Vacatures

Ben je op zoek naar een job waarin je kan groeien, er ruimte is voor zelfontplooiing en waar je elke dag opnieuw het beste van je zelf kan geven? Dan ben jij de persoon waar we naar op zoek zijn.

Openstaande vacatures

Momenteel zijn we op zoek naar volgende nieuwe collega’s (M/V)

Het Psychiatrisch Centrum Ariadne behoort tot de VZW Provincialaat der Broeders van Liefde en is partner in het netwerk voor geestelijke gezondheidszorg Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas.

Om onze dienstverlening te optimaliseren, hebben wij momenteel volgende openstaande vacature voor een:

Begeleider Mobiel Team Acute Zorg

Psychiatrisch Ziekenhuis

JE FUNCTIE

Je werkt deeltijds als begeleider binnen het Mobiel Team Acute Zorg van Netwerk GG ADS regio Zuid. Je werkt in shiften: dagdienst of laatdienst (tot 20h00) op weekdagen en dagdiensten tijdens het weekend en op feestdagen. Het team begeleidt cliënten met ernstige psychiatrische klachten waarbij sprake is van een (sub)acute psychische crisis. De begeleiding vindt hoofdzakelijk plaats in de leefomgeving van de cliënt en is gericht op stabiliseren van de crisis en verhogen van veiligheid. Hierbij werk je sterk netwerkgericht en word je aangestuurd door de teamcoördinator en de superviserend arts.

 

JE PROFIEL

 • Je bent afgestudeerd als bachelor in de gedragswetenschappen (toegepaste psychologie, orthopedagogie, sociaal werk …) of als bachelor in de verpleegkunde.
 • Kennis rond en ervaring in het werken met cliënten met een acute psychiatrische problematiek zijn een meerwaarde.
 • Je bent vaardig in het ageren in crisissituaties en besluitvaardig bij het zoeken naar oplossingen.
 • Je hebt aandacht voor de belevingswereld van de cliënten en hun familieleden.
 • Je stelt begrippen als cliëntparticipatie en empowerment voorop vanuit een herstelondersteunende visie.
 • Je bent sociaal vaardig en stressbestendig.
 • Je kan zelfstandig en in team werken en je draagt hierover verantwoordelijkheid.
 • Je kan goed observeren en beschikt over de nodige organisatorische vaardigheden.
 • Je beschikt over administratieve vaardigheden en bent bedreven in MS Office toepassingen.
 • Je koppelt authenticiteit en professionaliteit en je durft je eigen handelen kritisch te bekijken.
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B.
 • Je bent een positieve persoon die zich kan vinden in onze waarden gedreven cultuur.
 • Je bent in het bezit van een blanco afschrift uit het strafregister.

 

 

ONS AANBOD

 • Een deeltijds contract van bepaalde duur (6 maanden).
 • Onmiddellijke indiensttreding.
 • Een uitdagende en gevarieerde job met ruimte voor maximale professionele ontplooiing.
 • Een competitief en aantrekkelijk verloningspakket volgens de IFIC functiekwalificatie.
 • Plaats van tewerkstelling: PC Ariadne – Reymeersstraat 13a, 9340 Lede.

 

INTERESSE?

Verstuur je sollicitatiebrief en CV per voorkeur via mail naar jobs@pcariadne.be

Voor bijkomende informatie kan je terecht bij Els Mathys, coördinator mobiele teams: 053/76.21.48.  

Psychiatrisch Centrum Ariadne • Reymeersstraat 13a • 9340 Lede • www.pcariadne.be

broeders van liefde - logo

Het Psychiatrisch Centrum Ariadne behoort tot de VZW Provincialaat der Broeders van Liefde en is partner in het netwerk voor geestelijke gezondheidszorg Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas.

Om onze dienstverlening te optimaliseren, hebben wij momenteel volgende openstaande vacature voor een:

Ergotherapeut – Psychogeriatrie

Psychiatrisch Ziekenhuis

JE FUNCTIE

Je werkt halftijds als ergotherapeut binnen het traject psychogeriatrie. Tijdelijke uitbreiding naar een voltijdse betrekking is mogelijk.

