Vrijwilligers

Vrijwilligerswerk

Wij zijn op zoek naar

“Vrijwilligerswerk is gaandeweg meegaan met mensen, met of zonder beperking, met of zonder problemen. Zoeken of je iets voor hen kan betekenen en ontdekken dat ook zij voor jou heel veel gaan betekenen.”

die bereid zijn om op afgesproken tijdstippen een handje toe te steken om:

  • te helpen bij activiteiten, zoals een bezoekje aan de markt, ondersteuning bij een spelnamiddag of een bezoekje aan de cafetaria;
  • occasioneel begeleiding te bieden bij daguitstappen;
  • ondersteuning te bieden aan cliënten tijdens vervoer naar andere instellingen of ziekenhuizen, begeleiden naar onderzoek;
  • mee te helpen bij de organisatie van grote activiteiten of evenementen in het centrum;
  • buddy werking.

Voor vrijwilligerswerk zijn er geen specifieke vaardigheden vereist. Ze moeten hun hart en zorg kunnen geven voor anderen.

Misschien herkent u zich daar in en wil u zich inzetten voor mensen met een hulpvraag: mensen die hulpbehoevend zijn, nood hebben aan wat gezelschap of contact.


U heeft interesse? 

Vul hier het aanvraagformulier in en mail dit ingevuld terug op het e-mailadres vrijwilligerswerking@pcariadne.be

Bij buddy’s ligt de klemtoon op een ‘één op één contact’ tussen de vrijwilliger en de persoon met een psychiatrische kwetsbaarheid. De buddy trekt altijd met dezelfde bewoner op, waardoor een zekere continuïteit in de contactmomenten ontstaat en er een vertrouwensrelatie kan worden opgebouwd.

Doel van het buddyproject is om mensen met een chronische kwetsbaarheid meer deel te laten uitmaken van de samenleving. Buddywerk richt zich hierbij op het sociale contact tussen mensen, het uitbouwen van vriendschapsrelaties, het hebben van een leuke dagbesteding en het samen doen van alledaagse activiteiten.

Van de vrijwilligers die zich kandidaat stellen als buddy wordt verwacht dat ze in een stabiele levensfase zitten en zich voor langere tijd willen engageren. Er is geen achtergrondkennis vereist over mensen met psychische kwetsbaarheden. Iedere buddy wordt beschermd conform de vrijwilligerswetgeving. De buddy en de bewoner ontmoeten elkaar op regelmatige basis, afhankelijk van de mogelijkheden en de verwachtingen van beiden. Voor de inhoud van het contact wordt gepolst naar de verwachtingen en mogelijkheden van zowel de bewoner als de buddy.

 Hiervoor werken wij samen met:

  • Present vzw: een organisatie van en voor vrijwilligers die vrijwilligerswerk in ouderenvoorzieningen, algemene en psychiatrische ziekenhuizen en v oorzieningen voor personen met een handicap organiseert en stimuleert.
  • Het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Zuid-Oost-Vlaanderen. Dit ambulant centrum geeft ondersteuning bij de uitbouw van het buddyproject.
  • Provinciaal Steunpunt Vrijwilligerswerk Oost-Vlaanderen voor ondersteuning, promotie, opleiding en vorming i.v.m. vrijwilligerswerking.
  • Vormingplus Waas-en-Dender voor een meer specifiek vormingsaanbod.


U heeft interesse? 

Vul hier het aanvraagformulier in en mail dit ingevuld terug op het e-mailadres vrijwilligerswerking.ariadne@fracarita.org