Vacatures

Ben je op zoek naar een job waarin je kan groeien, er ruimte is voor zelfontplooiing en waar je elke dag opnieuw het beste van je zelf kan geven? Dan ben jij de persoon waar we naar op zoek zijn.

Openstaande vacatures

Momenteel zijn we op zoek naar volgende nieuwe collega’s (M/V)

Het Psychiatrisch Centrum Ariadne behoort tot de VZW Organisatie Broeders van Liefde en is partner in het netwerk voor geestelijke gezondheidszorg Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas. Om onze dienstverlening te optimaliseren, hebben wij momenteel volgende openstaande vacature voor een:

Ervaringswerker (s) – Algemeen / Behandeltrajecten

(deeltijds – vrijwilligersstatuut)

Psychiatrisch Ziekenhuis

 

JE FUNCTIE en JE TAKEN

Het Psychiatrisch Centrum Ariadne heeft 4 behandeltrajecten: psychosezorg, angst- en stemmingsstoornissen, alcohol- en medicatieafhankelijkheid en ouderenzorg. Je bent deeltijds actief als vrijwillige ervaringswerker voor een afdeling, een behandeltraject of in het belang van het ganse psychiatrisch centrum.   Er wordt sterk gewerkt vanuit een herstelondersteunende visie en je maakt deel uit van een multidisciplinair team.  Afhankelijk van jouw taakinvulling word je aangestuurd door een teamverantwoordelijke en/of de projectmedewerker zorg. Een ervaringswerker kan verschillende rollen en/of taken op zich nemen. Tijdens een persoonlijk gesprek, zoeken we naar die geslaagde combinatie van jouw competenties en vaardigheden, jouw engagement én de vragen vanuit de specifieke afdelingen, de behandeltrajecten of de gehele organisatie.

Louter als voorbeeld denken we aan taken zoals:

 • Individuele contacten met patiënten met de bedoeling om hoop en perspectief binnen te brengen.
 • Deelnemen aan of mee begeleiden van therapeutische sessies, psycho-educatie of andere groepsactiviteiten samen met onze cliënten.
 • Deelnemen aan overlegmomenten binnen het team en hierbij de rol van frisdenker aannemen waarbij je zaken in vraag durft te stellen en adviezen formuleert op basis van je ervaringskennis.
 • Meewerken aan een herstelondersteunende zorgcultuur.
 • Uitbouwen van ervaringsdeskundigheid in PC Ariadne.
 • Advies geven aan beleidsmedewerkers en directie.

JE PROFIEL

 • Je hebt een ontwrichtende psychische aandoening gehad waar je voldoende afstand van hebt genomen en hebt geleerd deze ervaring professioneel in te zetten waardoor je anderen kan inspireren en hoop kan geven tot herstel.
 • Je hebt bij voorkeur een opleiding ervaringswerker gevolgd, bent deze aan het volgen of je bent bereid deze te volgen.
 • Een opleiding binnen de menswetenschappen strekt tot aanbeveling
 • Je bent een pionier, jouw werk is verfrissend; dit houdt in dat je normaliseert ‘wat mensen overkomen is’ en hierdoor stigma tegen gaat
 • Je weet zowel cliënten als teamleden te motiveren
 • Je bent een ‘out of the box’ denker en stelt maatwerk voorop
 • Je kunt goed samenwerken met andere teamleden en kunt weerstand verdragen
 • Je kunt solistisch werken, bent proactief en beschikt over goede sociale vaardigheden.
 • Je bent bereid tot intervisie binnen je team en samen met andere ervaringsdeskundigen reflecteer je op je eigen handelen.
 • Bovenal ben je een bevlogen ervaringswerker en heb je overtuigingskracht; jouw levensverhaal staat centraal.

ONS AANBOD

 • We bieden je naast een overeenkomst als vrijwilliger ook de kans om deze nieuwe functie mee uit te bouwen en van betekenis te zijn voor de cliënten en de organisatie. Zowel de collega’s – ervaringswerkers, teamleden als de projectmedewerker zorg zullen je ondersteunen in je rol en taken. Het is een uitdagende en gevarieerde job met veel ruimte voor professionele ontplooiing. Je komt terecht in een warme groep collega’s die ervaringsdeskundigheid als een belangrijke meerwaarde zien. Je ontvangt een vrijwilligerscontract en de onkostenvergoedingen eigen aan het vrijwilligersstatuut.
 • Plaats van tewerkstelling: PC Ariadne – Reymeersstraat 13a, 9340 Lede.

