Vacatures

Ben je op zoek naar een job waarin je kan groeien, er ruimte is voor zelfontplooiing en waar je elke dag opnieuw het beste van je zelf kan geven? Dan ben jij de persoon waar we naar op zoek zijn.

Openstaande vacatures

Momenteel zijn we op zoek naar volgende nieuwe collega’s (M/V)

Het Psychiatrisch Centrum Ariadne behoort tot de VZW Organisatie Broeders van Liefde en is partner in het netwerk voor geestelijke gezondheidszorg Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas. Om onze dienstverlening te optimaliseren, hebben wij momenteel volgende openstaande vacature voor een:

Begeleider aanklampende zorg Mobiel Team

Psychiatrisch Ziekenhuis

JE FUNCTIE 

Je werkt als begeleider in een nieuw opstartende deelwerking aanklampende zorg van het bestaand mobiel team, specifiek gericht naar de doelgroep van zorgwekkende zorgmijders met een (vermoeden van) een psychische problematiek. In nauwe samenwerking met lokale actoren (eerstelijnsactoren, welzijnspartners en lokale besturen,…) worden deze burgers, die niet in zorg zijn en dus niet altijd gekend zijn door de GGZ-partners gesignaleerd en aangemeld via een casusoverleg aan het team aanklampende zorg. Je begeleidt deze cliënten in hun leefomgeving, je tracht een vertrouwensband op te bouwen, een zorgnetwerk rond op te zetten en dit netwerk te ondersteunen met oog op stabilisatie, harm reduction en verhogen van levenskwaliteit. Je neemt deel aan de teamwerking en overleg.

JE PROFIEL

 • Je beschikt over een diploma in een menswetenschappelijke richting
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met de doelgroep van zorgwekkende zorgmijders en/of cliënten met een psychiatrische kwetsbaarheid of hebt een bijzondere affiniteit met deze doelgroep
 • Kennis en vaardigheden m.b.t. herstelgeoriënteerde zorg strekt tot aanbeveling (SRH-methodiek, (F)ACT, motivationele gespreksvoering, etc.)
 • Je beschikt over de nodige organisatorische vaardigheden (flexibel en autonoom werken, agenda kunnen beheren, planmatig werken,…)
 • Je bent sterk in verbale communicatie en vaardig in schriftelijke rapportage
 • Je bent sociaal vaardig en stressbestendig
 • Je bent flexibel ingesteld (flexibel handelen bij onverwachte situaties, initiatiefname)
 • Je kan ageren in crisissituaties en bent hierbij besluitvaardig (risico’s inschatten zoals agressie, zelfverwaarlozing, suïcidaliteit,… )
 • Je hebt een goed inlevingsvermogen en staat voor een respectvolle bejegening
 • Je hebt een attitude gericht op empowerment van de cliënt en zijn omgeving
 • Je haalt arbeidstevredenheid uit processen eerder dan uit resultaat
 • Je bent bereid om avondshiften te werken
 • Je koppelt authenticiteit en professionaliteit en handelt binnen de visie van onze groep
 • Je beschikt over een rijbewijs B
 • Je bent in het bezit van een blanco afschrift uit het strafregister

ONS AANBOD

 • Een contract (minimaal halftijds) van bepaalde duur tot 14/04/2022, met optie tot verlenging.
 • Een uitdagende en gevarieerde job met ruimte voor maximale professionele ontplooiing.
 • Een contract in een dynamische en gevarieerde werkomgeving.
 • Een competitief en aantrekkelijk verloningspakket volgens IFIC-barema’s.
 • Plaats van tewerkstelling: PC Ariadne – Reymeersstraat 13a, 9340 Lede.

INTERESSE?

