Vacatures

Ben je op zoek naar een job waarin je kan groeien, er ruimte is voor zelfontplooiing en waar je elke dag opnieuw het beste van je zelf kan geven? Dan ben jij de persoon waar we naar op zoek zijn.

Openstaande vacatures

Momenteel zijn we op zoek naar volgende nieuwe collega’s (M/V)

Het Psychiatrisch Centrum Ariadne behoort tot de VZW Provincialaat der Broeders van Liefde en is partner in het netwerk voor geestelijke gezondheidszorg Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas.

Om onze dienstverlening te optimaliseren, hebben wij momenteel volgende openstaande vacature voor een:

Activeringsmedewerker

Psychiatrisch Verzorgingstehuis – campus Lede

JE FUNCTIE

Je werkt als activeringsmedewerker in het Psychiatrisch Verzorgingstehuis Nieuwemeers campus Lede. Hier verblijven 60 cliënten met een langdurige psychische kwetsbaarheid.

Je hoofdtaak bestaat uit:

 • Het organiseren en begeleiden van activiteiten gericht op activering, ontspanning en vrije tijd.
 • Samen met de cliënt(en) aansluiting zoeken bij het reguliere activiteitenaanbod in de regio.

Werken vanuit een herstelondersteunende visie waarbij vertrokken wordt vanuit de krachten en wensen van elke cliënt.

JE PROFIEL

 • Je hebt een diploma bachelor in de ergotherapie of bachelor in de orthopedagogie.
 • Kennis rond en ervaring met het werken met cliënten met een langdurige psychische kwetsbaarheid zijn een meerwaarde.
 • Je hebt bij voorkeur de basisopleiding systematisch rehabilitatiegericht handelen (SRH) gevolgd.
 • Je hebt aandacht voor de belevingswereld van de cliënten en hun familieleden.
 • Je stelt begrippen als cliëntparticipatie, empowerment en kwartier maken voorop.
 • Je bent sociaal vaardig, je kan goed observeren en rapporteren.
 • Je bent onderlegd in het coachen en enthousiasmeren van cliënten.
 • Je bent een teamspeler die ook zelfstandig kan werken. Je neemt initiatief en draagt verantwoordelijkheid.
 • Je beschikt over goede administratieve vaardigheden. Je toont respect voor onze waardengeoriënteerde en christelijk geïnspireerde organisatie
 • Je bent in het bezit van een blanco strafregister.

ONS AANBOD

 • Een uitdagende en gevarieerde job met ruimte voor maximale professionele ontplooiing.
 • Een voltijds contract, bepaalde duur van 1.09.2019 van 6 maanden, met mogelijkheid tot verlenging en contract onbepaalde duur.
 • Een competitief en aantrekkelijk verloningspakket.
 • Plaats van tewerkstelling: PC Ariadne, campus Nieuwemeers – Reymeersstraat 13a, 9340 Lede.

 

INTERESSE?

Verstuur je sollicitatiebrief en CV per voorkeur via mail naar jobs@pcariadne.be

Voor bijkomende informatie kan je terecht bij Vanderstraeten Veerle, zorgmanager wonen en herstel 053 76 21 49 of 053 76 21 11.

Psychiatrisch Centrum Ariadne • Reymeersstraat 13a • 9340 Lede • www.pcariadne.be

broeders van liefde - logo

Het Psychiatrisch Centrum Ariadne behoort tot de VZW Provincialaat der Broeders van Liefde en is partner in het netwerk voor geestelijke gezondheidszorg Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas.

Om onze dienstverlening te optimaliseren, hebben wij momenteel volgende openstaande vacature voor een:

Begeleider Mobiel Team Acute zorg 2a

Psychiatrisch Ziekenhuis

JE FUNCTIE

Je werkt voltijds als begeleider voor het mobiel team voor acute zorg. Het team begeleidt cliënten met ernstige psychiatrische klachten waarbij sprake is van een (sub)acute psychische crisis. De begeleiding vindt voornamelijk plaats in de leefomgeving van de cliënt en is gericht op stabiliseren van de crisis en verhogen van veiligheid. Hierbij werk je sterk netwerkgericht (opzetten en ondersteunen van een netwerk rond de cliënt). Er wordt gewerkt met een shared-case load binnen het team. Je wordt aangestuurd door de teamcoördinator en de superviserend arts. Je werkt in shiften: dagdienst tot 16u45 of laatdienst tot 20u op weekdagen; dagdienst op weekend en feestdagen (gemiddeld één weekend op vier).