INTERESSE?

Stuur jouw motivatiebrief en CV bij voorkeur via mail naar jobs@pcariadne.be

Voor bijkomende informatie kan je terecht bij Lieven Claeys, projectmedewerker zorg,

lieven.claeys@broedersvanliefde.be, telefoon 053/76.21.69.

Psychiatrisch Centrum Ariadne • Reymeersstraat 13a • 9340 Lede • www.pcariadne.be

Het Psychiatrisch Centrum Ariadne behoort tot de VZW Organisatie Broeders van Liefde en is partner in het netwerk voor geestelijke gezondheidszorg Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas. Om onze dienstverlening te optimaliseren, hebben wij momenteel volgende openstaande vacature voor een:

Ervaringswerker – Mobiel Team Langdurige Zorg

( 50%)

Psychiatrisch Ziekenhuis

 

JE FUNCTIE 

Je werkt halftijds als ervaringswerker voor het Mobiel Team Langdurige Zorg. Dit team staat in voor de begeleiding aan huis van cliënten die te kampen hebben met ernstig en langdurig psychiatrisch lijden. Hierbij wordt de methodiek van het Steunend Relatiegericht Handelen (SRH) gehanteerd. Je maakt deel uit van een multidisciplinair team en wordt aangestuurd door de teamcoördinator en de superviserend arts.

JE TAKEN

 • Je begeleidt cliënten in hun individueel herstelproces. Je probeert aansluiting te vinden bij minder bereikbare cliënten en creëert ruimte voor moeilijk bespreekbare zaken. Door het inbrengen van eigen ervaringskennis bied je hoop en perspectief.
 • Je faciliteert groepsbijeenkomsten voor cliënten. Je bewaakt hierbij de focus op kracht en herstel en bevordert empowerment van de deelnemers. Je stemt aanbod en werkwijze af met de deelnemers.
 • Je neemt deel aan de overlegmomenten binnen het team waarbij je zaken in vraag durft te stellen en adviezen formuleert op basis van je ervaringskennis. Je neemt deel aan concrete projecten met het oog op de verdere uitwerking van ervaringsdeskundigheid.
 • Je neemt actief deel aan intervisie binnen je team en samen met andere ervaringsdeskundigen reflecteer je op je eigen handelen.

JE PROFIEL

 • Je beschikt over cliëntervaring en bent voldoende gevorderd in je eigen herstelproces waardoor je anderen kan inspireren en hoop kan geven tot herstel.
 • Je hebt een opleiding ervaringsdeskundige gevolgd (of bent hier voldoende in gevorderd) en bent bereid je op dit gebied nog verder bij te scholen.
 • Een opleiding binnen de menswetenschappen strekt tot aanbeveling.
 • Gewerkt hebben als ervaringswerker of ervaringsdeskundig vrijwilliger is een pluspunt.
 • Je hebt een vangnet voor je eigen nazorg en behandeling.
 • Gedeelde verantwoordelijkheidszin
 • Binnen een team kunnen functioneren
 • Verbindend denken en handelen
 • Krachtgerichtheid
 • Goede communicatieve vaardigheden
 • Je beschikt over een rijbewijs
 • Je bent in het bezit van een blanco afschrift uit het strafregister.

ONS AANBOD

 • Contract van bepaalde duur voor 1 jaar, met kans op verlenging of vaste indiensttreding.
 • Aanvangsdatum: in samenspraak te bepalen.
 • We bieden je de kans om deze nieuwe functie mee uit te bouwen en van betekenis te zijn voor de cliënten en de organisatie. Je komt terecht in een warm en enthousiast team dat ervaringsdeskundigheid als een belangrijke meerwaarde ziet. Het is een uitdagende en gevarieerde job met veel ruimte voor professionele ontplooiing.
 • Een aantrekkelijk verloningspakket volgens IFIC-functiekwalificatie.
 • Plaats van tewerkstelling: PC Ariadne – Reymeersstraat 13a, 9340 Lede.

INTERESSE?