Verstuur je sollicitatiebrief en CV per voorkeur via mail naar jobs@pcariadne.be

Voor bijkomende informatie kan je terecht bij Els Mathys, Teamcoördinator Mobiele teams: 053/76.21.48

Of bij afwezigheid bij Dr. Ann Van Mol, Teampsychiater Mobiele teams: 053/76.21.11

Psychiatrisch Centrum Ariadne • Reymeersstraat 13a • 9340 Lede • www.pcariadne.be

Het Psychiatrisch Centrum Ariadne behoort tot de VZW Organisatie Broeders van Liefde en is partner in het netwerk voor geestelijke gezondheidszorg Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas. Om onze dienstverlening te optimaliseren, hebben wij momenteel volgende openstaande vacature voor een:

Begeleider Mobiel Team Acute Zorg 2a (80% – 100%)

Psychiatrisch Ziekenhuis

JE FUNCTIE 

Je werkt als begeleider voor het mobiel team acute zorg. Het team begeleidt cliënten met ernstige psychiatrische klachten waarbij sprake is van een (sub)acute psychische crisis. De begeleiding vindt voornamelijk plaats in de leefomgeving van de cliënt en is gericht op stabiliseren van de crisis en verhogen van veiligheid. Hierbij werk je sterk netwerkgericht (opzetten en ondersteunen van een netwerk rond de cliënt). Er wordt gewerkt met een shared-case load binnen het team. Je wordt aangestuurd door de teamcoördinator en de superviserend arts. Je werkt in  shiften: dagdienst of laatdienst tot 20u op weekdagen; dagdienst op weekend en feestdagen (gemiddeld één weekend op vier).

JE PROFIEL

 • Je bent afgestudeerd als bachelor in de verpleegkunde of in een andere menswetenschappelijke richting (orthopedagogie, ergotherapie,…).
 • Kennis rond en ervaring in het werken met cliënten met een psychiatrische kwetsbaarheid zijn vereist.
 • Je bent vaardig in het ageren in crisissituaties en bent besluitvaardig in het zoeken naar oplossingen.
 • Je beschikt over de nodige organisatorische vaardigheden (agenda kunnen beheren, planmatig werken, flexibel handelen bij onverwachte situaties,…).
 • Je hebt aandacht voor de belevingswereld van de cliënten en hun familieleden.
 • Je stelt begrippen als cliëntparticipatie en empowerment voorop vanuit een herstelondersteunende visie.
 • Je bent sociaal vaardig en stressbestendig.
 • Je kan zowel zelfstandig als in team werken en je draagt verantwoordelijkheid voor je functioneren.
 • Je kan goed observeren en rapporteren.
 • Je beschikt over administratieve vaardigheden en bent bedreven in MS Office toepassingen.
 • Je koppelt authenticiteit en professionaliteit en je durft je eigen handelen kritisch bekijken.
 • Je werkt vanuit de missie van de Groep Broeders van Liefde.
 • Je beschikt over een rijbewijs B.
 • Je bent in het bezit van een blanco afschrift uit het strafregister.

ONS AANBOD

 • Een contract van bepaalde duur voor 1 jaar met onmiddellijke indiensttreding.
 • Een uitdagende en gevarieerde job met ruimte voor maximale professionele ontplooiing.
 • Een voltijds contract in een dynamische en gevarieerde werkomgeving.
 • Een competitief en aantrekkelijk verloningspakket volgens IFIC-functiekwalificatie.
 • Plaats van tewerkstelling: PC Ariadne – Reymeersstraat 13a, 9340 Lede.

INTERESSE?

Verstuur je sollicitatiebrief en CV per voorkeur via mail naar jobs@pcariadne.be

Voor bijkomende informatie kan je terecht bij Els Mathys, Teamcoördinator Mobiele teams: 053/76.21.48

Psychiatrisch Centrum Ariadne • Reymeersstraat 13a • 9340 Lede • www.pcariadne.be

Het Psychiatrisch Centrum Ariadne behoort tot de VZW Organisatie Broeders van Liefde en is partner in het netwerk voor geestelijke gezondheidszorg Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas. Om onze dienstverlening te optimaliseren, hebben wij momenteel volgende openstaande vacature voor een:

Beleidsmedewerker Wetenschappelijk perspectief (100%)

Psychiatrisch Ziekenhuis

JE FUNCTIE 

Vanuit je functie ben je actief betrokken bij de uitbouw van het kwaliteits- en veiligheidsbeleid.  Je ondersteunt de stafmedewerker “registratie, automatisatie en programmatie” en de kwaliteits-coördinator in hun opdrachten. Verder ligt jouw expertise en focus in het verbinden van de psychiatrische praktijk met het wetenschappelijk denken en het integreren van wetenschappelijke inzichten. Dit houdt in:

