Vacatures

Ben je op zoek naar een job waarin je kan groeien, er ruimte is voor zelfontplooiing en waar je elke dag opnieuw het beste van je zelf kan geven? Dan ben jij de persoon waar we naar op zoek zijn.

Openstaande vacatures

Momenteel zijn we op zoek naar volgende nieuwe collega’s (M/V)

Het Psychiatrisch Centrum Ariadne behoort tot de VZW Provincialaat der Broeders van Liefde en is partner in het netwerk voor geestelijke gezondheidszorg Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas.

Om onze dienstverlening te optimaliseren, hebben wij momenteel volgende openstaande vacature voor een:

Begeleider Mobiel Team Acute Zorg

Psychiatrisch Ziekenhuis

JE FUNCTIE

Je werkt deeltijds als begeleider binnen het Mobiel Team Acute Zorg van Netwerk GG ADS regio Zuid. Je werkt in shiften: dagdienst of laatdienst (tot 20h00) op weekdagen en dagdiensten tijdens het weekend en op feestdagen. Het team begeleidt cliënten met ernstige psychiatrische klachten waarbij sprake is van een (sub)acute psychische crisis. De begeleiding vindt hoofdzakelijk plaats in de leefomgeving van de cliënt en is gericht op stabiliseren van de crisis en verhogen van veiligheid. Hierbij werk je sterk netwerkgericht en word je aangestuurd door de teamcoördinator en de superviserend arts.

 

JE PROFIEL

 • Je bent afgestudeerd als bachelor in de gedragswetenschappen (toegepaste psychologie, orthopedagogie, sociaal werk …) of als bachelor in de verpleegkunde.
 • Kennis rond en ervaring in het werken met cliënten met een acute psychiatrische problematiek zijn een meerwaarde.
 • Je bent vaardig in het ageren in crisissituaties en besluitvaardig bij het zoeken naar oplossingen.
 • Je hebt aandacht voor de belevingswereld van de cliënten en hun familieleden.
 • Je stelt begrippen als cliëntparticipatie en empowerment voorop vanuit een herstelondersteunende visie.
 • Je bent sociaal vaardig en stressbestendig.
 • Je kan zelfstandig en in team werken en je draagt hierover verantwoordelijkheid.
 • Je kan goed observeren en beschikt over de nodige organisatorische vaardigheden.
 • Je beschikt over administratieve vaardigheden en bent bedreven in MS Office toepassingen.
 • Je koppelt authenticiteit en professionaliteit en je durft je eigen handelen kritisch te bekijken.
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B.
 • Je bent een positieve persoon die zich kan vinden in onze waarden gedreven cultuur.
 • Je bent in het bezit van een blanco afschrift uit het strafregister.

 

 

ONS AANBOD

 • Een deeltijds contract van bepaalde duur (6 maanden).
 • Onmiddellijke indiensttreding.
 • Een uitdagende en gevarieerde job met ruimte voor maximale professionele ontplooiing.
 • Een competitief en aantrekkelijk verloningspakket volgens de IFIC functiekwalificatie.
 • Plaats van tewerkstelling: PC Ariadne – Reymeersstraat 13a, 9340 Lede.

 

INTERESSE?

Verstuur je sollicitatiebrief en CV per voorkeur via mail naar jobs@pcariadne.be

Voor bijkomende informatie kan je terecht bij Els Mathys, coördinator mobiele teams: 053/76.21.48.  

Psychiatrisch Centrum Ariadne • Reymeersstraat 13a • 9340 Lede • www.pcariadne.be

broeders van liefde - logo

Het Psychiatrisch Centrum Ariadne behoort tot de VZW Provincialaat der Broeders van Liefde en is partner in het netwerk voor geestelijke gezondheidszorg Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas.

Om onze dienstverlening te optimaliseren, hebben wij momenteel volgende openstaande vacature voor een:

Logistiek assistent

Psychiatrisch Centrum

JE FUNCTIE

Je werkt deeltijds als logistiek assistent op de verschillende afdelingen  van het psychiatrisch centrum  in Lede.