Verstuur je sollicitatiebrief en CV per voorkeur via mail naar jobs@pcariadne.be voor 31/7/2020.

Voor bijkomende informatie kan je terecht bij Els Mathys, Teamcoördinator Mobiele teams: 053/76.21.48.

Psychiatrisch Centrum Ariadne • Reymeersstraat 13a • 9340 Lede • www.pcariadne.be

Het Psychiatrisch Centrum Ariadne behoort tot de VZW Organisatie Broeders van Liefde en is partner in het netwerk voor geestelijke gezondheidszorg Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas. Om onze dienstverlening te optimaliseren, hebben wij momenteel volgende openstaande vacature voor een:

Maatschappelijk assistent

Psychiatrisch Ziekenhuis

JE FUNCTIE

Je werkt deeltijds (50%) als maatschappelijk assistent binnen het traject angst- en stemmingsstoornissen.

JE PROFIEL

 • Je bent afgestudeerd als bachelor maatschappelijk werk.
 • Je hebt een brede kennis van en interesse in je vakgebied.
 • Kennis rond en ervaring in het werken met cliënten met een psychiatrische kwetsbaarheid zijn een meerwaarde.
 • Je bent vertrouwd met en werkt vanuit de herstelondersteunende visie.
 • Je bent vertrouwd met en/of bent bereid te werken volgens de principes van de dialectische gedragstherapie.
 • Je hebt aandacht voor de belevingswereld van de cliënten en hun familieleden
 • Je stelt begrippen als cliënt- en familieparticipatie en empowerment voorop.
 • Je bent sociaal en stressbestendig.
 • Je kan zowel zelfstandig werken als in teamverband en je draagt verantwoordelijkheid.
 • Je bent bereid je bij te scholen.
 • Je beschikt over administratieve vaardigheden.
 • Je beschikt over een rijbewijs type B.
 • Je bent een positief ingestelde persoon die zich kan vinden in onze christelijk geïnspireerde waarden.
 • Je bent in het bezit van een blanco afschrift uit het strafregister.

ONS AANBOD

 • Een uitdagende en gevarieerde job met ruimte voor maximale professionele ontplooiing.
 • Een halftijds contract van 6 maanden (optie onbepaalde duur) en dit in een dynamische en gevarieerde werkomgeving.
 • Een competitief en aantrekkelijk verloningspakket.
 • Plaats van tewerkstelling: PC Ariadne – Reymeersstraat 13a, 9340 Lede.

INTERESSE?

Verstuur je sollicitatiebrief en CV per voorkeur via mail naar jobs@pcariadne.be

Voor bijkomende informatie kan je terecht bij Erik Neirinckx, zorgmanager: 053/76.21.11.

PC Ariadne • Reymeersstraat 13a • 9340 Lede • www.pcariadne.be

Het Psychiatrisch Centrum Ariadne behoort tot de VZW Organisatie Broeders van Liefde en is partner in het netwerk voor geestelijke gezondheidszorg Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas. Om onze dienstverlening te optimaliseren, hebben wij momenteel volgende openstaande vacature voor een:

Verpleegkundige

Psychiatrisch Verzorgingstehuis – campus Nieuwemeers Lede

JE FUNCTIE

Je werkt als verpleegkundige in het Psychiatrisch Verzorgingstehuis. Je wordt ingezet in een wisselend ploegensysteem met vroeg-, laat- en weekenddiensten.  Je bouwt binnen een multidisciplinair team een relatie op met de cliënt die gericht is op het somatisch, sociaal en psychisch welbevinden. Je begeleidt en ondersteunt de cliënt op verschillende levensdomeinen zoals wonen, vrije tijd, gezondheid, …en je verleent zowel in eenvoudige als complexe en gespecialiseerde zorgsituaties cliëntgerichte verpleegkundige zorg op maat.