 • Het verbinden van de psychiatrische praktijk met wetenschap: zowel bottom-up als top-down.
  • Wetenschappelijk denken versterken in de praktijk (wetenschapspopularisering)
  • Toezien op voldoende beschikbaarheid van wetenschappelijke literatuur
  • Systematische handelen in kaart brengen (practice-based evidence) en in verhouding zetten met evidence-best practice
  • Integratie van inzichten en praktijk tot best-practice guidelines
 • Het verzamelen van gegevens en het formuleren van adviezen vanuit wetenschappelijk onderzoek i.f.v. het ontwerpen van het globale beleidsplan zorg en de beleidsplannen voor de verschillende trajecten.
 • Het opzetten, ondersteunen en valoriseren van wetenschappelijk onderzoek.
 • Bijdragen tot wetenschappelijke publicaties en het voorstellen ervan.
 • Aanspreekpunt voor en begeleiding van studenten in het kader van onderzoeksvragen gerelateerd aan stage of eindwerken.

JE PROFIEL

 • Je bent afgestudeerd als master in de verpleegkundig, sociale of menswetenschappen of bent gelijkgesteld door ervaring en als bachelor eventueel bereid tot een masteropleiding.
 • Je hebt kennis van actuele ontwikkelingen en tendensen in de (psychiatrische) zorgverlening.
 • Je bent bereid tot permanente vorming en opleiding.
 • Je denkt binnen de kaders van het kwaliteitsdenken steeds in PDCA-cycli en binnen de vooropgestelde kwaliteitsdoelstellingen. Kennis van het doorlopen van een accreditatietraject is een meerwaarde, ervaring met interne auditing is een pluspunt.
 • Je stelt begrippen als cliënt- en familieparticipatie en empowerment voorop vanuit een herstelondersteunende visie en je beoogt de integratie van ervaringsdeskundigheid binnen teams.
 • Je kan autonoom werken en bent stressbestendig. Anderzijds ben je sterk teamgericht en is je communicatie verbindend. Je bent bereid tot het geven van vorming en opleiding.
 • Je beschikt over administratieve- en planningsvaardigheden en bent bedreven in MS Office.
 • Je koppelt authenticiteit en professionaliteit en je durft je eigen handelen kritisch bekijken.
 • Je bent een positieve persoon die zich kan vinden in onze waarden georiënteerde voorziening en handelt volgens de visie van de groep van de Broeders van Liefde.
 • Je bent in het bezit van een blanco afschrift uit het strafregister.

ONS AANBOD

 • Een contract van 1 jaar, met mogelijkheid tot contract van onbepaalde duur.
 • Een uitdagende en gevarieerde job met ruimte voor maximale professionele ontplooiing.
 • Een voltijds of deeltijds contract (80% – 100%) in een dynamische en gevarieerde werkomgeving.
 • Een competitief en aantrekkelijk verloningspakket.
 • Plaats van tewerkstelling: PC Ariadne – Reymeersstraat 13a, 9340 Lede.

INTERESSE?

Verstuur je sollicitatiebrief en CV per voorkeur via mail naar jobs@pcariadne.be

Voor bijkomende informatie kan je terecht bij Christof Piron, zorgmanager: 053/76.21.11.

Psychiatrisch Centrum Ariadne • Reymeersstraat 13a • 9340 Lede • www.pcariadne.be

Het Psychiatrisch Centrum Ariadne behoort tot de VZW Organisatie Broeders van Liefde en is partner in het netwerk voor geestelijke gezondheidszorg Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas. Om onze dienstverlening te optimaliseren, hebben wij momenteel volgende openstaande vacature voor een:

Medewerker Sociale Dienst (80% of 100%)

Psychiatrisch Verzorgingstehuis Ariadne – campus Leilinde te Dendermonde

JE FUNCTIE 

Je werkt als medewerker op de sociale dienst in het PVT Leilinde (campus Dendermonde). Je staat de bewoners en  hun omgeving bij op psychosociaal, educatief en administratief vlak. Je hoofdtaak bestaat uit:

 • Bieden van een individuele aangepaste psychosociale ondersteuning.
 • Verlenen van bijstand aan de bewoners.
 • Meewerken aan de optimalisatie van de hulpverlening.
 • Zorgdragen voor de continuïteit en de kwaliteit van de zorgverlening.
 • Opmaken van sociale dossiers van de bewoners.