 

JE PROFIEL

 • Je bent afgestudeerd als bachelor ergotherapie.
 • Een therapieopleiding of opleiding creatieve therapie wordt als een meerwaarde beschouwd.
 • Kennis rond en ervaring in het werken met cliënten met een psychische kwetsbaarheid is een pluspunt.
 • Je hebt aandacht voor de belevingswereld van de cliënten en hun familieleden.
 • Je stelt begrippen als cliëntparticipatie en empowerment voorop vanuit een herstelondersteunende visie.
 • Je bent sociaal vaardig en stressbestendig.
 • Je kan zelfstandig werken en je draagt hierover verantwoordelijkheid.
 • Je bent in staat therapie sessies aan te beiden die aansluiten bij de noden van de individuele cliënten en de cliëntengroep.
 • Je kan goed observeren en rapporteren.
 • Je beschikt over administratieve vaardigheden en bent bedreven in MS Office toepassingen.
 • Je bent een positieve persoon die zich kan vinden in onze door waarden gedreven organisatie.
 • Je bent in het bezit van blanco afschrift uit het strafregister.

 

ONS AANBOD

 • Een contract van 6 maanden, met mogelijkheid tot verlenging en eventueel onbepaalde duur.
 • Een uitdagende en gevarieerde job met ruimte voor maximale professionele ontplooiing.
 • Een deeltijds contract (50%) in een dynamische en gevarieerde werkomgeving.
 • Een competitief en aantrekkelijk verloningspakket.
 • Plaats van tewerkstelling: PC Ariadne – Reymeersstraat 13a, 9340 Lede.

 

INTERESSE?

Verstuur je sollicitatiebrief en CV per voorkeur via mail naar jobs@pcariadne.be

Voor bijkomende informatie kan je terecht bij Erik Neirinckx, zorgmanager volwassenpsychiatrie: 053/76.21.11.  

Psychiatrisch Centrum Ariadne • Reymeersstraat 13a • 9340 Lede • www.pcariadne.be

broeders van liefde - logo

Het Psychiatrisch Centrum Ariadne behoort tot de VZW Provincialaat der Broeders van Liefde en is partner in het netwerk voor geestelijke gezondheidszorg Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas.

 

Medewerker Boekhouding

Psychiatrisch Centrum

JE FUNCTIE

 • Beheer van de boekhoudkundige verrichtingen en registratie van de boekhoudgegevens.
 • Boekhoudkundige verwerking van de lonen.
 • Analyseren boekhoudkundige en financiële verrichtingen.
 • Opstellen van begrotingen, projectresultaten en finaliseren van budgetten, financiële rapportering.
 • Opmaken herzieningsdossier voor de overheidsinstanties.
 • Controleren van de facturatiegegevens aan de mutualiteiten.
 • Opmaken BTW- en belastingaangiftes.
 • Opvolging en naleving van de boekhoudwetgeving.
 • Ondersteuning van externe/interne audits.
 • Afsluitingsverrichtingen en opstellen balans- en resultatenrekeningen.
 • Opvolgen van de RIZIV toepassing voor PVT en wzc.
 • Meewerken, volgens de richtlijnen van de hiërarchie, aan projecten ter verbetering en/of vernieuwing van softwaretoepassingen.
 • Rapporteren aan Financieel en Administratief Manager.

JE PROFIEL

 • Je bezit minimaal een Bachelor of Masterdiploma in de boekhouding of beschikt over een grondige kennis van de ziekenhuisboekhouding en de boekhoudwetgeving.
 • Je bent administratief sterk onderlegd en voert je taken nauwgezet en met zin voor detail uit.
 • Je bent analytisch, cijfermatig ingesteld en resultaatsgericht, werkt gestructureerd en efficiënt.
 • Je bent een betrouwbare teamspeler met uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden (servicegericht, diplomatisch, loyaal, integer en discreet).
 • Je bent in staat om zelfstandig taken uit te voeren.
 • Je werkt proactief en stressbestendig en kan onder tijdsdruk functioneren.
 • Je beschikt over een grondige kennis van Excel.
 • Je toont respect voor onze waardengeoriënteerde organisatie.
 • Ervaring in de boekhouding en/of financiering van een ziekenhuis, woon-en zorgcentrum, verzorgingstehuis en/of Beschut wonen is een pluspunt.
 • Je bent in het bezit van een recent blanco afschrift uit het strafregister.

ONS AANBOD

 • Een uitdagende en gevarieerde job met ruimte voor maximale professionele ontplooiing.
 • Een voltijds of deeltijds contract (minstens 80%) voor bepaalde duur (10 maand) met onmiddellijke indiensttreding en mogelijkheid tot verlenging

INTERESSE?

Verstuur je sollicitatiebrief en CV per voorkeur via mail naar jobs@pcariadne.be

Voor bijkomende informatie kan je terecht bij mevrouw Anja Van Der Snickt, administratief en financieel manager: 053/76.21.26.

