Covid-19 Informatie

Ook PC Ariadne doet er alles aan om de verdere verspreiding van het Coronavirus-Covid 19 tegen te gaan.  Hierbij staat de zorg voor elkaar centraal. Om onze medewerkers, cliënten en bewoners  optimaal te beschermen, leven we de opgelegde maatregelen in strijd tegen het coronavirus strikt na. Hiertoe zijn onderstaande maatregelen van kracht:

Voor de cliënten in het ziekenhuis is het aantal bezoekers beperkt tot 1 vaste bezoeker per week.  De bezoeker dient iemand te zijn uit de persoonlijke bubbel van de cliënt, waar hij/zij mee in contact komt als er op daguitstap/weekend wordt gegaan.

We vragen elke bezoeker om zich te registreren, in het kader van contact tracing en de opgelegde hygiënische maatregelen te respecteren. Het dragen van een  mondneusmasker door bezoekers is verplicht gedurende de ganse tijd van het bezoek. Bezoekers zonder mondmaskers zal de toegang worden ontzegd. Mondneusmaskers zijn te koop aan het onthaal van het ziekenhuis. Bezoek op de afdeling is momenteel nog niet toegestaan (met uitzondering voor de opnameafdeling Vicero 1).

Bezoekers kunnen terecht in de cafetaria. Wens je een familielid te bezoeken? Neem vooraf contact op met de sociale dienst van de afdeling waar je familielid verblijft voor verdere praktische afspraken.

Bewoners mogen op het bezoekmoment één bezoeker ontvangen, voor zover deze persoon tot dezelfde contactbubbel behoort.  We vragen elke bezoeker om zich te registreren, in het kader van contact tracing en de opgelegde hygiënische maatregelen te respecteren. Het dragen van een mondneusmasker door bezoekers is verplicht gedurende de ganse tijd van het bezoek. Bezoekers zonder mondneusmaskers zullen de toegang worden ontzegd. Mondneusmaskers zijn tegen betaling verkrijgbaar op de afdeling. De bezoekmomenten liggen vast op woensdag en zaterdag. Wens je een familielid te bezoeken? Neem contact op met PVT Leilinde voor verdere praktische afspraken. Onaangekondigd bezoek is niet toegelaten.

Bewoners mogen op het bezoekmoment één bezoeker ontvangen, voor zover deze persoon tot dezelfde contactbubbel behoort.  We vragen elke bezoeker om zich te registreren, in het kader van contact tracing en de opgelegde hygiënische maatregelen te respecteren. Het dragen van een mondneusmasker door bezoekers is verplicht gedurende de ganse tijd van het bezoek. Bezoekers zonder mondneusmaskers zullen de toegang worden ontzegd. Mondneusmaskers zijn tegen betaling verkrijgbaar op de afdeling. De bezoekmomenten liggen vast op woensdag en zaterdag. Wens je een familielid te bezoeken? Neem contact op met PVT Nieuwemeers voor verdere praktische afspraken. Onaangekondigd bezoek is niet toegelaten.

Bezoekers kunnen terecht in onze cafetaria. Bezoekers van cliënten die in het cafetaria afspreken dienen zich, in kader van contact tracing, te registreren bij het binnenkomen van de cafetaria. In het ziekenhuis is er slechts één bezoeker per cliënt per week toegestaan. Als bezoeker dien je je vooraf kenbaar te maken bij de medewerker van de sociale dienst van de afdeling waarop de cliënt verblijft. Het dragen van een mondneusmasker is gedurende het volledige bezoek verplicht.

De openingsuren van de cafetaria zijn:

  • Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: van 16.30 tot 20.00 uur.
  • Op woensdag, weekend- en feestdagen: van 14.00 tot 20.00 uur.

Gelet op de geldende federale richtlijnen, serveren we geen dranken of snacks.

Opnames en behandeling binnen het daghospitaal zijn mogelijk. We vragen echter wel dat bij een nieuwe opname, cliënten zich laten screenen door hun huisarts of de verwijzende instelling. In overleg met de verschillende trajecten bieden we een flexibel aanbod waarbij we optimaal rekening houden met de veiligheid van cliënten en medewerkers. We houden rekening met een beperkte groepsgrootte door beperking in aanwezigheidsuren (3u/dag) en schenken maximaal aandacht aan het correct en strikt hanteren van de hygiënische maatregelen.

De mobiele teams blijven cliënten in de thuissituatie ondersteunen. De zorg wordt op een veilige manier georganiseerd met de nodige hygiënische maatregelen. Wanneer de cliënt positief test op Covid, wordt de hulp tijdelijk op een andere manier georganiseerd (via beeldbellen of telefonisch).

Het  initiatief Beschut Wonen volgt de maatregelen covid-19 crisis vanaf 1 augustus 2020 geformuleerd door de Vlaamse overheid waar verschillende situaties beschreven worden. Afhankelijk van de situatie gelden andere maatregelen. Het bezoek in beschut wonen wordt georganiseerd conform de richtlijnen voor alle burgers vanuit de Nationale Veiligheidsraad. Het activiteitencentrum Sava blijft open, mits het nemen van de nodige veiligheidsmaatregelen en zoveel als mogelijk 1 op 1 begeleiding per atelier. Het ontmoetingscentrum ’t Evenwicht dient vanaf 19.10.2020 zijn deuren te sluiten en dit voor een periode van minstens 4 weken.

Het dragen van een mondneusmasker is verplicht binnen het ziekenhuis en PVT en dit zowel voor medewerkers, cliënten, bewoners, vrijwilligers, stagiairs, bezoekers en externe leveranciers. Bij het niet dragen van een mondneusmasker, wordt de toegang ontzegd. Externe leveranciers en bezoekers worden geacht hun eigen mondneusmasker mee te brengen. Mondneusmaskers zijn te koop aan het onthaal van het ziekenhuis of op de PVT afdelingen.

Opnames binnen het ziekenhuis en het verzorgingstehuis zijn mogelijk. Elke nieuw opgenomen cliënt wordt onmiddellijk bij opname getest op de aanwezigheid van het Covid-19-virus en verblijft in kamerquarantaine totdat de uitslag van de test gekend is.

De poliklinische consultaties gaan door.

De depotkliniek voorziet in nabehandeling van bestaande cliënten, alsook in de opstart van nieuwe nabehandelingen. We vragen aan alle cliënten om steeds een mondneusmasker te dragen en zich nauwgezet te houden aan alle hygiënische voorzorgsmaatregelen.

Stages blijven doorgaan zoals gepland. Voor studenten gelden dezelfde richtlijnen en maatregelen als voor medewerkers.

Externe leveranciers dienen zich verplicht aan te melden aan de receptie. Zij zullen gevraagd worden hun gegevens te noteren in een register in het kader van contact tracing en de opgelegde hygiënische maatregelen te respecteren. Het dragen van een mondmasker door externen is verplicht gedurende de ganse tijd van het bezoek. Externen zonder mondmaskers zal de toegang worden ontzegd. Mondmaskers zijn te koop aan het onthaal van het ziekenhuis.

Vanaf 01 juli is het ophaal- en afleverpunt gesloten. Vanaf die dag kan je de was – en boodschappenpakketten uitwisselen via de verpleging wanneer u uw familielid ophaalt voor bezoek of daguitstap.

Heb je vragen? Neem gerust contact op met de afdeling of mail naar info@pcariadne.be.

We bedanken iedereen voor de nauwgezette naleving van deze richtlijnen en voor het begrip.

Directie en medewerkers.