JE PROFIEL

 • Je bent afgestudeerd als bachelor verpleegkundige (voorkeur optie psychiatrie).
 • Kennis rond en ervaring met het werken met cliënten met een langdurige psychische kwetsbaarheid zijn een meerwaarde.
 • Je hebt aandacht voor de belevingswereld van de cliënten en hun familieleden.
 • Je stelt begrippen als cliëntparticipatie en empowerment voorop, vanuit een herstel ondersteunende visie.
 • Je bent sociaal vaardig en stressbestendig.
 • Je bent een teamspeler die ook zelfstandig kan werken. Je neemt initiatief en draagt verantwoordelijkheid.
 • Je kan goed observeren en rapporteren.
 • Je beschikt over goede administratieve vaardigheden.
 • Je koppelt authenticiteit en professionaliteit en je durft je eigen handelen kritisch bekijken.
 • Je bent een positieve persoon die zich kan vinden in onze christelijk geïnspireerde waarden.
 • Je bent in het bezit van een blanco afschrift uit het strafregister.

ONS AANBOD

 • Een voltijds contract van bepaalde duur 6 maand, mogelijks verlengbaar, in een dynamische en gevarieerde werkomgeving.
 • Een uitdagende en gevarieerde job met ruimte voor maximale professionele ontplooiing.
 • Een competitief en aantrekkelijk verloningspakket.

INTERESSE?

Verstuur je sollicitatiebrief en CV per voorkeur via mail naar veerle.vanderstraeten@pcariadne.broedersvanliefde.be

Voor bijkomende informatie kan je terecht bij Vanderstraeten Veerle, zorgmanager wonen en herstel: 053/76.21.49.

PC Ariadne • Reymeersstraat 13a • 9340 Lede • www.pcariadne.be

Het Psychiatrisch Centrum Ariadne behoort tot de VZW Organisatie Broeders van Liefde en is partner in het netwerk voor geestelijke gezondheidszorg Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas. Om onze dienstverlening te optimaliseren, hebben wij momenteel volgende openstaande vacature voor een:

Verpleegkundige Angst- en stemmingsstoornissen

Psychiatrisch Ziekenhuis

JE FUNCTIE

Je werkt voltijds als verpleegkundige in het traject angst- en stemming.  Je wordt ingezet in een wisselend ploegensysteem met vroeg-, laat-, nacht- en weekenddiensten.

JE PROFIEL

 • Je bent afgestudeerd als bachelor of graduaat verpleegkundige (voorkeur optie psychiatrie).
 • Kennis rond en ervaring in het werken met cliënten met een angst-, stemmings- of persoonlijkheidsstoornis zijn een meerwaarde.
 • Je hebt aandacht voor de belevingswereld van de cliënten en hun familieleden.
 • Je stelt begrippen als cliëntparticipatie en empowerment voorop vanuit een herstelondersteunende visie.
 • Je bent vertrouwd met en/of bent bereid te werken volgens de principes van de dialectische gedragstherapie.
 • Je bent sociaal vaardig en stressbestendig.
 • Je kan zelfstandig en in team werken en je draagt hierover verantwoordelijkheid.
 • Je kan goed observeren en rapporteren.
 • Je beschikt over administratieve vaardigheden en bent bedreven in MS Office toepassingen.
 • Je koppelt authenticiteit en professionaliteit en je durft je eigen handelen kritisch bekijken.
 • Je bent een positieve persoon die zich kan vinden in onze christelijk geïnspireerde waarden.
 • Je bent in het bezit van een blanco afschrift uit het strafregister.

ONS AANBOD

 • Een contract van 12 maanden, met mogelijkheid tot verlenging (optie onbepaalde duur).
 • Een uitdagende en gevarieerde job met ruimte voor maximale professionele ontplooiing.
 • Een voltijds contract (100%) in een dynamische en gevarieerde werkomgeving.
 • Plaats van tewerkstelling: PC Ariadne – Reymeersstraat 13a, 9340 Lede.

INTERESSE?

Verstuur je sollicitatiebrief en CV per voorkeur via mail naar jobs@pcariadne.be

Voor bijkomende informatie kan je terecht bij Erik Neirinckx, zorgmanager: 053/76.21.11.

Psychiatrisch Centrum Ariadne • Reymeersstraat 13a • 9340 Lede • www.pcariadne.be

Het Psychiatrisch Centrum Ariadne behoort tot de VZW Organisatie Broeders van Liefde en is partner in het netwerk voor geestelijke gezondheidszorg Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas. Om onze dienstverlening te optimaliseren, hebben wij momenteel volgende openstaande vacature voor een:

Verpleegkundige – Ouderenzorg

Psychiatrisch Ziekenhuis

JE FUNCTIE

Je werkt voltijds als verpleegkundige op de afdeling voor personen met een psychotische kwetsbaarheid.  Je wordt ingezet in een wisselend ploegensysteem met vroeg-, laat-, nacht- en weekenddiensten.