Psychiatrisch Centrum Ariadne • Reymeersstraat 13a • 9340 Lede • www.pcariadne.be

broeders van liefde - logo

Het Psychiatrisch Centrum Ariadne behoort tot de VZW Provincialaat der Broeders van Liefde en is partner in het netwerk voor geestelijke gezondheidszorg Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas. Om onze dienstverlening te optimaliseren, hebben wij momenteel volgende openstaande vacature voor een:

 

Verpleegkundige

Psychiatrisch Ziekenhuis

JE FUNCTIE

Je werkt voltijds of deeltijds als verpleegkundige op een afdeling voor personen met een psychotische kwetsbaarheid, een angst-of stemmingsstoornis of een afhankelijkheidsproblematiek. Je wordt ingezet in een wisselend ploegensysteem met vroeg-, laat-, nacht- en weekenddiensten.

JE PROFIEL

 • Je bent afgestudeerd als bachelor of graduaat verpleegkundige (voorkeur optie psychiatrie).
 • Kennis rond en ervaring in het werken met cliënten met een psychische kwetsbaarheid zijn een meerwaarde.
 • Je hebt aandacht voor de belevingswereld van de cliënten en hun familieleden.
 • Je stelt begrippen als cliëntparticipatie en empowerment voorop vanuit een herstelondersteunende visie.
 • Je bent sociaal vaardig en stressbestendig.
 • Je kan zelfstandig en in team werken en je draagt hierover verantwoordelijkheid.
 • Je kan goed observeren en rapporteren.
 • Je beschikt over administratieve vaardigheden en bent bedreven in MS Office toepassingen.
 • Je koppelt authenticiteit en professionaliteit en je durft je eigen handelen kritisch bekijken.
 • Je bent een positieve persoon die zich kan vinden in onze door waarden gedreven organisatie.
 • Je bent in het bezit van een blanco afschrift uit het strafregister.

ONS AANBOD

 • Een contract van 6 maanden, met mogelijkheid tot verlenging (optie onbepaalde duur).
 • Een uitdagende en gevarieerde job met ruimte voor maximale professionele ontplooiing.
 • Een voltijds of deeltijds contract in een dynamische en gevarieerde werkomgeving.
 • Een competitief en aantrekkelijk verloningspakket
 • Plaats van tewerkstelling: PC Ariadne – Reymeersstraat 13a, 9340 Lede.

INTERESSE?

Verstuur je sollicitatiebrief en CV per voorkeur via mail naar jobs@pcariadne.be

Voor bijkomende informatie kan je terecht bij Erik Neirinckx, zorgmanager volwassenpsychiatrie: 053/76.21.11.

Psychiatrisch Centrum Ariadne • Reymeersstraat 13a • 9340 Lede • www.pcariadne.be

broeders van liefde - logo

Het Psychiatrisch Centrum Ariadne behoort tot de VZW Provincialaat der Broeders van Liefde en is partner in het netwerk voor geestelijke gezondheidszorg Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas. Om onze dienstverlening te optimaliseren, hebben wij momenteel volgende openstaande vacature voor een:

Verpleegkundige

Psychiatrisch Verzorgingstehuis campus Leilinde

JE FUNCTIE

Je werkt als verpleegkundige in het Psychiatrisch Verzorgingstehuis Leilinde (campus Dendermonde). Je wordt ingezet in een wisselend ploegensysteem met vroeg-, laat- en weekenddiensten.  Je bouwt binnen een multidisciplinair team een relatie op met de cliënt die gericht is op het somatisch, sociaal en psychisch welbevinden. Je begeleidt en ondersteunt de cliënt op verschillende levensdomeinen zoals wonen, vrije tijd, gezondheid, …en je verleent zowel in eenvoudige als complexe en gespecialiseerde zorgsituaties cliëntgerichte verpleegkundige zorg op maat.

JE PROFIEL

 • Je bent afgestudeerd als bachelor of graduaat verpleegkundige (voorkeur optie psychiatrie).
 • Kennis rond en ervaring met het werken met cliënten met een langdurige psychische kwetsbaarheid zijn een meerwaarde.
 • Je hebt aandacht voor de belevingswereld van de cliënten en hun familieleden.
 • Je stelt begrippen als cliëntparticipatie en empowerment voorop, vanuit een herstelondersteunende visie.
 • Je bent sociaal vaardig en stressbestendig.
 • Je bent een teamspeler die ook zelfstandig kan werken. Je neemt initiatief en draagt verantwoordelijkheid.
 • Je kan goed observeren en rapporteren.
 • Je beschikt over goede administratieve vaardigheden.
 • Je koppelt authenticiteit en professionaliteit en je durft je eigen handelen kritisch bekijken.
 • Je bent een positieve persoon die zich kan vinden in onze christelijk geïnspireerde waarden.
 • Je bent in het bezit van een blanco afschrift uit het strafregister.