JE PROFIEL

 • Je bent afgestudeerd als bachelor in een menswetenschappelijke richting (verpleegkunde, orthopedagogie, maatschappelijk werk,…).
 • Kennis rond en ervaring in het werken met cliënten met een psychiatrische kwetsbaarheid zijn vereist.
 • Je bent vaardig in het ageren in crisissituaties en bent besluitvaardig in het zoeken naar oplossingen.
 • Je beschikt over de nodige organisatorische vaardigheden (agenda kunnen beheren, planmatig werken, flexibel handelen bij onverwachte situaties,…).
 • Je hebt aandacht voor de belevingswereld van de cliënten en hun familieleden.
 • Je stelt begrippen als cliëntparticipatie en empowerment voorop vanuit een herstelondersteunende visie.
 • Je bent sociaal vaardig en stressbestendig.
 • Je kan zowel zelfstandig als in team werken en je draagt verantwoordelijkheid voor je functioneren.
 • Je kan goed observeren en rapporteren.
 • Je beschikt over administratieve vaardigheden en bent bedreven in MS Office toepassingen.
 • Je koppelt authenticiteit en professionaliteit en je durft je eigen handelen kritisch bekijken.
 • Je toont respect voor onze waardengeoriënteerde en christelijk geïnspireerde organisatie.
 • Je beschikt over een rijbewijs B.
 • Je bent in het bezit van een blanco strafregister.

ONS AANBOD

 • Een contract van bepaalde duur voor 1 jaar. Na positieve evaluatie kans op vaste indiensttreding.
 • Een uitdagende en gevarieerde job met ruimte voor maximale professionele ontplooiing.
 • Een voltijds contract in een dynamische en gevarieerde werkomgeving.
 • Een competitief verloningspakket volgens IFIC-functiekwalificatie.
 • Plaats van tewerkstelling: PC Ariadne – Reymeersstraat 13a, 9340 Lede.

INTERESSE?

Verstuur je sollicitatiebrief en CV per voorkeur via mail naar jobs@pcariadne.be

Voor bijkomende informatie kan je terecht bij Els Mathys, Teamcoördinator Mobiele teams: 053/76.21.48.

Psychiatrisch Centrum Ariadne • Reymeersstraat 13a • 9340 Lede • www.pcariadne.be

broeders van liefde - logo

Het Psychiatrisch Centrum Ariadne behoort tot de VZW Provincialaat der Broeders van Liefde en is partner in het netwerk voor geestelijke gezondheidszorg Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas.

Om onze dienstverlening te optimaliseren, hebben wij momenteel volgende openstaande vacature voor een:

Maatschappelijk assistent

Psychiatrisch Ziekenhuis

JE FUNCTIE

Je vervult een voltijds (100%) vervangingscontract als maatschappelijk assistent binnen het traject angst- en stemmingsstoornissen. Je werkt op weekdagen van 8u tot 16u45.

JE PROFIEL

 • Je bent afgestudeerd als bachelor maatschappelijk werk.
 • Je hebt een brede kennis van en interesse in je vakgebied.
 • Kennis rond en ervaring in het werken met cliënten met een psychiatrische kwetsbaarheid zijn een meerwaarde.
 • Je bent vertrouwd met en werkt vanuit de herstelondersteunende visie.
 • Je bent vertrouwd met en/of bent bereid te werken volgens de principes van de dialectische gedragstherapie.
 • Je hebt aandacht voor de belevingswereld van de cliënten en hun familieleden
 • Je stelt begrippen als cliënt- en familieparticipatie en empowerment voorop.
 • Je bent sociaal en stressbestendig.
 • Je kan zowel zelfstandig werken als in teamverband en je draagt verantwoordelijkheid.
 • Je bent bereid je bij te scholen.
 • Je beschikt over administratieve vaardigheden.
 • Je beschikt over een rijbewijs type B.
 • Je bent een positief ingestelde persoon die zich kan vinden in onze christelijk geïnspireerde waarden.

