Covid-19 Informatie

‘Ook PC Ariadne doet er alles aan om de verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan.  Hierbij staat de zorg voor elkaar centraal. Om onze cliënten, bewoners en medewerkers optimaal te beschermen, leven we de opgelegde maatregelen in strijd tegen het coronavirus strikt na. Hiertoe zijn onderstaande maatregelen van kracht:’

Vanaf 13 mei is bezoek binnen het psychiatrisch ziekenhuis terug toegelaten, weliswaar onder zeer strikte voorwaarden. Het aantal bezoekers is beperkt tot één bezoeker per cliënt. De bezoekmomenten liggen vast per afdeling. Wens je een familielid te bezoeken? Neem contact op met de afdeling waar je familielid verblijft voor verdere praktische afspraken. Onaangekondigd bezoek is niet toegelaten.

Vanaf 13 mei is bezoek binnen het psychiatrisch verzorgingstehuis terug toegelaten, weliswaar onder zeer strikte voorwaarden. Het aantal bezoekers is beperkt tot één bezoeker per bewoner. De bezoekmomenten liggen vast op woensdag en zaterdag. Wens je een familielid te bezoeken? Neem contact op met PVT Leilinde voor verdere praktische afspraken. Onaangekondigd bezoek is niet toegelaten.

Vanaf 13 mei is bezoek binnen het psychiatrisch verzorgingstehuis terug toegelaten, weliswaar onder zeer strikte voorwaarden. Het aantal bezoekers is beperkt tot één bezoeker per bewoner. De bezoekmomenten liggen vast op woensdag en zaterdag. Wens je een familielid te bezoeken? Neem contact op met PVT Nieuwemeers voor verdere praktische afspraken. Onaangekondigd bezoek is niet toegelaten.

Ons daghospitaal is gesloten tot nader bericht. Om de gevolgen voor cliënten zo draaglijk mogelijk te maken werd met de verschillende trajecten beslist om telefonisch contact te houden op de dagen waarop de cliënt voorzien werd aanwezig te zijn in het dagcentrum. Op die manier staan we garant voor de continuïteit van de zorgverlening. We voorzien een telefonische permanentie tijdens de openingsuren. Bij nood aan een gesprek kan steeds de afdeling gecontacteerd worden en kunnen face-to-face gesprekken ter plaatse ingepland worden. Van zodra er meer nieuws is rond de heropening van het daghospitaal, worden de desbetreffende cliënten hiervan op de hoogte gebracht.

Deze teams blijven cliënten in de thuissituatie ondersteunen. De teams worden wel gerichter ingezet. Niet-dringende zorg wordt uitgesteld en sommige cliënten worden telefonisch of online opgevolgd.

Opnames binnen het ziekenhuis en het verzorgingstehuis blijven mogelijk. Elke nieuw opgenomen cliënt wordt onmiddellijk bij opname getest. Je verblijft in kamerquarantaine totdat de uitslag van de test gekend is.

De poliklinische consultaties zijn terug opgestart.

Er geldt een opnamestop voor nieuwe cliënten in de formule nabehandeling.
Nabehandeling voor bestaande cliënten blijft gecontinueerd.

Stages blijven doorgaan zoals gepland. Voor studenten gelden dezelfde richtlijnen en maatregelen als voor medewerkers.

Externe leveranciers worden niet toegelaten op de ziekenhuis- en PVT afdelingen tenzij voor noodzakelijke herstellingen of leveringen.

We krijgen heel wat vragen over het wasgoed en verzorgingsmiddelen voor onze cliënten en bewoners. Er is een verbod op bezoek maar je kan vanaf maandag 23 maart 2020 wasgoed en andere spullen (met uitzondering van gekoelde etenswaren) naar onze cliënten en bewoners brengen en ophalen. Voor meer informatie vragen we contact op te nemen met de afdeling waar je familielid verblijft.

We doen er alles aan om deze goederen zo snel mogelijk op hun bestemming te brengen. PC Ariadne kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventueel verlies of schade. Gelieve geen waardevolle zaken mee te geven..

Heb je vragen? Neem gerust contact op met de afdeling of mail naar info@pcariadne.be.

We bedanken iedereen voor de nauwgezette naleving van deze richtlijnen en voor het begrip.

Directie en medewerkers.