JE PROFIEL

 • Je bent afgestudeerd als bachelor of graduaat verpleegkundige (voorkeur optie psychiatrie of geriatrie).
 • Kennis rond en ervaring in het werken met ouderen met cognitieve problemen en personen met de ziekte van Huntington is een meerwaarde.
 • Je hebt aandacht voor de belevingswereld van de cliënten en hun familieleden.
 • Je stelt begrippen als cliëntparticipatie en empowerment voorop vanuit een herstelondersteunende visie.
 • Je bent sociaal vaardig en stressbestendig.
 • Je kan zelfstandig en in team werken en je draagt hierover verantwoordelijkheid.
 • Je kan goed observeren en rapporteren.
 • Je beschikt over administratieve vaardigheden en bent bedreven in MS Office toepassingen.
 • Je koppelt authenticiteit en professionaliteit en je durft je eigen handelen kritisch bekijken.
 • Je bent een positieve persoon die zich kan vinden in onze christelijk geïnspireerde waarden.
 • Je bent in het bezit van een blanco afschrift uit het strafregister.

ONS AANBOD

 • Een contract van 3 maanden, met mogelijkheid tot verlenging (optie onbepaalde duur).
 • Een uitdagende en gevarieerde job met ruimte voor maximale professionele ontplooiing.
 • Een voltijds contract in een dynamische en gevarieerde werkomgeving.
 • Een competitief en aantrekkelijk verloningspakket.
 • Plaats van tewerkstelling: PC Ariadne – Reymeersstraat 13a, 9340 Lede.

INTERESSE?

Verstuur je sollicitatiebrief en CV per voorkeur via mail naar jobs@pcariadne.be

Voor bijkomende informatie kan je terecht bij Erik Neirinckx, zorgmanager: 053/76.21.11

PC Ariadne • Reymeersstraat 13a • 9340 Lede • www.pcariadne.be

Het Psychiatrisch Centrum Ariadne behoort tot de VZW Organisatie Broeders van Liefde en is partner in het netwerk voor geestelijke gezondheidszorg Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas. Om onze dienstverlening te optimaliseren, hebben wij momenteel volgende openstaande vacature voor een:

Verpleegkundige – Vlinderteam

Psychiatrisch Ziekenhuis

JE FUNCTIE

Je werkt voltijds  of deeltijds als verpleegkundige binnen het vlinderteam. Je werkt op de afdelingen voor personen met een psychotische kwetsbaarheid, een angst- of stemmingsstoornis, een verslavingsproblematiek en met een psychogeriatrische profiel. Je staat in voor de depotkliniek en voor de afname van ECG. Je wordt ingezet in een wisselend ploegensysteem met vroeg-, laat- en weekenddiensten.

JE PROFIEL

 • Je bent afgestudeerd als graduaat verpleegkundige (voorkeur optie psychiatrie).
 • Kennis rond en ervaring in het werken met cliënten met een psychische kwetsbaarheid zijn een meerwaarde.
 • Je hebt aandacht voor de belevingswereld van de cliënten en hun familieleden.
 • Je stelt begrippen als cliëntparticipatie en empowerment voorop vanuit een herstelondersteunende visie.
 • Je bent sociaal vaardig en stressbestendig.
 • Je kan zelfstandig en in team werken en je draagt hierover verantwoordelijkheid.
 • Je kan goed observeren en rapporteren.
 • Je beschikt over administratieve vaardigheden en bent bedreven in MS Office toepassingen.
 • Je koppelt authenticiteit en professionaliteit en je durft je eigen handelen kritisch bekijken.
 • Je bent een positieve persoon die zich kan vinden in onze christelijk geïnspireerde waarden.
 • Je bent in het bezit van een blanco afschrift uit het strafregister.

ONS AANBOD

 • Een contract van 12 maanden, met mogelijkheid tot verlenging (optie onbepaalde duur).
 • Een uitdagende en gevarieerde job met ruimte voor maximale professionele ontplooiing.
 • Een voltijds of deeltijds contract in een dynamische en gevarieerde werkomgeving.
 • Een competitief en aantrekkelijk verloningspakket.
 • Plaats van tewerkstelling: PC Ariadne – Reymeersstraat 13a, 9340 Lede.