ONS AANBOD

 • Een uitdagende en gevarieerde job met ruimte voor maximale professionele ontplooiing.
 • Een voltijds vervangingscontract in een dynamische en gevarieerde werkomgeving.
 • Een competitief en aantrekkelijk verloningspakket.
 • Plaats van tewerkstelling: PC Ariadne – Reymeersstraat 13a, 9340 Lede.

INTERESSE?

Verstuur je sollicitatiebrief en CV per voorkeur via mail naar jobs@pcariadne.be

Voor bijkomende informatie kan je terecht bij Erik Neirinckx, zorgmanager volwassenpsychiatrie: 053/76.21.11.

Psychiatrisch Centrum Ariadne • Reymeersstraat 13a • 9340 Lede • www.pcariadne.be

broeders van liefde - logo

Het Psychiatrisch Centrum Ariadne behoort tot de VZW Provincialaat der Broeders van Liefde en is partner in het netwerk voor geestelijke gezondheidszorg Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas.

Om onze dienstverlening te optimaliseren, hebben wij momenteel volgende openstaande vacature voor een:

Preventieadviseur niveau 1

Psychiatrisch Ziekenhuis

JE FUNCTIE

Als preventieadviseur niveau 1 ben je hoofd van de interne dienst voor preventie en bescherming voor de technische bedrijfseenheid PC Ariadne te Lede.

De technische bedrijfseenheid omvat het PC Ariadne, het Initiatief Beschut Wonen VZW Reymeers te Lede en het WZC Mariatroon te Dendermonde.

Volgende taken behoren tot je opdracht als preventieadviseur:

 • meewerken aan de uitvoering van risicoanalyses
 • verrichten van veelvuldige en systematische onderzoeken op de arbeidsplaats
 • onderzoeken van arbeidsongevallen en incidenten en opstellen van arbeidsongevallensteekkaarten
 • sensibiliseren van werknemers tot veilig gedrag
 • samenwerken met de preventieadviseurs van de externe dienst voor preventie en bescherming
 • advies verlenen omtrent het opstellen van instructies bij : het gebruik van machines en arbeidsmiddelen, chemische stoffen en collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen, de voorkoming van brand en de toe te passen procedures bij ernstig en onmiddellijk gevaar
 • advies verlenen over de vorming van werknemers in het kader van welzijn op het werk : bij indienstneming, bij een overplaatsing of verandering van functie en bij de invoering van een nieuw arbeidsmiddel of werkproces
 • documenten opstellen, aanvullen of viseren in het kader van de keuze, de aankoop, de indienststelling en het onderhoud van machines, arbeidsmiddelen en collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen
 • advies verlenen en opvolgen van de verplicht uit te voeren periodieke keuringen
 • bijdragen tot en meewerken aan het onderzoek van de fysieke en mentale belasting op het werk
 • deelnemen aan de analyses van de oorzaken van psychosociale risico´s op het werk
 • advies verlenen over de hygiëne op de arbeidsplaatsen
 • deelnemen aan de coördinatie, de samenwerking en de informatie inzake het welzijn van de werknemers bij het werken met ondernemingen van buitenaf ( werken met derden )
 • ter beschikking staan van de werkgever, de leidinggevenden en de werknemers voor alle vragen die rijzen in verband met welzijn op het werk
 • meewerken aan de uitwerking van de interne noodprocedures en de toepassing van de maatregelen te nemen in geval van ernstig en onmiddellijk gevaar
 • meewerken aan de organisatie van eerste hulp van werknemers die slachtoffer zijn van een ongeval of die onwel worden
 • opmaken van de verplichte maand –en jaarverslagen
 • documenteren en bijhouden van alle verplichte documenten in het kader van welzijn op het werk
 • deelname aan het Comité voor preventie en bescherming op het werk
 • deelname aan de periodieke vergaderingen + jaarlijks seminarie georganiseerd door de centraal preventieadviseur van de organisatie Broeders van Liefde

 

