Vacatures

Ben je op zoek naar een job waarin je kan groeien, er ruimte is voor zelfontplooiing en waar je elke dag opnieuw het beste van je zelf kan geven? Dan ben jij de persoon waar we naar op zoek zijn.

Openstaande vacatures

Momenteel zijn we op zoek naar volgende nieuwe collega’s (M/V)

Het Psychiatrisch Centrum Ariadne behoort tot de VZW Organisatie Broeders van Liefde en is partner in het netwerk voor geestelijke gezondheidszorg Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas. Om onze dienstverlening te optimaliseren, hebben wij momenteel volgende openstaande vacature voor een:

Begeleider Mobiel Team Acute Zorg 2a

Psychiatrisch Ziekenhuis

JE FUNCTIE 

Je werkt voltijds als begeleider voor het mobiel team voor acute zorg. Het team begeleidt cliënten met ernstige psychiatrische klachten waarbij sprake is van een (sub)acute psychische crisis. De begeleiding vindt voornamelijk plaats in de leefomgeving van de cliënt en is gericht op stabiliseren van de crisis en verhogen van veiligheid. Hierbij werk je sterk netwerkgericht (opzetten en ondersteunen van een netwerk rond de cliënt). Er wordt gewerkt met een shared-case load binnen het team. Je wordt aangestuurd door de teamcoördinator en de superviserend arts. Je werkt in  shiften: dagdienst of laatdienst tot 20u op weekdagen; dagdienst op weekend en feestdagen (gemiddeld één weekend op vier).

JE PROFIEL

 • Je bent afgestudeerd als bachelor in de verpleegkunde of in een andere menswetenschappelijke richting (orthopedagogie, ergotherapie,…).
 • Kennis rond en ervaring in het werken met cliënten met een psychiatrische kwetsbaarheid zijn vereist.
 • Je bent vaardig in het ageren in crisissituaties en bent besluitvaardig in het zoeken naar oplossingen.
 • Je beschikt over de nodige organisatorische vaardigheden (agenda kunnen beheren, planmatig werken, flexibel handelen bij onverwachte situaties,…).
 • Je hebt aandacht voor de belevingswereld van de cliënten en hun familieleden.
 • Je stelt begrippen als cliëntparticipatie en empowerment voorop vanuit een herstelondersteunende visie.
 • Je bent sociaal vaardig en stressbestendig.
 • Je kan zowel zelfstandig als in team werken en je draagt verantwoordelijkheid voor je functioneren.
 • Je kan goed observeren en rapporteren.
 • Je beschikt over administratieve vaardigheden en bent bedreven in MS Office toepassingen.
 • Je koppelt authenticiteit en professionaliteit en je durft je eigen handelen kritisch bekijken.
 • Je werkt vanuit de missie van de Groep Broeders van Liefde.
 • Je beschikt over een rijbewijs B.

ONS AANBOD

 • Een contract van bepaalde duur voor 1 jaar. Na positieve evaluatie kans op vaste indiensttreding.
 • Een uitdagende en gevarieerde job met ruimte voor maximale professionele ontplooiing.
 • Een voltijds contract in een dynamische en gevarieerde werkomgeving.
 • Een competitief en aantrekkelijk verloningspakket volgens IFIC-functiekwalificatie.
 • Plaats van tewerkstelling: PC Ariadne – Reymeersstraat 13a, 9340 Lede.

INTERESSE?

Verstuur je sollicitatiebrief en CV per voorkeur via mail naar jobs@pcariadne.be

Voor bijkomende informatie kan je terecht bij Els Mathys, Teamcoördinator Mobiele teams: 053/76.21.48.

