Covid-19 Informatie

De vaccinatiecampagne, in combinatie met de algemeen geldende maatregelen, zorgt sinds enkele weken voor een daling van de besmettingscijfers.

Naar analogie met de verdere versoepelingen in de maatschappij gelden vanaf 10 juni 2021 minder strenge maatregelen binnen onze voorziening.

De zorg voor elkaar blijft centraal staan. Om onze medewerkers, cliënten, en bewoners optimaal te beschermen, vragen we jou om samen met cliënten, bewoners en onze medewerkers de geldende richtlijnen strikt op te volgen.

Hiertoe zijn onderstaande maatregelen van kracht:

De bezoekregeling binnen het ziekenhuis is sinds 10 juni 2021 versoepeld. Bezoek op de afdeling is terug mogelijk tijdens de reguliere bezoekuren.

Het aantal bezoekers is echter wel beperkt tot 2 per cliënt. We vragen echter om zo maximaal mogelijk buiten in de tuin of in de cafetaria af te spreken. In de buitenlucht en in de cafetaria kan je met vier personen afspreken.

Plan je een bezoek, dan raden we je aan om vooraf de sociale dienst van de afdeling waarop je familielid verblijft, te contacteren. Er geldt nog steeds een registratieplicht voor externen.

Elke bezoeker dient zich dan ook te registreren, in het kader van contact tracing. Verder vragen we de geldende hygiënische maatregelen te respecteren.

Het dragen van een  mondneusmasker door bezoekers is verplicht bij verplaatsingen binnen onze voorziening en bij contacten met medewerkers of derden waarbij de geldende afstandsregel van 1,5 meter niet kan worden gerespecteerd.

Ben je een mondneusmasker vergeten? Mondneusmaskers zijn te koop aan het onthaal van het ziekenhuis.

De bezoekregeling binnen PVT Leilinde is sinds 10 juni 2021 versoepeld. Bezoek op de afdeling is terug mogelijk tijdens de reguliere bezoekuren.

Het aantal bezoekers is echter wel beperkt tot 2 per bewoner. We vragen echter om zo maximaal mogelijk buiten in de tuin af te spreken. In de buitenlucht kan je met vier personen afspreken.

Plan je een bezoek, dan raden we je aan om vooraf de afdeling te contacteren. Er geldt nog steeds een registratieplicht voor externen. Iedere bezoeker dient zich dan ook te registreren, in het kader van contact tracing. Verder vragen we de geldende hygiënische maatregelen te respecteren.

Het dragen van een  mondneusmasker door bezoekers is verplicht bij verplaatsingen binnen het verzorgingstehuis en bij contacten met medewerkers of derden waarbij de geldende afstandsregel van 1,5 meter niet kan worden gerespecteerd.

De bezoekregeling binnen PVT Nieuwemeers is sinds 10 juni 2021 versoepeld. Bezoek op de afdeling is terug mogelijk tijdens de reguliere bezoekuren.

Het aantal bezoekers is echter wel beperkt tot 2 per bewoner. We vragen echter om zo maximaal mogelijk buiten in de tuin af te spreken. In de buitenlucht kan je met vier personen afspreken.

Plan je een bezoek, dan raden we je aan om vooraf de afdeling te contacteren. Er geldt nog steeds een registratieplicht voor externen.  Iedere bezoeker dient zich dan ook te registreren, in het kader van contact tracing. Verder vragen we de geldende hygiënische maatregelen te respecteren.

Het dragen van een  mondneusmasker door bezoekers is verplicht bij verplaatsingen binnen het verzorgingstehuis en bij contacten met medewerkers of derden waarbij de geldende afstandsregel van 1,5 meter niet kan worden gerespecteerd.

Bezoekers kunnen terecht in onze cafetaria. Bezoekers dienen zich, in kader van contact tracing, te registreren bij het binnenkomen van de cafetaria. Het dragen van een mondneusmasker is verplicht wanneer je je verplaatst of bij contacten met medewerkers en andere bezoekers voor zover de social distance niet kan worden gerespecteerd.

De openingsuren van de cafetaria zijn:

  • Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: van 16.30 tot 20.00 uur.
  • Op woensdag, weekend- en feestdagen: van 14.00 tot 20.00 uur.

De cafetaria valt onder de horeca richtlijnen. Dit betekent onder andere dat enkel bediening aan tafel mogelijk is.

Opnames en behandeling binnen het daghospitaal zijn mogelijk. We vragen echter wel dat bij een nieuwe opname, cliënten zich laten screenen door hun huisarts of de verwijzende instelling. In overleg met de verschillende trajecten bieden we een flexibel aanbod waarbij we optimaal rekening houden met de veiligheid van cliënten en medewerkers. We houden rekening met een beperkte groepsgrootte door beperking in aanwezigheidsuren (3u/dag) en schenken maximaal aandacht aan het correct en strikt hanteren van de hygiënische maatregelen.

De mobiele teams blijven cliënten in de thuissituatie ondersteunen. De zorg wordt op een veilige manier georganiseerd met de nodige hygiënische maatregelen. Wanneer de cliënt positief test op Covid, wordt de hulp tijdelijk op een andere manier georganiseerd (via beeldbellen of telefonisch).

Het  initiatief Beschut Wonen is de werking van beschut wonen en Sava terug hervat. Het bezoek in beschut wonen wordt georganiseerd conform de richtlijnen voor alle burgers vanuit de Nationale Veiligheidsraad. Het ontmoetingscentrum ’t Evenwicht is terug open. Uiteraard gelden ook hier meerdere veiligheidsmaatregelen.

Het dragen van een mondneusmasker is verplicht binnen het ziekenhuis en PVT en dit zowel voor medewerkers, cliënten, bewoners, vrijwilligers, stagiairs, bezoekers en externe leveranciers.

Deze verplichting geldt wanneer de social distance van 1,5 meter niet kan worden gewaarborgd alsook bij verplaatsing binnen de voorziening.

Opnames binnen het ziekenhuis en het verzorgingstehuis zijn mogelijk. Elke nieuw opgenomen cliënt wordt onmiddellijk bij opname getest op de aanwezigheid van het Covid-19-virus en verblijft in kamerquarantaine totdat de uitslag van de test gekend is.

De poliklinische consultaties gaan door.

De depotkliniek voorziet in nabehandeling van bestaande cliënten, alsook in de opstart van nieuwe nabehandelingen. We vragen aan alle cliënten om steeds een mondneusmasker te dragen en zich nauwgezet te houden aan alle hygiënische voorzorgsmaatregelen.

Stages gaan door. Voor studenten gelden dezelfde richtlijnen en maatregelen als voor medewerkers.

Externe leveranciers dienen zich verplicht aan te melden aan de receptie. Zij zullen gevraagd worden hun gegevens te noteren in een register in het kader van contact tracing en de opgelegde hygiënische maatregelen te respecteren.

Het dragen van een mondneusmasker door externen is verplicht gedurende de ganse tijd van het bezoek.

Mondmaskers zijn te koop aan het onthaal van het ziekenhuis.

Heb je vragen? Neem gerust contact op met de afdeling of mail naar info@pcariadne.be.

We bedanken iedereen voor de nauwgezette naleving van deze richtlijnen en voor het begrip.

Directie en medewerkers.