JE PROFIEL

 • je beschikt over een getuigschrift van preventieadviseur niveau 1 zoals vastgelegd bij Koninklijk Besluit van 17 mei 2007 betreffende de vorming en bijscholing van de preventieadviseurs
 • je beschikt over technische kennis en inzicht in risicobeheer
 • je beschikt over goede communicatieve vaardigheden
 • je bent besluitvaardig zijn teneinde zelfstandig adviezen te formuleren
 • je handelt vanuit de codes van integriteit, discretie, zorgvuldigheid, objectiviteit, gelijke behandeling, correctheid, loyaliteit en transparantie
 • je beschikt over goede administratieve kwaliteiten
 • je beschikt over didactische vaardigheden om kennis over te brengen
 • je komt op voor het belang van welzijn op het werk n met respect voor de anderen
 • je bent bereidheid om je voortdurend bij te scholen in de welzijnsmaterie
 • je bent stressbestendig
 • je bent in het bezit van een recent blanco afschrift uit het strafregister
 • je bent in het bezit van een rijbewijs

 

ONS AANBOD

 • Een deeltijds contract van onbepaalde duur.
 • Een uitdagende en gevarieerde job met ruimte voor maximale professionele ontplooiing.
 • Een competitief en aantrekkelijk verloningspakket.
 • Plaats van tewerkstelling: PC Ariadne, Reymeerstraat 13A, 9340 Lede.

 

INTERESSE?

Verstuur je sollicitatiebrief en CV per voorkeur via mail naar jobs@pcariadne.be

Voor bijkomende informatie kan je terecht bij dhr. Marc Vandergraesen, algemeen directeur 053/76.21.27.

Psychiatrisch Centrum Ariadne • Reymeersstraat 13a • 9340 Lede • www.pcariadne.be

broeders van liefde - logo

Het Psychiatrisch Centrum Ariadne behoort tot de VZW Provincialaat der Broeders van Liefde en is partner in het netwerk voor geestelijke gezondheidszorg Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas.
Om onze dienstverlening te optimaliseren, hebben wij momenteel volgende openstaande vacature voor een:

Verpleegkundige Angst- en stemmingsstoornissen

Psychiatrisch Ziekenhuis

JE FUNCTIE

Je werkt voltijds als verpleegkundige in het traject angst- en stemmingsstoornissen. Je werkt in een wisselend ploegensysteem met vroeg-, laat-, nacht- en weekenddiensten.

JE PROFIEL

 • Je bent afgestudeerd als bachelor of graduaat verpleegkundige (voorkeur optie psychiatrie).
 • Kennis rond en ervaring in het werken met cliënten met een angst- en stemmingsstoornis zijn een meerwaarde.
 • Je hebt aandacht voor de belevingswereld van de cliënten en hun familieleden.
 • Je stelt begrippen als cliëntparticipatie en empowerment voorop vanuit een herstelondersteunende visie.
 • Je bent sociaal vaardig en stressbestendig.
 • Je kan zelfstandig en in team werken en je draagt hierover verantwoordelijkheid.
 • Je kan goed observeren en rapporteren.
 • Je beschikt over administratieve vaardigheden en bent bedreven in MS Office toepassingen.
 • Je koppelt authenticiteit en professionaliteit en je durft je eigen handelen kritisch bekijken.
 • Je bent een positieve persoon die zich kan vinden in onze waarden gedreven organisatiecultuur.
 • Je bent bereid te werken volgens de principes van dialectische gedragstherapie.
 • Je bent in het bezit van een blanco afschrift uit het strafregister.

ONS AANBOD

 • Een contract van 6 maanden, met mogelijkheid tot verlenging (optie onbepaalde duur).
 • Een uitdagende en gevarieerde job met ruimte voor maximale professionele ontplooiing.
 • Een voltijds contract (100%) in een dynamische en gevarieerde werkomgeving.
 • Een competitief en aantrekkelijk verloningspakket.
 • Plaats van tewerkstelling: PC Ariadne – Reymeersstraat 13a, 9340 Le

INTERESSE?

Verstuur je sollicitatiebrief en CV per voorkeur via mail naar jobs@pcariadne.be

Voor bijkomende informatie kan je terecht bij Erik Neirinckx , zorgmanager volwassenpsychiatrie: 053/76.21.51

Psychiatrisch Centrum Ariadne • Reymeersstraat 13a • 9340 Lede • www.pcariadne.be

broeders van liefde - logo

Het Psychiatrisch Centrum Ariadne behoort tot de VZW Provincialaat der Broeders van Liefde en is partner in het netwerk voor geestelijke gezondheidszorg Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas.
Om onze dienstverlening te optimaliseren, hebben wij momenteel volgende openstaande vacature voor een:

Verpleegkundige Alcohol- en medicatieafhankelijkheid

Psychiatrisch Ziekenhuis

JE FUNCTIE

Je werkt voltijds als verpleegkundige in het traject alcohol- en medicatieafhankelijkheid. Je werkt in een wisselend ploegensysteem met vroeg-, laat-, nacht- en weekenddiensten.