Psychiatrisch Centrum Ariadne • Reymeersstraat 13a • 9340 Lede • www.pcariadne.be

Het Psychiatrisch Centrum Ariadne behoort tot de VZW Organisatie Broeders van Liefde en is partner in het netwerk voor geestelijke gezondheidszorg Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas. Om onze dienstverlening te optimaliseren, hebben wij momenteel volgende openstaande vacature voor een:

Ervaringswerker (s) – Algemeen / Behandeltrajecten

(deeltijds – vrijwilligersstatuut)

Psychiatrisch Ziekenhuis

 

JE FUNCTIE en JE TAKEN

Het Psychiatrisch Centrum Ariadne heeft 4 behandeltrajecten: psychosezorg, angst- en stemmingsstoornissen, alcohol- en medicatieafhankelijkheid en ouderenzorg. Je bent deeltijds actief als vrijwillige ervaringswerker voor een afdeling, een behandeltraject of in het belang van het ganse psychiatrisch centrum.   Er wordt sterk gewerkt vanuit een herstelondersteunende visie en je maakt deel uit van een multidisciplinair team.  Afhankelijk van jouw taakinvulling word je aangestuurd door een teamverantwoordelijke en/of de projectmedewerker zorg. Een ervaringswerker kan verschillende rollen en/of taken op zich nemen. Tijdens een persoonlijk gesprek, zoeken we naar die geslaagde combinatie van jouw competenties en vaardigheden, jouw engagement én de vragen vanuit de specifieke afdelingen, de behandeltrajecten of de gehele organisatie.

Louter als voorbeeld denken we aan taken zoals:

 • Individuele contacten met patiënten met de bedoeling om hoop en perspectief binnen te brengen.
 • Deelnemen aan of mee begeleiden van therapeutische sessies, psycho-educatie of andere groepsactiviteiten samen met onze cliënten.
 • Deelnemen aan overlegmomenten binnen het team en hierbij de rol van frisdenker aannemen waarbij je zaken in vraag durft te stellen en adviezen formuleert op basis van je ervaringskennis.
 • Meewerken aan een herstelondersteunende zorgcultuur.
 • Uitbouwen van ervaringsdeskundigheid in PC Ariadne.
 • Advies geven aan beleidsmedewerkers en directie.

JE PROFIEL

 • Je hebt een ontwrichtende psychische aandoening gehad waar je voldoende afstand van hebt genomen en hebt geleerd deze ervaring professioneel in te zetten waardoor je anderen kan inspireren en hoop kan geven tot herstel.
 • Je hebt bij voorkeur een opleiding ervaringswerker gevolgd, bent deze aan het volgen of je bent bereid deze te volgen.
 • Een opleiding binnen de menswetenschappen strekt tot aanbeveling
 • Je bent een pionier, jouw werk is verfrissend; dit houdt in dat je normaliseert ‘wat mensen overkomen is’ en hierdoor stigma tegen gaat
 • Je weet zowel cliënten als teamleden te motiveren
 • Je bent een ‘out of the box’ denker en stelt maatwerk voorop
 • Je kunt goed samenwerken met andere teamleden en kunt weerstand verdragen
 • Je kunt solistisch werken, bent proactief en beschikt over goede sociale vaardigheden.
 • Je bent bereid tot intervisie binnen je team en samen met andere ervaringsdeskundigen reflecteer je op je eigen handelen.
 • Bovenal ben je een bevlogen ervaringswerker en heb je overtuigingskracht; jouw levensverhaal staat centraal.

ONS AANBOD

 • We bieden je naast een overeenkomst als vrijwilliger ook de kans om deze nieuwe functie mee uit te bouwen en van betekenis te zijn voor de cliënten en de organisatie. Zowel de collega’s – ervaringswerkers, teamleden als de projectmedewerker zorg zullen je ondersteunen in je rol en taken. Het is een uitdagende en gevarieerde job met veel ruimte voor professionele ontplooiing. Je komt terecht in een warme groep collega’s die ervaringsdeskundigheid als een belangrijke meerwaarde zien. Je ontvangt een vrijwilligerscontract en de onkostenvergoedingen eigen aan het vrijwilligersstatuut.
 • Plaats van tewerkstelling: PC Ariadne – Reymeersstraat 13a, 9340 Lede.

INTERESSE?

Stuur jouw motivatiebrief en CV bij voorkeur via mail naar jobs@pcariadne.be

Voor bijkomende informatie kan je terecht bij Lieven Claeys, projectmedewerker zorg,

lieven.claeys@broedersvanliefde.be, telefoon 053/76.21.69.