JE PROFIEL

 • Je bent in het bezit van een diploma sociaal verpleegkundige, maatschappelijk werker of sociaal werker.
 • Kennis rond en ervaring met het werken met mensen met een langdurige psychische kwetsbaarheid is een meerwaarde.
 • Je hebt aandacht voor de belevingswereld van de bewoners en hun familieleden.
 • Je stelt begrippen als cliëntparticipatie en empowerment voorop, vanuit een herstel ondersteunende visie.
 • Je bent sociaal vaardig en stressbestendig.
 • Je bent een teamspeler die ook zelfstandig kan werken. Je neemt initiatief en draagt verantwoordelijkheid.
 • Je kan goed observeren en rapporteren.
 • Je beschikt over goede administratieve vaardigheden.
 • Je koppelt authenticiteit en professionaliteit en je durft je eigen handelen kritisch bekijken.
 • Je bent een positieve persoon die zich kan vinden in onze waarden georiënteerde werking.
 • Je werkt vanuit de visie van de Broeders van Liefde.
 • Je bent in het bezit van een blanco afschrift uit het strafregister.

ONS AANBOD

 • Een contract van bepaalde duur van 80% of 100%, vervanging zwangerschap.
 • Indiensttreding vanaf 01.11.2021.
 • Een uitdagende en gevarieerde job met ruimte voor maximale professionele ontplooiing.
 • Een competitief en aantrekkelijk verloningspakket.
 • Plaats van tewerkstelling: PC Ariadne – Reymeersstraat 13a, 9340 Lede.

INTERESSE?

Verstuur je sollicitatiebrief en CV per voorkeur via mail naar veerle.vanderstraeten@pcariadne.broedersvanliefde.be

Voor bijkomende informatie kan je terecht bij Magda Borms, hoofdverpleegkundige: 052 46 90 07.

Psychiatrisch Centrum Ariadne • Reymeersstraat 13a • 9340 Lede • www.pcariadne.be

Het Psychiatrisch Centrum Ariadne behoort tot de VZW Organisatie Broeders van Liefde en is partner in het netwerk voor geestelijke gezondheidszorg Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas. Om onze dienstverlening te optimaliseren, hebben wij momenteel volgende openstaande vacature voor een:

Verpleegkundige Nacht (voltijds/deeltijds)

Psychiatrisch Ziekenhuis

 

JE FUNCTIE 

Je werkt voltijds of deeltijds (80 of 100%) als nachtverpleegkundige (A2) op afdeling ouderenzorg.  Je werkt nachten van 9,5 uur, startend om 21.15 uur en eindigend om 06.45 uur.

JE PROFIEL

 • Je bent afgestudeerd als graduaat verpleegkundige (A2-niveau) en hebt een brede kennis van en interesse in je vakgebied.
 • Kennis rond en ervaring in het werken met cliënten met een acute psychiatrische problematiek zijn een meerwaarde.
 • Je hebt aandacht voor de belevingswereld van de cliënten en hun familieleden.
 • Je stelt begrippen als cliëntparticipatie en empowerment voorop vanuit een herstelondersteunende visie.
 • Je bent sociaal vaardig en stressbestendig.
 • Je kan zelfstandig en in team werken en je draagt hierover verantwoordelijkheid.
 • Je kan goed observeren en rapporteren.
 • Je beschikt over administratieve vaardigheden en bent bedreven in MS Office toepassingen.
 • Je koppelt authenticiteit en professionaliteit en je durft je eigen handelen kritisch bekijken.
 • Je bent een positieve persoon die zich kan vinden in onze waardengeoriënteerde organisatie en werkt vanuit de missie van de Groep Broeders van Liefde.
 • Je bent in het bezit van een recent blanco afschrift uit het strafregister.

ONS AANBOD

 • Een contract van 6 maanden, met mogelijkheid tot verlenging (optie onbepaalde duur).
 • Een uitdagende en gevarieerde job met ruimte voor maximale professionele ontplooiing.
 • Een voltijds of deeltijds contract in een dynamische en gevarieerde werkomgeving.
 • Een competitief en aantrekkelijk verloningspakket.
 • Plaats van tewerkstelling: PC Ariadne – Reymeersstraat 13a, 9340 Lede.

INTERESSE?

