aanwezigheid van het Covid-19-virus en verblijft in kamerquarantaine totdat de uitslag van de test gekend is.

De poliklinische consultaties zijn terug opgestart.

De depotkliniek voorziet in nabehandeling van bestaande cliënten, alsook in de opstart van nieuwe nabehandelingen.

Stages blijven doorgaan zoals gepland. Voor studenten gelden dezelfde richtlijnen en maatregelen als voor medewerkers.

Externe leveranciers dienen zich verplicht aan te melden aan de receptie. Zij zullen gevraagd worden hun gegevens te noteren in een register in het kader van contacttracing.

Vanaf 01 juli is het ophaal- en afleverpunt gesloten. Vanaf die dag kan u de was- en boodschappenpakketten uitwisselen via de verpleging wanneer u uw familielid ophaalt voor bezoek of daguitstap.

Heb je vragen? Neem gerust contact op met de afdeling of mail naar info@pcariadne.be.

We bedanken iedereen voor de nauwgezette naleving van deze richtlijnen en voor het begrip.

Directie en medewerkers.