Psychiatrisch Centrum Ariadne • Reymeersstraat 13a • 9340 Lede • www.pcariadne.be

Het Psychiatrisch Centrum Ariadne behoort tot de VZW Organisatie Broeders van Liefde en is partner in het netwerk voor geestelijke gezondheidszorg Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas. Om onze dienstverlening te optimaliseren, hebben wij momenteel volgende openstaande vacature voor een:

Maatschappelijk assistent

Psychiatrisch Ziekenhuis

 

JE FUNCTIE 

 • Je werkt deeltijds (50%) als maatschappelijk assistent binnen het traject angst- en stemmingsstoornissen.

JE PROFIEL

 • Je bent afgestudeerd als bachelor maatschappelijk werk.
 • Je hebt een brede kennis van en interesse in je vakgebied.
 • Kennis rond en ervaring in het werken met cliënten met een psychiatrische kwetsbaarheid zijn een meerwaarde.
 • Je bent vertrouwd met en werkt vanuit de herstelondersteunende visie.
 • Je bent vertrouwd met en/of bent bereid te werken volgens de principes van de dialectische gedragstherapie.
 • Je hebt aandacht voor de belevingswereld van de cliënten en hun familieleden
 • Je stelt begrippen als cliënt- en familieparticipatie en empowerment voorop.
 • Je bent sociaal en stressbestendig.
 • Je kan zowel zelfstandig werken als in teamverband en je draagt verantwoordelijkheid.
 • Je bent bereid je bij te scholen.
 • Je beschikt over administratieve vaardigheden.
 • Je beschikt over een rijbewijs type B.
 • Je bent een positief ingestelde persoon die zich kan vinden in onze christelijk geïnspireerde waarden.
 • Je bent in het bezit van een recent blanco afschrift uit het strafregister.

ONS AANBOD

 • Een uitdagende en gevarieerde job met ruimte voor maximale professionele ontplooiing.
 • Een halftijds contract van 6 maanden (bij positieve evaluatie mogelijk optie onbepaalde duur) en dit in een dynamische en gevarieerde werkomgeving.
 • Een competitief en aantrekkelijk verloningspakket.
 • Plaats van tewerkstelling: PC Ariadne – Reymeersstraat 13a, 9340 Lede.

INTERESSE?

Verstuur je sollicitatiebrief en CV per voorkeur via mail naar jobs@pcariadne.be

Voor bijkomende informatie kan je terecht bij Christof Piron, zorgmanager: 053/76.21.11.  

Psychiatrisch Centrum Ariadne • Reymeersstraat 13a • 9340 Lede • www.pcariadne.be

Het Psychiatrisch Centrum Ariadne behoort tot de VZW Organisatie Broeders van Liefde en is partner in het netwerk voor geestelijke gezondheidszorg Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas. Om onze dienstverlening te optimaliseren, hebben wij momenteel volgende openstaande vacature voor een:

Psycholoog

Psychiatrisch Ziekenhuis

 

JE FUNCTIE 

 • Je werkt als klinisch psycholoog binnen het traject Angst- en Stemmingsstoornissen.

JE PROFIEL

 • Je bent afgestudeerd als master in de klinische psychologie en in het bezit van de nodige erkenning en visum.
 • Je hebt een therapieopleiding afgerond of lopende.
 • Het beschikken over of vertrouwd zijn met dialectisch gedragstherapeutische vaardigheden is een pluspunt.
 • Je kiest bewust om met deze doelgroep te werken.
 • Enige ervaring met eetstoornissen en/of persoonlijkheidsstoornissen strekt tot aanbeveling.
 • Je hebt een goede kennis op vlak van diagnostiek en behandelingsmogelijkheden binnen deze doelgroep, zowel in acute als in subacute fase.
 • Je bent vertrouwd met en werkt vanuit de herstelondersteunende visie.
 • Je hebt aandacht voor de belevingswereld van de cliënten en hun familieleden en stelt begrippen als cliëntparticipatie en empowerment voorop.
 • Je hebt een inhoudelijke visie en bent in staat deze (samen met het kernteam) te vertalen naar het traject- en afdelingsbeleid.
 • Je bent in staat het team te coachen en te vormen op inhoudelijk en therapeutisch vlak.
 • Je zet in op evidence based werken.
 • Je bent sociaal en stressbestendig, kan zelfstandig werken en draagt verantwoordelijkheid.
 • Je koppelt authenticiteit en professionaliteit en je durft je eigen handelen kritisch bekijken.
 • Je werkt vanuit de missie van de Groep Broeders van Liefde.
 • Je beschikt over administratieve vaardigheden en bent bedreven in MS Office toepassingen.
 • Je bent in het bezit van een recent blanco afschrift uit het strafregister.

