Therapieën

Het therapeutisch aanbod

Het therapeutische aanbod is afgestemd op de doelgroep, de diagnose, de genezingsmogelijkheden en de ontslagmodaliteiten van de patiënt.

De cliënt wordt bij opname geïnformeerd over het therapieaanbod dat deel uitmaakt van het zorgprogramma. De zorgverleners en therapeuten gaan bij opname in op de zorgnoden en zorgvragen van de cliënt. Het therapeutische aanbod maakt deel uit van de totaalbehandeling van de cliënt.

De cliënt krijgt een geïndividualiseerd therapieprogramma. Het individuele therapieprogramma is een door cliënt en therapeuten onderhandelde visie op begeleiding en therapie, alsook op ondersteuning op de verschillende levensdomeinen. Het individuele therapeutische programma wordt opgesteld in samenspraak met de cliënt en is afgestemd op de geformuleerde therapeutische doelstellingen. Het individuele therapieprogramma van de cliënt wordt interdisciplinair opgesteld, opgevolgd, en geëvalueerd in het kader van de geformuleerde doelstellingen van de behandeling.

De psychiater superviseert de therapie en onderhoudt in voorkomend geval, het contact met de verwijzers. Binnen het team is er onderling overleg en zijn er gesprekken met de cliënt. Vanuit een therapeutische visie worden de groeimogelijkheden van de patiënt ondersteund alsook de aanvaarding van kwetsbaarheden.