Verstuur je sollicitatiebrief en CV per voorkeur via mail naar jobs@pcariadne.be

Voor bijkomende informatie kan je terecht bij Christof Piron, zorgmanager: 053/76.21.11.

Psychiatrisch Centrum Ariadne • Reymeersstraat 13a • 9340 Lede • www.pcariadne.be

Het Psychiatrisch Centrum Ariadne behoort tot de VZW Organisatie Broeders van Liefde en is partner in het netwerk voor geestelijke gezondheidszorg Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas. Om onze dienstverlening te optimaliseren, hebben wij momenteel volgende openstaande vacature voor een:

Verpleegkundige (voltijds/deeltijds)

Psychiatrisch Ziekenhuis

 

JE FUNCTIE 

 • Je werkt voltijds of deeltijds als verpleegkundige op de afdeling ouderenzorg of een afdeling voor personen met een psychotische kwetsbaarheid, een angst-of stemmingsstoornis of een afhankelijkheidsproblematiek. Je wordt ingezet in een wisselend ploegensysteem met vroeg-, laat-, nacht- en weekenddiensten.

JE PROFIEL

 • Je bent afgestudeerd als bachelor of graduaat verpleegkundige (voorkeur optie psychiatrie).
 • Kennis rond en ervaring in het werken met cliënten met een psychische kwetsbaarheid zijn een meerwaarde.
 • Je hebt aandacht voor de belevingswereld van de cliënten en hun familieleden.
 • Je stelt begrippen als cliëntparticipatie en empowerment voorop vanuit een herstelondersteunende visie.
 • Je bent sociaal vaardig en stressbestendig.
 • Je kan zelfstandig en in team werken en je draagt hierover verantwoordelijkheid.
 • Je kan goed observeren en rapporteren.
 • Je beschikt over administratieve vaardigheden en bent bedreven in MS Office toepassingen.
 • Je koppelt authenticiteit en professionaliteit en je durft je eigen handelen kritisch bekijken.
 • Je bent onderschrijft onze waarden  en de missie van de Groep Broeders van Liefde.
 • Je bent in het bezit van een recent blanco afschrift uit het strafregister.

ONS AANBOD

 • Een contract van 6 maanden, met mogelijkheid tot verlenging (optie onbepaalde duur).
 • Een uitdagende en gevarieerde job met ruimte voor maximale professionele ontplooiing.
 • Een voltijds of deeltijds contract in een dynamische en gevarieerde werkomgeving.
 • Een competitief en aantrekkelijk verloningspakket.
 • Plaats van tewerkstelling: PC Ariadne – Reymeersstraat 13a, 9340 Lede.

INTERESSE?

Verstuur je sollicitatiebrief en CV per voorkeur via mail naar jobs@pcariadne.be

Voor bijkomende informatie kan je terecht bij Christof Piron, zorgmanager: 053/76.21.11.

Psychiatrisch Centrum Ariadne • Reymeersstraat 13a • 9340 Lede • www.pcariadne.be

Het Psychiatrisch Centrum Ariadne behoort tot de VZW Organisatie Broeders van Liefde en is partner in het netwerk voor geestelijke gezondheidszorg Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas. Om onze dienstverlening te optimaliseren, hebben wij momenteel volgende openstaande vacature voor een:

Verpleegkundige  ( 80% – 100%)

Psychiatrisch Verzorgingstehuis Ariadne – campus Leilinde te Dendermonde

 

JE FUNCTIE 

Je werkt als verpleegkundige in het Psychiatrisch Verzorgingstehuis Leilinde. Je wordt ingezet in een wisselend ploegensysteem met vroeg-, laat- en weekenddiensten.  Je bouwt binnen een multidisciplinair team een relatie op met de cliënt die gericht is op het somatisch, sociaal en psychisch welbevinden. Je begeleidt en ondersteunt de cliënt op verschillende levensdomeinen zoals wonen, vrije tijd, gezondheid, …en je verleent zowel in eenvoudige als complexe en gespecialiseerde zorgsituaties cliëntgerichte verpleegkundige zorg op maat.