INTERESSE?

Verstuur je sollicitatiebrief en CV per voorkeur via mail naar jobs@pcariadne.be

Voor bijkomende informatie kan je terecht bij Erik Neirinckx, zorgmanager: 053/76.21.11

PC Ariadne • Reymeersstraat 13a • 9340 Lede • www.pcariadne.be

Het Psychiatrisch Centrum Ariadne behoort tot de VZW Organisatie Broeders van Liefde en is partner in het netwerk voor geestelijke gezondheidszorg Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas. Om onze dienstverlening te optimaliseren, hebben wij momenteel volgende openstaande vacature voor een:

Zorgmanager volwassenenzorg

Psychiatrisch Ziekenhuis

JE FUNCTIE

Je werkt voltijds als zorgmanager binnen de cluster volwassenenzorg in de trajecten angst- en stemmingsstoornissen, psychosezorg en alcohol- en medicatieafhankelijkheid.  Je staat als leidinggevende mee in voor de uitbouw van de kwalitatieve en veilige zorg voor de cliënten.

JE PROFIEL

 • Je bent afgestudeerd als master in de sociale of menswetenschappen, het bezitten van een verpleegkundig diploma is een meerwaarde.
 • Je hebt ervaring in het leidinggeven en beoogt een coachende en inspirerende leiderschapsstijl.
 • Je hebt kennis van actuele ontwikkelingen en tendensen in de geestelijke gezondheidszorg. In het bijzonder de vermaatschappelijking van zorg en het organiseren van outreachend werken in de vorm van netwerken.  Ervaring binnen de GGZ is een pluspunt.
 • Je denkt binnen de kaders van het kwaliteitsdenken steeds in PDCA-cycli en binnen de vooropgestelde kwaliteitsdoelstellingen.
 • Je stelt begrippen als cliënt- en familieparticipatie en empowerment voorop vanuit een herstelondersteunende visie en je beoogt de integratie van ervaringsdeskundigheid binnen teams.
 • Je kan autonoom werken en bent stressbestendig. Anderzijds ben je sterk teamgericht en is je communicatie verbindend.
 • Je beschikt over administratieve- en planningsvaardigheden en bent bedreven in MS Office toepassingen.
 • Je koppelt authenticiteit en professionaliteit en je durft je eigen handelen kritisch bekijken.
 • Je bent een positieve persoon die zich kan vinden in onze christelijk geïnspireerde waarden.
 • Je bent in het bezit van een blanco afschrift uit het strafregister.

ONS AANBOD

 • Een contract van onbepaalde duur.
 • Een uitdagende en gevarieerde job met ruimte voor maximale professionele ontplooiing en een competitief loonpakket in een dynamische en gevarieerde werkomgeving.
 • Plaats van tewerkstelling: PC Ariadne – Reymeersstraat 13a, 9340 Lede.

INTERESSE?

Solliciteren kan tot en met 11 juli 2020. Verstuur je sollicitatiebrief en CV per voorkeur via mail naar jobs@pcariadne.be

Voor bijkomende informatie kan je terecht bij An Staels, directeur patiëntenzorg: 053/76.21.17.

PC Ariadne • Reymeersstraat 13a • 9340 Lede • www.pcariadne.be

Openstaande vacatures – partners binnen ons netwerk

Momenteel zijn we op zoek naar volgende nieuwe collega’s (M/V)

Vzw Reymeers is een erkend samenwerkingsverband tussen het Psychiatrisch Centrum Ariadne te Lede en het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Zuid-Oost-Vlaanderen en is partner in het Netwerk GG Aalst – Dendermonde – Sint-Niklaas.

Vzw Reymeers beschikt over 62 erkende plaatsen beschut wonen, een netwerk activering en een eigen activiteiten- en ontmoetingscentrum.