JE PROFIEL

 • Je hebt een brede kennis van en interesse in je vakgebied.
 • Kennis rond en ervaring in het werken met cliënten met een psychiatrische kwetsbaarheid is een meerwaarde.
 • Je bent vertrouwd met en werkt vanuit de herstelondersteunende visie.
 • Je hebt aandacht voor hygiëne en voedselveiligheid (HACCP).
 • Je werkt nauwkeurig en je hebt oog voor detail.
 • Je bent sociaal en stressbestendig
 • Je kan zowel zelfstandig werken als in teamverband en je draagt verantwoordelijkheid.
 • Je beschikt over administratieve vaardigheden.
 • Je engageert je om op een positieve wijze mee te werken aan de waardengeoriënteerde en christelijk geïnspireerde organisatie in je relatie t.a.v. de cliënten en collega’s.
 • Je bent in het bezit van een blanco uittreksel uit het strafregister.

ONS AANBOD

 • Een contract voor een periode van 6 maanden in een dynamische en gevarieerde werkomgeving.
 • Een uitdagende en gevarieerde job met ruimte voor maximale professionele ontplooiing.
 • Een competitief en aantrekkelijk verloningspakket.
 • Plaats van tewerkstelling: PC Ariadne – Reymeersstraat 13a, 9340 Lede.

 

INTERESSE?

Verstuur je sollicitatiebrief en CV per voorkeur via mail naar jobs@pcariadne.be

Voor bijkomende informatie kan je terecht bij mevr. Anja De Ganck, hoofd huishoudelijke dienst: 053/76.21.11.

Psychiatrisch Centrum Ariadne • Reymeersstraat 13a • 9340 Lede • www.pcariadne.be

broeders van liefde - logo

Het Psychiatrisch Centrum Ariadne behoort tot de VZW Provincialaat der Broeders van Liefde en is partner in het netwerk voor geestelijke gezondheidszorg Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas.

Om onze dienstverlening te optimaliseren, hebben wij momenteel volgende openstaande vacature voor een:

Medewerker schoonmaakdienst

Psychiatrisch Ziekenhuis

JE FUNCTIE

We zijn op zoek naar een enthousiaste en vlotte collega ter versterking van onze schoonmaakteam. Als schoonmaakmedewerkster/ schoonmaakmedewerker sta je in voor het algemeen onderhoud van de gebouwen en zorg je voor een kwaliteitsvolle dienstverlening naar de interne cliënten.

JE PROFIEL

   • Ervaring met professionele schoonmaaktechnieken is een pluspunt
   • Je bent uitkeringsgerechtigd en komt in aanmerking voor het IBF statuut
   • Je begrijpt en spreekt de Nederlandse taal goed.
   • Je bent een klantgerichte problem solver
   • Je werkt even goed in teamverband als zelfstandig
   • Je bent sociaal vaardig, flexibel en stressbestendig
   • Je draagt kwaliteit hoog in het vaandel
   • Je bent loyaal en integer
   • Je toont respect voor onze waardengeoriënteerde en christelijk geïnspireerde organisatie
   • Je bent in het bezit van een blanco strafregister.

ONS AANBOD

   • Een voltijds contract ( 38 uur per week) van bepaalde duur (3 maanden met mogelijkheid tot verlenging) met indienstreding op 3 januari 2019.
   • Een competitief en aantrekkelijk verloningspakket.
   • Plaats van tewerkstelling: PC Ariadne, Reymeerstraat 13A, 9340 Lede

 

INTERESSE?

Verstuur je sollicitatiebrief en CV per voorkeur via mail naar jobs@pcariadne.be

Voor bijkomende informatie kan je terecht bij Anja De Ganck (Diensthoofd schoonmaak): 053/76.21.51

Psychiatrisch Centrum Ariadne • Reymeersstraat 13a • 9340 Lede • www.pcariadne.be

broeders van liefde - logo

Het Psychiatrisch Centrum Ariadne behoort tot de VZW Provincialaat der Broeders van Liefde en is partner in het netwerk voor geestelijke gezondheidszorg Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas.

 

Preventieadviseur niveau 1

Psychiatrisch Centrum

JE FUNCTIE

Als preventieadviseur niveau 1 ben je hoofd van de interne dienst voor preventie en bescherming voor de technische bedrijfseenheid PC Ariadne te Lede.

De technische bedrijfseenheid omvat het PC Ariadne, het Initiatief Beschut Wonen VZW Reymeers te Lede en het WZC Mariatroon te Dendermonde.