JE PROFIEL

 • Je bent afgestudeerd als bachelor of graduaat verpleegkundige (voorkeur optie psychiatrie).
 • Kennis rond en ervaring met het werken met cliënten met een langdurige psychische kwetsbaarheid zijn een meerwaarde.
 • Je hebt aandacht voor de belevingswereld van de cliënten en hun familieleden.
 • Je stelt begrippen als cliëntparticipatie en empowerment voorop, vanuit een herstelondersteunende visie.
 • Je bent sociaal vaardig en stressbestendig.
 • Je bent een teamspeler die ook zelfstandig kan werken. Je neemt initiatief en draagt verantwoordelijkheid.
 • Je kan goed observeren en rapporteren.
 • Je beschikt over goede administratieve vaardigheden.
 • Je koppelt authenticiteit en professionaliteit en je durft je eigen handelen kritisch bekijken.
 • Je bent een positieve persoon die zich kan vinden in onze waarden georiënteerde werking.
 • Je werkt vanuit de visie van de Broeders van Liefde.
 • Je bent in het bezit van een recent blanco afschrift uit het strafregister.

ONS AANBOD

 • Een contract van bepaalde duur (6 maand) in een dynamische en gevarieerde werkomgeving, met kans op verlenging onbepaalde duur.
 • Indiensttreding zo snel mogelijk.
 • Een uitdagende en gevarieerde job met ruimte voor maximale professionele ontplooiing.
 • Een competitief en aantrekkelijk verloningspakket.
 • Plaats van tewerkstelling: PVT Ariadne , campus Leilinde, Zuidlaan 42, 9200 Dendermonde

INTERESSE?

Verstuur je sollicitatiebrief en CV per voorkeur via mail naar veerle.vanderstraeten@pcariadne.broedersvanliefde.be

Voor bijkomende informatie kan je terecht bij Magda Borms, hoofdverpleegkundige: 052 46 90 07.

Psychiatrisch Centrum Ariadne • Reymeersstraat 13a • 9340 Lede • www.pcariadne.be

Openstaande vacatures – partners binnen ons netwerk

Momenteel zijn we op zoek naar volgende nieuwe collega’s (M/V)

UITBREIDING EERSTELIJNSPSYCHOLOGISCHE ZORG

Oproep aan klinisch psychologen/orthopedagogen

 

Op 2 april liet Minister De Block, federaal minister van Sociale zaken en Volksgezondheid, a.d.h.v. een persbericht weten dat de eerstelijnspsychologische functie zoals uitgerold bij volwassenen nu ook (tot eind december 2020) opengesteld zal worden voor kinderen en jongeren (0-18) en ouderen (65+).

De netwerken geestelijke gezondheid in Oost-Vlaanderen (GG ADS, Het PAKT en RADAR) doen een warme oproep aan KLINISCH PSYCHOLOGEN/ORTHOPEDAGOGEN om, op zelfstandige basis, kortdurende en laagdrempelige, psychische ondersteuning te bieden.

Wat?

Eerstelijnspsychologische zorg wordt gedefinieerd als kortdurende interventies gericht op twee of meerdere van onderstaande doelstellingen:

 • Screening en indicatiestelling
 • Algemene psychologische zorg
 • Oplossingsgerichte behandeling, begeleide zelfhulp, psycho-educatie
 • Bevorderen zelfredzaamheid
 • Doorverwijzen bij complexe problematiek

Hoe?

De terugbetaling van deze psychologische zorg gebeurt op basis van een verwijsvoorschrift van een arts. Met deze verwijzing kan de cliënt terecht bij de klinisch psychologen/orthopedagogen die een samenwerkingsovereenkomst afgesloten hebben met één of meerdere netwerken. Per kalenderjaar komt de cliënt in aanmerking voor een reeks van vier sessies (die met een nieuw verwijsvoorschrift kunnen verlengd worden met vier extra sessies). Het maximaal aantal sessies per kalenderjaar bedraagt 8 sessies per cliënt.

Ook videoconsultaties worden tijdelijk (alvast tot 30 juni) terugbetaald.

Voor wie?

Deze psychologische zorg wordt geboden aan:

 • Kinderen en jongeren (0 – 18 jaar) en hun context (ouders, voogd) met een geestelijk gezondheidsprobleem dat gerelateerd is aan emotionele, sociale of gedragsmoeilijkheden. Verwijzing gebeurt door een huisarts, een CLB-arts, arts Kind en Gezin, een pediater of een kinder- en jeugdpsychiater.
 • Volwassenen die lijden aan een psychisch probleem op vlak van angst, depressie of alcoholgebruik.