Om onze dienstverlening te optimaliseren, hebben wij momenteel een openstaande vacature voor:

BEGELEIDER (M/V) PSYCHOSOCIALE REHABILITATIE

Je functie

Je werkt als begeleider in het activiteiten-en ontmoetingscentrum. Je hoofdtaak bestaat uit:

 • het organiseren en begeleiden van arbeidsmatige activiteiten;
 • het begeleiden van vrijetijdsactiviteiten;
 • het opvolgen van de deelnemers arbeidsmatige activiteiten;
 • het uitvoeren van dossierbeheer en registratie;
 • het mee ondersteunen van de teamwerking;
 • deelname aan de teambesprekingen;

Je profiel

 • Je hebt een bachelorsdiploma in een menswetenschappelijke richting.
 • Je hebt bij voorkeur de basisopleiding systematisch rehabilitatiegericht handelen (SRH) gevolgd.
 • Je hebt affiniteit voor het werken met personen met een gestabiliseerde psychiatrische problematiek en de vaardigheid om jouw begeleidingsstijl hierop aan te passen.   Ervaring binnen de geestelijke gezondheidszorg is een meerwaarde.
 • Je beschikt over de vaardigheden om de nodige begeleiding aan te bieden die aansluit bij de krachten en wensen van de cliënten.
 • Je stelt begrippen als cliëntenparticipatie en empowerment voorop.
 • Je bent sociaal vaardig en stressbestendig.
 • Je beschikt over de nodige autonomie en het vermogen om problemen op te lossen.
 • Je kan zelfstandig en in groepsverband werken en je draagt verantwoordelijkheid.
 • Je beschikt over goede administratieve vaardigheden.
 • Je bent een christelijk geïnspireerd teamspeler.
 • Je beschikt over een rijbewijs B en een eigen wagen.

Ons aanbod

 • Je komt terecht in een professionele werkomgeving waar je ruimte krijgt tot initiatief en jouw job kan invullen volgens jouw persoonlijkheid en talenten.
 • Een contract van 80% voor bepaalde duur 31/12/2020, bij een positieve evaluatie kan er overgegaan worden naar een contract van onbepaalde duur.
 • Verloning volgens IFIC.
 • Uurrooster in dagdienst.
 • Bijkomende voordelen zoals aanvullende vakantiedagen, maaltijdcheques, attentiebeleid, personeelskring, vlotte bereikbaarheid, vergoeding woon-werkverkeer, gratis omniumverzekering voor dienstverplaatsingen in opdracht, hospitalisatieverzekering.
 • Plaats van tewerkstelling: vzw Reymeers, Activiteiten- en ontmoetingscentrum, Dwarsstraat 1a – 9340 Lede.

Interesse?

 • Voor meer informatie, kan je contact opnemen met Koen Van Tomme, teamverantwoordelijke vzw Reymeers. T 0492 18 18 64  – meer info:  www.reymeers.be.
 • Als je interesse hebt voor deze functie, kan je schriftelijk je kandidatuur stellen vóór 15/07/2020 t.a.v. mevrouw Veerle Vanderstraeten, zorgmanager wonen & herstel, via veerle.vanderstraeten@reymeers.be of Reymeersstraat 13a, 9340 Lede.

UITBREIDING EERSTELIJNSPSYCHOLOGISCHE ZORG

Oproep aan klinisch psychologen/orthopedagogen

 

Op 2 april liet Minister De Block, federaal minister van Sociale zaken en Volksgezondheid, a.d.h.v. een persbericht weten dat de eerstelijnspsychologische functie zoals uitgerold bij volwassenen nu ook (tot eind december 2020) opengesteld zal worden voor kinderen en jongeren (0-18) en ouderen (65+).

De netwerken geestelijke gezondheid in Oost-Vlaanderen (GG ADS, Het PAKT en RADAR) doen een warme oproep aan KLINISCH PSYCHOLOGEN/ORTHOPEDAGOGEN om, op zelfstandige basis, kortdurende en laagdrempelige, psychische ondersteuning te bieden.

Wat?

Eerstelijnspsychologische zorg wordt gedefinieerd als kortdurende interventies gericht op twee of meerdere van onderstaande doelstellingen:

 • Screening en indicatiestelling
 • Algemene psychologische zorg
 • Oplossingsgerichte behandeling, begeleide zelfhulp, psycho-educatie
 • Bevorderen zelfredzaamheid
 • Doorverwijzen bij complexe problematiek

Hoe?