Volgende taken behoren tot je opdracht als preventieadviseur:

 • meewerken aan de uitvoering van risicoanalyses
 • verrichten van veelvuldige en systematische onderzoeken op de arbeidsplaats
 • onderzoeken van arbeidsongevallen en incidenten en opstellen van arbeidsongevallensteekkaarten
 • sensibiliseren van werknemers tot veilig gedrag
 • samenwerken met de preventieadviseurs van de externe dienst voor preventie en bescherming
 • advies verlenen omtrent het opstellen van instructies bij : het gebruik van machines en arbeidsmiddelen, chemische stoffen en collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen, de voorkoming van brand en de toe te passen procedures bij ernstig en onmiddellijk gevaar
 • advies verlenen over de vorming van werknemers in het kader van welzijn op het werk : bij indienstneming, bij een overplaatsing of verandering van functie en bij de invoering van een nieuw arbeidsmiddel of werkproces
 • documenten opstellen, aanvullen of viseren in het kader van de keuze, de aankoop, de indienststelling en het onderhoud van machines, arbeidsmiddelen en collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen
 • advies verlenen en opvolgen van de verplicht uit te voeren periodieke keuringen
 • bijdragen tot en meewerken aan het onderzoek van de fysieke en mentale belasting op het werk
 • deelnemen aan de analyses van de oorzaken van psychosociale risico´s op het werk
 • advies verlenen over de hygiëne op de arbeidsplaatsen
 • deelnemen aan de coördinatie, de samenwerking en de informatie inzake het welzijn van de werknemers bij het werken met ondernemingen van buitenaf ( werken met derden )
 • ter beschikking staan van de werkgever, de leidinggevenden en de werknemers voor alle vragen die rijzen in verband met welzijn op het werk
 • meewerken aan de uitwerking van de interne noodprocedures en de toepassing van de maatregelen te nemen in geval van ernstig en onmiddellijk gevaar
 • meewerken aan de organisatie van eerste hulp van werknemers die slachtoffer zijn van een ongeval of die onwel worden
 • opmaken van de verplichte maand –en jaarverslagen
 • documenteren en bijhouden van alle verplichte documenten in het kader van welzijn op het werk
 • deelname aan het Comité voor preventie en bescherming op het werk
 • deelname aan de periodieke vergaderingen + jaarlijks seminarie georganiseerd door de centraal preventieadviseur van de organisatie Broeders van Liefde

JE PROFIEL

 • je beschikt over een getuigschrift van preventieadviseur niveau 1 zoals vastgelegd bij Koninklijk Besluit van 17 mei 2007 betreffende de vorming en bijscholing van de preventieadviseurs
 • je beschikt over technische kennis en inzicht in risicobeheer
 • je beschikt over goede communicatieve vaardigheden
 • je bent besluitvaardig zijn teneinde zelfstandig adviezen te formuleren
 • je handelt vanuit de codes van integriteit, discretie, zorgvuldigheid, objectiviteit, gelijke behandeling, correctheid, loyaliteit en transparantie
 • je beschikt over goede administratieve kwaliteiten
 • je beschikt over didactische vaardigheden om kennis over te brengen
 • je bent bereid om je voortdurend bij te scholen in de welzijnsmaterie
 • je bent stressbestendig
 • je bent in het bezit van een recent blanco afschrift uit het strafregister
 • je bent in het bezit van een rijbewijs

ONS AANBOD

 • Een deeltijds contract van onbepaalde duur.
 • Een uitdagende en gevarieerde job met ruimte voor maximale professionele ontplooiing.
 • Een competitief en aantrekkelijk verloningspakket.
 • Plaats van tewerkstelling: PC Ariadne, Reymeerstraat 13A, 9340 Lede.

INTERESSE?

Verstuur je sollicitatiebrief en CV per voorkeur via mail naar jobs@pcariadne.be

Voor bijkomende informatie kan je terecht bij dhr. Marc Vandergraesen, algemeen directeur 053/76.21.27.

Psychiatrisch Centrum Ariadne • Reymeersstraat 13a • 9340 Lede • www.pcariadne.be

broeders van liefde - logo

Het Psychiatrisch Centrum Ariadne behoort tot de VZW Provincialaat der Broeders van Liefde en is partner in het netwerk voor geestelijke gezondheidszorg Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas. Om onze dienstverlening te optimaliseren, hebben wij momenteel volgende openstaande vacature voor een:

 

Psycholoog traject ouderenzorg

Psychiatrisch Ziekenhuis

JE FUNCTIE

Je werkt als klinisch psycholoog binnen het traject ouderenzorg. Je functie bestaat uit twee deeltaken: 30% als psycholoog voor de Sp-dienst psychogeriatrie en 50% als coördinator van de RIZIV Huntingtonconventie. Je werkt met glijtijden van 8u op weekdagen.