Verwijzing gebeurt door een huisarts, psychiater of arbeidsgeneesheer.

 • Ouderen (+ 65 jaar) met dezelfde problematieken als bij volwassenen, uitgebreid met misbruik van slaap- of kalmeringsmiddelen.

Verwijzing  gebeurt door een huisarts, psychiater of geriater.

Het gaat hierbij telkens om een licht tot matig probleem waarvan ingeschat wordt dat het voldoende verholpen kan worden op basis van een beperkt aantal sessies.

Door wie?

Erkende, (deeltijds) zelfstandig werkende klinisch psychologen en orthopedagogen die:

 • over een visum beschikken uitgegeven door de FOD volksgezondheid. De aanvraag voor psychologen kan ingediend worden via deze link. De aanvraag voor orthopedagogen kan ingediend worden via deze link.
 • minstens 3 jaar relevante ervaring hebben als klinisch psycholoog/orthopedagoog.
 • zich voor minstens 4 sessies/week willen engageren.
 • voorkomen op de lijst van klinisch psychologen/orthopedagogen die door het netwerk aanvaard zijn voor de realisatie van de psychologische sessies en met het netwerk en het ziekenhuis een overeenkomst afsloten.

Aanbod

 • In overeenstemming met de vastgelegde tarieven van de verstrekkingen gelden volgende honoraria:
  • € 61,17 voor een intakesessie van 60 minuten
  • € 45,88 voor een psychologische sessie van 45 minuten
 • We bieden gratis kwaliteitsvolle vorming en professioneel begeleide intervisie.

Meer informatie? Interesse gewekt?

Zin om dit complementaire, betekenisvol aanbod verder te laten groeien in Oost-Vlaanderen?

 • Voor de doelgroepen “volwassenen” en “ouderen” kan u terecht bij:
  • Netwerk geestelijke gezondheid Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas

Erika De Hauwere
Projectmedewerker ELP
0490/41.19.02
elp@ggzads.be
www.ggzads.be

 • Het PAKT – Netwerk GGZ Gent-Eeklo-Vlaamse Ardennen

Anna-Katharina Simon
ELP Het PAKT
Anna-katharina.simon@pakt.be
www.pakt.be

 • Voor de doelgroep “kinderen/jongeren” kan u terecht bij RADAR:
  • Meer informatie omtrent de functieomschrijving, kennismakingsprocedure e.d. is terug te vinden op radar.be.
  • Tevens kan u terecht bij Toon Langeraert, netwerkcoördinator RADAR via toonlangeraert@overlegplatformgg.be of 0474/03.98.72

Medewerker Advies & Coaching ADS

                      100% via IBW Pro Mente

Advies & Coaching ADS maakt deel uit van het netwerk Geestelijke Gezondheid ADS (Aalst-Dendermonde-Sint Niklaas) en biedt ondersteuning aan hulp- en dienstverleners die in contact komen met volwassenen, waarbij (een vermoeden van) psychische kwetsbaarheid een extra uitdaging vormt.

                           Wij zijn op zoek naar een medewerker om ons team te versterken!

Jobinhoud

Je werkt in een team met als hoofdopdrachten:

 • Telefonisch advies en oriëntatie rond algemene en (anonieme) casus-specifieke vragen: hierbij bied je zowel inhoudelijke handvaten als mogelijkheden in het zorgaanbod.
 • Coaching van hulpverleners (individueel of in team)
 • Organisatie en moderatie van (intersectorale) intervisie
 • Uitwerken en geven van vormingen op maat rond psychische kwetsbaarheid
 • Participatie aan de eerstelijnszones binnen de regio
 • Coördinatie van de HerstelAcademie Oost-Vlaanderen regio ADS
 • Signalisatie van knelpunten

Verwachtingen

 • Diploma Bachelor in een menswetenschappelijke richting
 • Je hebt ervaring in de zorg voor mensen met een psychische kwetsbaarheid
 • Je bent vertrouwd met het GGZ landschap, het welzijnsveld en de eerste lijn
 • Je hebt een onderzoekende houding en een empathische ingesteldheid
 • Je kan zelfstandig werken
 • Je houdt van het uitbouwen van een netwerk
 • Je werkt graag in teamverband
 • Je hebt een basis ICT kennis
 • Je bent flexibel (sporadisch avondwerk, aanpassing uren naargelang opdrachten)
 • Beschikt over een rijbewijs B en bereid om eigen vervoersmiddel te gebruiken voor opdrachten (je werkt vanuit Dendermonde, opdrachten zijn binnen de hele regio ADS)