De terugbetaling van deze psychologische zorg gebeurt op basis van een verwijsvoorschrift van een arts. Met deze verwijzing kan de cliënt terecht bij de klinisch psychologen/orthopedagogen die een samenwerkingsovereenkomst afgesloten hebben met één of meerdere netwerken. Per kalenderjaar komt de cliënt in aanmerking voor een reeks van vier sessies (die met een nieuw verwijsvoorschrift kunnen verlengd worden met vier extra sessies). Het maximaal aantal sessies per kalenderjaar bedraagt 8 sessies per cliënt.

Ook videoconsultaties worden tijdelijk (alvast tot 30 juni) terugbetaald.

Voor wie?

Deze psychologische zorg wordt geboden aan:

 • Kinderen en jongeren (0 – 18 jaar) en hun context (ouders, voogd) met een geestelijk gezondheidsprobleem dat gerelateerd is aan emotionele, sociale of gedragsmoeilijkheden. Verwijzing gebeurt door een huisarts, een CLB-arts, arts Kind en Gezin, een pediater of een kinder- en jeugdpsychiater.
 • Volwassenen die lijden aan een psychisch probleem op vlak van angst, depressie of alcoholgebruik.

Verwijzing gebeurt door een huisarts, psychiater of arbeidsgeneesheer.

 • Ouderen (+ 65 jaar) met dezelfde problematieken als bij volwassenen, uitgebreid met misbruik van slaap- of kalmeringsmiddelen.

Verwijzing  gebeurt door een huisarts, psychiater of geriater.

Het gaat hierbij telkens om een licht tot matig probleem waarvan ingeschat wordt dat het voldoende verholpen kan worden op basis van een beperkt aantal sessies.

Door wie?

Erkende, (deeltijds) zelfstandig werkende klinisch psychologen en orthopedagogen die:

 • over een visum beschikken uitgegeven door de FOD volksgezondheid. De aanvraag voor psychologen kan ingediend worden via deze link. De aanvraag voor orthopedagogen kan ingediend worden via deze link.
 • minstens 3 jaar relevante ervaring hebben als klinisch psycholoog/orthopedagoog.
 • zich voor minstens 4 sessies/week willen engageren.
 • voorkomen op de lijst van klinisch psychologen/orthopedagogen die door het netwerk aanvaard zijn voor de realisatie van de psychologische sessies en met het netwerk en het ziekenhuis een overeenkomst afsloten.

Aanbod

 • In overeenstemming met de vastgelegde tarieven van de verstrekkingen gelden volgende honoraria:
  • € 61,17 voor een intakesessie van 60 minuten
  • € 45,88 voor een psychologische sessie van 45 minuten
 • We bieden gratis kwaliteitsvolle vorming en professioneel begeleide intervisie.

Meer informatie? Interesse gewekt?

Zin om dit complementaire, betekenisvol aanbod verder te laten groeien in Oost-Vlaanderen?

 • Voor de doelgroepen “volwassenen” en “ouderen” kan u terecht bij:
  • Netwerk geestelijke gezondheid Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas

Erika De Hauwere
Projectmedewerker ELP
0490/41.19.02
elp@ggzads.be
www.ggzads.be

 • Het PAKT – Netwerk GGZ Gent-Eeklo-Vlaamse Ardennen

Anna-Katharina Simon
ELP Het PAKT
Anna-katharina.simon@pakt.be
www.pakt.be

 • Voor de doelgroep “kinderen/jongeren” kan u terecht bij RADAR:
  • Meer informatie omtrent de functieomschrijving, kennismakingsprocedure e.d. is terug te vinden op radar.be.
  • Tevens kan u terecht bij Toon Langeraert, netwerkcoördinator RADAR via toonlangeraert@overlegplatformgg.be of 0474/03.98.72

Spontaan solliciteren

Je spontane sollicitatie is steeds welkom.

Wij ontvangen jouw sollicitatiebrief met CV bij voorkeur per e-mail: jobs@pcariadne.be

Privacy

Wij hechten groot belang aan jouw privacy en aan het veilig verwerken van jouw persoonsgegevens. Conform de nieuwe Europese regelgeving (GDPR) willen wij je informeren over de verwerkingen die wij met jouw persoonsgegevens uitvoeren en de beleidsmaatregelen die wij nemen om deze te beschermen.

Meer informatie hieromtrent vind je terug via deze link.