JE PROFIEL

 • Je bent afgestudeerd als master in de klinische psychologie en je bent geregistreerd.
 • Je hebt een therapieopleiding afgerond of je bent bereid er één te volgen.
 • Je hebt een brede kennis van en interesse in je vakgebied.
 • Kennis rond en ervaring met het werken met ouderen met een psychiatrische kwetsbaarheid zijn een meerwaarde.
 • Je hebt een goede kennis en ervaring op het vlak van neuropsychologie, diagnostiek en behandelingsmogelijkheden van personen met een cognitieve en progressieve aandoening.
 • Je hebt aandacht voor de belevingswereld van de cliënten en hun familieleden en stelt begrippen als cliëntparticipatie en empowerment voorop vanuit een herstelondersteunende visie.
 • Je kan een inhoudelijke visie formuleren en bent in staat deze, samen met het kernteam, te vertalen naar het traject- en afdelingsbeleid.
 • Je bent in staat het team te coachen en te vormen op inhoudelijk en therapeutisch vlak.
 • Je zet in op evidence based werken.
 • Je bent sociaal en stressbestendig, je kan zelfstandig werken en je draagt verantwoordelijkheid.
 • Je beschikt over administratieve vaardigheden en bent bedreven in MS Office toepassingen.
 • Je koppelt authenticiteit en professionaliteit en je durft je eigen handelen kritisch te bekijken.
 • Je bent een positieve persoon die zich kan vinden in onze waarden gedreven cultuur.
 • Je bent in het bezit van een blanco afschrift uit het strafregister.

ONS AANBOD

 • Een deeltijds contract (80%) van bepaalde duur (12 maanden) met mogelijkheid tot verlenging.
 • Een uitdagende en gevarieerde job met ruimte voor maximale professionele ontplooiing.
 • Een competitief en aantrekkelijk verloningspakket.
 • Plaats van tewerkstelling: PC Ariadne, Reymeerstraat 13A, 9340 Lede

 

INTERESSE?

Verstuur je sollicitatiebrief en CV per voorkeur via mail naar jobs@pcariadne.be

Voor bijkomende informatie kan je terecht bij An Staels, directeur patiëntenzorg 053/76.21.11.

Psychiatrisch Centrum Ariadne • Reymeersstraat 13a • 9340 Lede • www.pcariadne.be

broeders van liefde - logo

Het Psychiatrisch Centrum Ariadne behoort tot de VZW Provincialaat der Broeders van Liefde en is partner in het netwerk voor geestelijke gezondheidszorg Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas. Om onze dienstverlening te optimaliseren, hebben wij momenteel volgende openstaande vacature voor een:

 

Verpleegkundige

Psychiatrisch Ziekenhuis

JE FUNCTIE

Je werkt voltijds of deeltijds als verpleegkundige op een afdeling voor personen met een psychotische kwetsbaarheid, een angst-of stemmingsstoornis of een afhankelijkheidsproblematiek. Je wordt ingezet in een wisselend ploegensysteem met vroeg-, laat-, nacht- en weekenddiensten.

JE PROFIEL

 • Je bent afgestudeerd als bachelor of graduaat verpleegkundige (voorkeur optie psychiatrie).
 • Kennis rond en ervaring in het werken met cliënten met een psychische kwetsbaarheid zijn een meerwaarde.
 • Je hebt aandacht voor de belevingswereld van de cliënten en hun familieleden.
 • Je stelt begrippen als cliëntparticipatie en empowerment voorop vanuit een herstelondersteunende visie.
 • Je bent sociaal vaardig en stressbestendig.
 • Je kan zelfstandig en in team werken en je draagt hierover verantwoordelijkheid.
 • Je kan goed observeren en rapporteren.
 • Je beschikt over administratieve vaardigheden en bent bedreven in MS Office toepassingen.
 • Je koppelt authenticiteit en professionaliteit en je durft je eigen handelen kritisch bekijken.
 • Je bent een positieve persoon die zich kan vinden in onze door waarden gedreven organisatie.
 • Je bent in het bezit van een blanco afschrift uit het strafregister.