Ons aanbod

 • Je komt terecht in een klein, gemotiveerd team
 • Uitdagende en gevarieerde job
 • Contract onbepaalde duur – verloning volgens IFIC baremaschaal 15
 • Mogelijkheid tot verdere bijscholing om je eigen expertise uit te bouwen
 • Aandacht voor balans privé – werk

Solliciteren vóór 18/7/2021 uitsluitend per e-mail (brief en CV in bijlage) t.a.v. An Blondeel (an.blondeel@ggzads.be), teamcoach Advies &Coaching ADS.

Voor meer informatie kan u zich wenden tot eveneens wenden tot an.blondeel@ggzads.be of 0471/613411.

Vzw Reymeers is een erkend initiatief voor beschut wonen te Lede en is partner in het Netwerk GG Aalst – Dendermonde – Sint-Niklaas.

Vzw Reymeers beschikt over 62 erkende plaatsen beschut wonen, een netwerk activering en een eigen activiteiten- en ontmoetingscentrum.

Om onze dienstverlening te optimaliseren, hebben wij momenteel een openstaande vacature voor:

 

Onderhoudsmedewerker (m/v)                    

Je functie

Je werkt als onderhoudsmedewerker met als algemeen doel het schoonmaken van de lokalen binnen de gebouwen van de organisatie én het uitvoeren van het algemeen onderhoud en kleine herstellingen teneinde er de hygiëne, orde en netheid te waarborgen en defecten te voorkomen en te verhelpen.

Je hoofdtaak bestaat uit:

 • Schoonmaken van de diverse lokalen van de organisatie (onthaalbureel, lokalen binnen het activiteiten- en ontmoetingscentrum).
 • Uitvoeren van periodieke onderhoudsbeurten (poetsen vrijgekomen kamers, schoonmaken van bv. ramen,…)
 • Onderhouden van de omgeving van de gebouwen (tuin, parking,…).
 • Uitvoeren van het algemeen onderhoud en van herstellingen.
 • Uitvoeren van diverse dringende of geplande onderhouds- en herstellingswerken.
 • Uitvoeren van kleine herstellingswerken in de verschillende gebouwen, op diverse gebieden zoals sanitair, schilderwerken,…
 • Verzorgen van interne verhuizingen.

Je profiel

 • Je bezit een technische basiskennis van diverse vakgebieden en kent de daaraan gebonden veiligheidsvoorschriften en -procedures.
 • Je bent handig en je hebt technisch inzicht om de diverse problemen te kunnen oplossen.
 • Je bent sociaal vaardig en stressbestendig.
 • Je beschikt over een rijbewijs B en een eigen wagen.
 • Je bent in het bezit van een blanco afschrift uit het strafregister.

Ons aanbod

 • Een contract bepaalde duur voor 3 maand, verlengbaar.
 • Een contract van ongeveer 13u per week (0,33 vte).
 • Indiensttreding zo snel mogelijk.
 • Verloningspakket IFIC cat. 5, aangevuld met een hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques.
 • Plaats van tewerkstelling: gebouwen vzw Reymeers. Maatschappelijke zetel: Reymeersstraat 13a,  9340 Lede.

 

Interesse?

Bezorg je sollicitatiebrief en cv per mail aan veerle.vanderstraeten@reymeers.be.

Voor meer info kan u terecht bij mevr. Veerle Vanderstraeten, Zorgmanager wonen en herstel (tel. 053/80.87.46).

Spontaan solliciteren

Je spontane sollicitatie is steeds welkom.

Wij ontvangen jouw sollicitatiebrief met CV bij voorkeur per e-mail: jobs@pcariadne.be

Privacy

Wij hechten groot belang aan jouw privacy en aan het veilig verwerken van jouw persoonsgegevens. Conform de nieuwe Europese regelgeving (GDPR) willen wij je informeren over de verwerkingen die wij met jouw persoonsgegevens uitvoeren en de beleidsmaatregelen die wij nemen om deze te beschermen.

Meer informatie hieromtrent vind je terug via deze link.