JE PROFIEL

 • Je bent afgestudeerd als bachelor of graduaat verpleegkundige (voorkeur optie psychiatrie).
 • Kennis rond en ervaring in het werken met cliënten met een alcohol- en medicatieafhankelijkheid zijn een meerwaarde.
 • Je hebt aandacht voor de belevingswereld van de cliënten en hun familieleden.
 • Je stelt begrippen als cliëntparticipatie en empowerment voorop vanuit een herstelondersteunende visie.
 • Je bent sociaal vaardig en stressbestendig.
 • Je kan zelfstandig en in team werken en je draagt hierover verantwoordelijkheid.
 • Je kan goed observeren en rapporteren.
 • Je beschikt over administratieve vaardigheden en bent bedreven in MS Office toepassingen.
 • Je koppelt authenticiteit en professionaliteit en je durft je eigen handelen kritisch bekijken.
 • Je bent een positieve persoon die zich kan vinden in onze christelijk geïnspireerde waarden.
 • Je bent in het bezit van een blanco afschrift uit het strafregister.

ONS AANBOD

 • Een contract van 6 maanden, met mogelijkheid tot verlenging (optie onbepaalde duur).
 • Een uitdagende en gevarieerde job met ruimte voor maximale professionele ontplooiing.
 • Een voltijds contract (100%) in een dynamische en gevarieerde werkomgeving.
 • Een competitief en aantrekkelijk verloningspakket.
 • Plaats van tewerkstelling: PC Ariadne – Reymeersstraat 13a, 9340 Le

INTERESSE?

Verstuur je sollicitatiebrief en CV per voorkeur via mail naar jobs@pcariadne.be

Voor bijkomende informatie kan je terecht bij Erik Neirinckx , zorgmanager volwassenpsychiatrie: 053/76.21.51

Psychiatrisch Centrum Ariadne • Reymeersstraat 13a • 9340 Lede • www.pcariadne.be

broeders van liefde - logo

Het Psychiatrisch Centrum Ariadne behoort tot de VZW Provincialaat der Broeders van Liefde en is partner in het netwerk voor geestelijke gezondheidszorg Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas.

Verpleegkundige

Psychiatrisch Verzorgingstehuis – campus Leilinde

JE FUNCTIE

Je werkt als verpleegkundige in het Psychiatrisch Verzorgingstehuis Leilinde (campus Dendermonde). Je wordt ingezet in een wisselend ploegensysteem met vroeg-, laat- en weekenddiensten.  Je bouwt binnen een multidisciplinair team een relatie op met de cliënt die gericht is op het somatisch, sociaal en psychisch welbevinden. Je begeleidt en ondersteunt de cliënt op verschillende levensdomeinen zoals wonen, vrije tijd, gezondheid, …en je verleent zowel in eenvoudige als complexe en gespecialiseerde zorgsituaties cliëntgerichte verpleegkundige zorg op maat.

JE PROFIEL

 • Je bent afgestudeerd als bachelor of graduaat verpleegkundige (voorkeur optie psychiatrie).
 • Kennis rond en ervaring met het werken met cliënten met een langdurige psychische kwetsbaarheid zijn een meerwaarde.
 • Je hebt aandacht voor de belevingswereld van de cliënten en hun familieleden.
 • Je stelt begrippen als cliëntparticipatie en empowerment voorop, vanuit een herstelondersteunende visie.
 • Je bent sociaal vaardig en stressbestendig.
 • Je bent een teamspeler die ook zelfstandig kan werken. Je neemt initiatief en draagt verantwoordelijkheid.
 • Je kan goed observeren en rapporteren.
 • Je beschikt over goede administratieve vaardigheden.
 • Je koppelt authenticiteit en professionaliteit en je durft je eigen handelen kritisch bekijken.
 • Je bent een positieve persoon die zich kan vinden in onze christelijk geïnspireerde waarden.
 • Je bent in het bezit van een blanco afschrift strafregister

ONS AANBOD

 • Een voltijds contract van 6 maand (met eventuele mogelijkheid tot onbepaalde duur) in een dynamische en gevarieerde werkomgeving.
 • Een competitief en aantrekkelijk verloningspakket.
 • Een competitief en aantrekkelijk verloningspakket.
 • Plaats van tewerkstelling: PC Ariadne , campus Leilinde, Zuidlaan 42, 9200 Dendermonde

INTERESSE?