ONS AANBOD

 • Een contract van 6 maand – bij positieve evaluatie mogelijks verlengd voor onbepaalde duur
 • Een uitdagende en gevarieerde job met ruimte voor maximale professionele ontplooiing.
 • Een voltijds contract in een dynamische en gevarieerde werkomgeving.
 • Een competitief en aantrekkelijk verloningspakket.
 • Plaats van tewerkstelling: PC Ariadne – Reymeersstraat 13a, 9340 Lede.

INTERESSE?

Verstuur je sollicitatiebrief en CV per voorkeur via mail naar jobs@pcariadne.be

Voor bijkomende informatie kan je terecht bij Christof Piron, zorgmanager: 053/76.21.11.

Psychiatrisch Centrum Ariadne • Reymeersstraat 13a • 9340 Lede • www.pcariadne.be

Openstaande vacatures – partners binnen ons netwerk

Momenteel zijn we op zoek naar volgende nieuwe collega’s (M/V)

 

Het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Zuid-Oost-Vlaanderen VZW, erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid, biedt gespecialiseerde behandeling aan kinderen, volwassenen en ouderen met ernstige psychische/psychiatrische problemen en stoornissen.

Het CGG ZOV verstrekt via het team drugpreventie en begeleiding in 20 gemeententen ambulant advies en hulp op verschillende locaties aan jongeren met een beginnende verslaving (drug-, alcoholgebruik of problematisch gamen/gokken) of een aanwijsbaar risico op verslaving. Daarnaast heeft het CGG ZOV ook  een forensisch team. Het  CGG ZOV beschikt over 67 medewerkers en heeft vestigingen in Aalst, Geraardsbergen, Ninove, Oudenaarde, Ronse en Zottegem.

Algemeen directeur CGG ZOV (voltijds)

JE FUNCTIE

 • Als eindverantwoordelijke sta je samen met de andere leden van het directieteam in voor het dagelijks bestuur van het centrum en de uitvoering van het door het bestuursorgaan goedgekeurde beleidsplan.
 • Je bent verantwoordelijk voor het zorgstrategisch, het financieel-, het HR-, het kwaliteits- en facilitair beleid.
 • Je neemt initiatief om de organisatie te laten participeren in netwerken. Je verzorgt tevens de contacten met overheden, koepelorganisaties, andere diensten en centra.
 • Je rapporteert over het operationeel en strategische beleid aan het bestuursorgaan, de stakeholders en de overheden.

JE PROFIEL

 • Je behaalde een masterdiploma in menswetenschappen.
 • Een bijkomende managementopleiding, ervaring in een leidinggevende functie en/of kennis van het GGZ-landschap zijn pluspunten
 • Je hanteert een verbindende leiderschapsstijl die medewerkers weet te inspireren en te motiveren.

ONS AANBOD

 • Een voltijdse, gevarieerde en uitdagende job voor onbepaalde duur.
 • Werken binnen een waarden gedreven organisatie en een enthousiast team.
 • Een aantrekkelijk salarispakket in een stimulerende werkomgeving met opleidingskansen.

INTERESSE?

Verstuur je sollicitatiebrief en CV voor 21.12.2020 per voorkeur via mail naar marc.vandergraesen@pcariadne.broedersvanliefde.be.

Voor bijkomende informatie kan je terecht bij Marc Vandergraesen, voorzitter Bestuursorgaan: 053/76.21.27.