ONS AANBOD

 • Een contract van 6 maanden, met mogelijkheid tot verlenging (optie onbepaalde duur).
 • Een uitdagende en gevarieerde job met ruimte voor maximale professionele ontplooiing.
 • Een voltijds of deeltijds contract in een dynamische en gevarieerde werkomgeving.
 • Een competitief en aantrekkelijk verloningspakket
 • Plaats van tewerkstelling: PC Ariadne – Reymeersstraat 13a, 9340 Lede.

INTERESSE?

Verstuur je sollicitatiebrief en CV per voorkeur via mail naar jobs@pcariadne.be

Voor bijkomende informatie kan je terecht bij Erik Neirinckx, zorgmanager volwassenpsychiatrie: 053/76.21.11.

Psychiatrisch Centrum Ariadne • Reymeersstraat 13a • 9340 Lede • www.pcariadne.be

broeders van liefde - logo

Openstaande vacatures binnen het netwerk

Momenteel zijn onze partners op zoek naar volgende nieuwe collega’s (M/V)

Vzw Reymeers is een erkend samenwerkingsverband tussen het Psychiatrisch Centrum Ariadne te Lede en het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Zuid-Oost-Vlaanderen en is partner in het Netwerk GG Aalst – Dendermonde – Sint-Niklaas.

Vzw Reymeers beschikt over 62 erkende plaatsen beschut wonen, een netwerk activering en een eigen activiteiten- en ontmoetingscentrum.

Om onze dienstverlening te optimaliseren, hebben wij momenteel een openstaande vacature voor:

Begeleider Beschut Wonen (0,50 VTE)

Je functie

Je werkt als begeleider in het initiatief beschut wonen. Je hoofdtaak bestaat uit:

 • het begeleiden en ondersteunen van de bewoner op verschillende levensdomeinen als werk, wonen, leren, recreëren en gezondheid
 • het evalueren en bijsturen van de begeleiding
 • het opvolgen van de bewoners
 • het uitvoeren van administratieve taken
 • het mee ondersteunen van de teamwerking

Je profiel

 • Je hebt een diploma bachelor in de menswetenschappelijke richting.
 • Je hebt bij voorkeur de basisopleiding systematisch rehabilitatiegericht handelen (SRH) gevolgd.
 • Je hebt een voeling voor het werken met personen met een gestabiliseerde psychiatrische problematiek. Ervaring binnen de geestelijke gezondheidszorg is een meerwaarde.
 • Je beschikt over de vaardigheden om de nodige begeleiding aan te bieden die aansluit bij de krachten en wensen van de bewoners.
 • Je stelt begrippen als cliëntenparticipatie en empowerment voorop.
 • Je bent sociaal vaardig en stressbestendig.
 • Je kan zelfstandig en in groepsverband werken en je draagt verantwoordelijkheid.
 • Je beschikt over goede administratieve vaardigheden.
 • Je bent een christelijk geïnspireerd teamspeler.
 • Je beschikt over een rijbewijs B en een eigen wagen.

Ons aanbod

 • Een vervangingscontract van 50%
 • Uurrooster in dagdienst.
 • Indiensttreding 12.01.2019.
 • Bijkomende voordelen zoals aanvullende vakantiedagen, mogelijkheid van warme maaltijd aan sociaal tarief, attentiebeleid, personeelskring, vlotte bereikbaarheid, vergoeding woon-werkverkeer, gratis omniumverzekering voor dienstverplaatsingen in opdracht, hospitalisatieverzekering.
 • Plaats van tewerkstelling: vzw Reymeers, Initiatief Beschut Wonen, Kasteeldreef 29 – 9340 Lede.

Interesse?

Verstuur je sollicitatiebrief en cv vóór 10 december naar Veerle Vanderstraeten, Reymeersstraat 13a, 9340 Lede.

Of via mail veerle.vanderstraeten@reymeers.be

Spontaan solliciteren

Je spontane sollicitatie is steeds welkom.

Wij ontvangen jouw sollicitatiebrief met CV bij voorkeur per e-mail: jobs@pcariadne.be

Privacy

Wij hechten groot belang aan jouw privacy en aan het veilig verwerken van jouw persoonsgegevens. Conform de nieuwe Europese regelgeving (GDPR) willen wij je informeren over de verwerkingen die wij met jouw persoonsgegevens uitvoeren en de beleidsmaatregelen die wij nemen om deze te beschermen.

Meer informatie hieromtrent vind je terug via deze link.