Verstuur je sollicitatiebrief en CV per voorkeur via mail naar jobs@pcariadne.be

Voor bijkomende informatie kan je terecht bij Sarah Veireman, coördinator PVT: 052/46.90.07.

Psychiatrisch Centrum Ariadne • Reymeersstraat 13a • 9340 Lede • www.pcariadne.be

broeders van liefde - logo

Het Psychiatrisch Centrum Ariadne behoort tot de VZW Provincialaat der Broeders van Liefde en is partner in het netwerk voor geestelijke gezondheidszorg Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas.

Verpleegkundige

Psychiatrisch Verzorgingstehuis – campus Nieuwemeers te Lede

JE FUNCTIE

Je werkt als verpleegkundige in het Psychiatrisch Verzorgingstehuis Nieuwemeers (campus Lede) in een wisselend ploegensysteem met vroeg-, laat- en weekenddiensten.  Je bouwt binnen een multidisciplinair team een relatie op met de cliënt die gericht is op het somatisch, sociaal en psychisch welbevinden. Je begeleidt en ondersteunt de cliënt op verschillende levensdomeinen zoals wonen, vrije tijd, gezondheid, …en je verleent zowel in eenvoudige als complexe en gespecialiseerde zorgsituaties cliëntgerichte verpleegkundige zorg op maat.

JE PROFIEL

 • Je bent afgestudeerd als bachelor of graduaat verpleegkundige (voorkeur optie psychiatrie).
 • Kennis rond en ervaring met het werken met cliënten met een langdurige psychische kwetsbaarheid zijn een meerwaarde.
 • Je hebt aandacht voor de belevingswereld van de cliënten en hun familieleden.
 • Je stelt begrippen als cliëntparticipatie en empowerment voorop, vanuit een herstel ondersteunende visie.
 • Je bent sociaal vaardig en stressbestendig.
 • Je bent een teamspeler die ook zelfstandig kan werken.
 • Je neemt initiatief en draagt verantwoordelijkheid.
 • Je kan goed observeren en rapporteren.
 • Je beschikt over goede administratieve vaardigheden.
 • Je koppelt authenticiteit en professionaliteit en je durft je eigen handelen kritisch bekijken.
 • Je bent een positieve persoon die zich kan vinden in onze christelijk geïnspireerde waarden.
 • Je bent in het bezit van een blanco afschrift uit het strafregister.

ONS AANBOD

 • Een vervangingscontract ziekte (momenteel tot half juli, mogelijks verlengbaar) 80% of 100%, onmiddellijke indiensttreding.
 • Een competitief en aantrekkelijk verloningspakket
 • Plaats van tewerkstelling: PC Ariadne , campus Lede, Reymeersstraat 13a, 9340 Lede

INTERESSE?

Verstuur je sollicitatiebrief en CV per voorkeur via mail naar jobs@pcariadne.be

Voor bijkomende informatie kan je terecht bij Veerle Vanderstraeten, zorgmanager wonen en herstel: 053/76.21.11

Psychiatrisch Centrum Ariadne • Reymeersstraat 13a • 9340 Lede • www.pcariadne.be

broeders van liefde - logo

Openstaande vacatures binnen het netwerk

Momenteel zijn onze partners op zoek naar volgende nieuwe collega’s (M/V)

Spontaan solliciteren

Je spontane sollicitatie is steeds welkom.

Wij ontvangen jouw sollicitatiebrief met CV bij voorkeur per e-mail: jobs@pcariadne.be

Privacy

Wij hechten groot belang aan jouw privacy en aan het veilig verwerken van jouw persoonsgegevens. Conform de nieuwe Europese regelgeving (GDPR) willen wij je informeren over de verwerkingen die wij met jouw persoonsgegevens uitvoeren en de beleidsmaatregelen die wij nemen om deze te beschermen.

Meer informatie hieromtrent vind je terug via deze link.