ONS AANBOD

 • Een voltijds contract van 6 maand (met eventuele mogelijkheid tot onbepaalde duur) in een dynamische en gevarieerde werkomgeving.
 • Een competitief en aantrekkelijk verloningspakket.
 • Plaats van tewerkstelling: PC Ariadne , campus Leilinde, Zuidlaan 42, 9200 Dendermonde.

INTERESSE?

Verstuur je sollicitatiebrief en CV per voorkeur via mail naar jobs@pcariadne.be

Voor bijkomende informatie kan je terecht bij Sarah Veireman, coördinator PVT: 052/46.90.07.

Psychiatrisch Centrum Ariadne • Reymeersstraat 13a • 9340 Lede • www.pcariadne.be

broeders van liefde - logo

Het Psychiatrisch Centrum Ariadne behoort tot de VZW Provincialaat der Broeders van Liefde en is partner in het netwerk voor geestelijke gezondheidszorg Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas. Om onze dienstverlening te optimaliseren, hebben wij momenteel volgende openstaande vacature voor een:

 

Zorgkundige

Psychiatrisch Verzorgingstehuis – campus Dendermonde

JE FUNCTIE

Je werkt als zorgkundige in het Psychiatrisch Verzorgingstehuis Leilinde (campus Dendermonde). Hier verblijven 42 cliënten met een langdurige psychische kwetsbaarheid. Je wordt ingezet in een wisselend ploegensysteem met vroeg-, laat- en weekenddiensten.

Je hoofdtaak bestaat uit:

 • Het begeleiden en ondersteunen van de cliënt op verschillende levensdomeinen zoals wonen, vrije tijd, gezondheid, …
 • Het uitvoeren van de taken die binnen jouw studiegebied horen
 • Het uitvoeren van administratieve taken
 • Nauw samenwerken binnen een multidisciplinair team

JE PROFIEL

 • Je bent in het bezit van een visum zorgkundige en een blanco strafregister.
 • Kennis rond en ervaring met het werken met cliënten met een langdurige psychische kwetsbaarheid zijn een meerwaarde.
 • Je hebt aandacht voor de belevingswereld van de cliënten en hun familieleden.
 • Je stelt begrippen als cliëntparticipatie en empowerment voorop, vanuit een herstelondersteunende visie.
 • Je bent sociaal vaardig en stressbestendig.
 • Je bent een teamspeler die ook zelfstandig kan werken. Je neemt initiatief en draagt verantwoordelijkheid.
 • Je kan goed observeren en rapporteren.
 • Je beschikt over goede administratieve vaardigheden.
 • Je koppelt authenticiteit en professionaliteit en je durft je eigen handelen kritisch bekijken.
 • Je bent een positieve persoon die zich kan vinden in onze christelijk geïnspireerde waarden.

ONS AANBOD

 • Een uitdagende en gevarieerde job met ruimte voor maximale professionele ontplooiing.
 • Een deeltijds contract (80 %), bepaalde duur tot en met 31/08/2019. Indiensttreding zo snel mogelijk.
 • Een competitief en aantrekkelijk verloningspakket.
 • Plaats van tewerkstelling: PC Ariadne, campus Leilinde – Zuidlaan 42, 9200 Dendermonde

INTERESSE?

Verstuur je sollicitatiebrief en CV per voorkeur via mail naar jobs@pcariadne.be

Voor bijkomende informatie kan je terecht bij Sarah Veireman, coördinator PVT Leilinde: 052/46.90.07.

Psychiatrisch Centrum Ariadne • Reymeersstraat 13a • 9340 Lede • www.pcariadne.be

broeders van liefde - logo

Openstaande vacatures binnen het netwerk

Momenteel zijn onze partners op zoek naar volgende nieuwe collega’s (M/V)

Spontaan solliciteren

Je spontane sollicitatie is steeds welkom.

Wij ontvangen jouw sollicitatiebrief met CV bij voorkeur per e-mail: jobs@pcariadne.be

Privacy

Wij hechten groot belang aan jouw privacy en aan het veilig verwerken van jouw persoonsgegevens. Conform de nieuwe Europese regelgeving (GDPR) willen wij je informeren over de verwerkingen die wij met jouw persoonsgegevens uitvoeren en de beleidsmaatregelen die wij nemen om deze te beschermen.

Meer informatie hieromtrent vind je terug via deze link.