UITBREIDING EERSTELIJNSPSYCHOLOGISCHE ZORG

Oproep aan klinisch psychologen/orthopedagogen

 

Op 2 april liet Minister De Block, federaal minister van Sociale zaken en Volksgezondheid, a.d.h.v. een persbericht weten dat de eerstelijnspsychologische functie zoals uitgerold bij volwassenen nu ook (tot eind december 2020) opengesteld zal worden voor kinderen en jongeren (0-18) en ouderen (65+).

De netwerken geestelijke gezondheid in Oost-Vlaanderen (GG ADS, Het PAKT en RADAR) doen een warme oproep aan KLINISCH PSYCHOLOGEN/ORTHOPEDAGOGEN om, op zelfstandige basis, kortdurende en laagdrempelige, psychische ondersteuning te bieden.

Wat?

Eerstelijnspsychologische zorg wordt gedefinieerd als kortdurende interventies gericht op twee of meerdere van onderstaande doelstellingen:

 • Screening en indicatiestelling
 • Algemene psychologische zorg
 • Oplossingsgerichte behandeling, begeleide zelfhulp, psycho-educatie
 • Bevorderen zelfredzaamheid
 • Doorverwijzen bij complexe problematiek

Hoe?

De terugbetaling van deze psychologische zorg gebeurt op basis van een verwijsvoorschrift van een arts. Met deze verwijzing kan de cliënt terecht bij de klinisch psychologen/orthopedagogen die een samenwerkingsovereenkomst afgesloten hebben met één of meerdere netwerken. Per kalenderjaar komt de cliënt in aanmerking voor een reeks van vier sessies (die met een nieuw verwijsvoorschrift kunnen verlengd worden met vier extra sessies). Het maximaal aantal sessies per kalenderjaar bedraagt 8 sessies per cliënt.

Ook videoconsultaties worden tijdelijk (alvast tot 30 juni) terugbetaald.

Voor wie?

Deze psychologische zorg wordt geboden aan:

 • Kinderen en jongeren (0 – 18 jaar) en hun context (ouders, voogd) met een geestelijk gezondheidsprobleem dat gerelateerd is aan emotionele, sociale of gedragsmoeilijkheden. Verwijzing gebeurt door een huisarts, een CLB-arts, arts Kind en Gezin, een pediater of een kinder- en jeugdpsychiater.
 • Volwassenen die lijden aan een psychisch probleem op vlak van angst, depressie of alcoholgebruik.

Verwijzing gebeurt door een huisarts, psychiater of arbeidsgeneesheer.

 • Ouderen (+ 65 jaar) met dezelfde problematieken als bij volwassenen, uitgebreid met misbruik van slaap- of kalmeringsmiddelen.

Verwijzing  gebeurt door een huisarts, psychiater of geriater.

Het gaat hierbij telkens om een licht tot matig probleem waarvan ingeschat wordt dat het voldoende verholpen kan worden op basis van een beperkt aantal sessies.

Door wie?

Erkende, (deeltijds) zelfstandig werkende klinisch psychologen en orthopedagogen die:

 • over een visum beschikken uitgegeven door de FOD volksgezondheid. De aanvraag voor psychologen kan ingediend worden via deze link. De aanvraag voor orthopedagogen kan ingediend worden via deze link.
 • minstens 3 jaar relevante ervaring hebben als klinisch psycholoog/orthopedagoog.
 • zich voor minstens 4 sessies/week willen engageren.
 • voorkomen op de lijst van klinisch psychologen/orthopedagogen die door het netwerk aanvaard zijn voor de realisatie van de psychologische sessies en met het netwerk en het ziekenhuis een overeenkomst afsloten.

Aanbod

 • In overeenstemming met de vastgelegde tarieven van de verstrekkingen gelden volgende honoraria:
  • € 61,17 voor een intakesessie van 60 minuten
  • € 45,88 voor een psychologische sessie van 45 minuten
 • We bieden gratis kwaliteitsvolle vorming en professioneel begeleide intervisie.

Meer informatie? Interesse gewekt?

Zin om dit complementaire, betekenisvol aanbod verder te laten groeien in Oost-Vlaanderen?

 • Voor de doelgroepen “volwassenen” en “ouderen” kan u terecht bij:
  • Netwerk geestelijke gezondheid Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas

Erika De Hauwere
Projectmedewerker ELP
0490/41.19.02
elp@ggzads.be
www.ggzads.be

 • Het PAKT – Netwerk GGZ Gent-Eeklo-Vlaamse Ardennen

Anna-Katharina Simon
ELP Het PAKT
Anna-katharina.simon@pakt.be
www.pakt.be

 • Voor de doelgroep “kinderen/jongeren” kan u terecht bij RADAR:
  • Meer informatie omtrent de functieomschrijving, kennismakingsprocedure e.d. is terug te vinden op radar.be.
  • Tevens kan u terecht bij Toon Langeraert, netwerkcoördinator RADAR via toonlangeraert@overlegplatformgg.be of 0474/03.98.72

Vzw Reymeers is een erkend initiatief voor beschut wonen te Lede en is partner in het Netwerk GG Aalst – Dendermonde – Sint-Niklaas.

Vzw Reymeers beschikt over 62 erkende plaatsen beschut wonen, een netwerk activering en een eigen activiteiten- en ontmoetingscentrum.

Om onze dienstverlening te optimaliseren, hebben wij momenteel een openstaande vacature voor:

 

TEAMVERANTWOORDELIJKE (M/V)

Je functie

Je werkt als teamverantwoordelijke met als doel het verzekeren van het goed functioneren van het initiatief beschut wonen en activering, teneinde de kwaliteit van de zorgverlening te optimaliseren.

Je hoofdtaak bestaat uit:

 • Leidinggeven aan medewerkers
 • Organiseren van de verschillende teamwerkingen
 • Optimaliseren van de dienstverlening aan de cliënten
 • Uitvoeren van administratieve taken
 • Opvolgen projecten

Je profiel

 • Je bent afgestudeerd als master in de menswetenschappelijke richting of als bachelor in de menswetenschappelijke richting met bijkomende kaderopleiding. Of je bent bereid deze te volgen.
 • Ervaring in een leidinggevende functie is een pluspunt.
 • Je bent vertrouwd met en werkt vanuit de herstelondersteunende visie.
 • Kennis rond en ervaring in het werken met cliënten met een langdurige psychische kwetsbaarheid zijn een vereiste.
 • Je kiest voor participatief en coachend leiderschap.
 • Je bent bereid medewerkers te vormen op inhoudelijk en therapeutisch vlak.
 • Je bent vaardig in plannen en organiseren.
 • Je beschikt over goede administratieve en communicatieve vaardigheden.
 • Je kan zelfstandig en in groepsverband werken en je draagt verantwoordelijkheid.
 • Je bent sociaal vaardig en stressbestendig.
 • Je beschikt over een rijbewijs B en een eigen wagen.

Ons aanbod

 • Een contract onbepaalde duur minimum 80%.
 • Indiensttreding vanaf 1.02.2021.
 • Een competitief en aantrekkelijk verloningspakket IFIC cat. 17.
 • Plaats van tewerkstelling: vzw Reymeers, Kasteeldreef 29, 9340 Lede.

Interesse?

Bezorg je sollicitatiebrief en cv vóór 31 januari 2021 per mail aan veerle.vanderstraeten@reymeers.be. Een assessment is onderdeel van de sollicitatieprocedure.

Voor meer info kan u terecht bij mevr. Veerle Vanderstraeten, Zorgmanager wonen en herstel (tel. 053/80.87.46).

Vzw Reymeers • Reymeersstraat 13a B-9340 Lede • Tel 053 80 71 37  Fax 053 78 18 54
E-mail: beschut_wonen_lede@reymeers.be • www.reymeers.be

Spontaan solliciteren

Je spontane sollicitatie is steeds welkom.

Wij ontvangen jouw sollicitatiebrief met CV bij voorkeur per e-mail: jobs@pcariadne.be

Privacy

Wij hechten groot belang aan jouw privacy en aan het veilig verwerken van jouw persoonsgegevens. Conform de nieuwe Europese regelgeving (GDPR) willen wij je informeren over de verwerkingen die wij met jouw persoonsgegevens uitvoeren en de beleidsmaatregelen die wij nemen om deze te beschermen.

Meer informatie hieromtrent vind je terug via deze link.