Vacatures

Ben je op zoek naar een job waarin je kan groeien, er ruimte is voor zelfontplooiing en waar je elke dag opnieuw het beste van je zelf kan geven? Dan ben jij de persoon waar we naar op zoek zijn.

Openstaande vacatures

Momenteel zijn we op zoek naar volgende nieuwe collega’s (M/V)

Het Psychiatrisch Centrum Ariadne behoort tot de VZW Organisatie Broeders van Liefde en is partner in het netwerk voor geestelijke gezondheidszorg Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas. Om onze dienstverlening te optimaliseren, hebben wij momenteel volgende openstaande vacature voor een:

Begeleider (80 %)

Psychiatrisch Verzorgingstehuis Ariadne – campus Nieuwemeers te Lede

JE FUNCTIE 

Je werkt als begeleider in het Psychiatrisch Verzorgingstehuis Nieuwemeers campus Lede. Hier verblijven 60 cliënten met een langdurige psychische kwetsbaarheid. Je hoofdtaak bestaat uit:

 • Het organiseren en begeleiden van activiteiten gericht op activering, ontspanning en vrije tijd.
 • Samen met de cliënt(en) aansluiting zoeken bij het reguliere activiteitenaanbod in de regio.
 • Het psychosociaal ondersteunen van cliënten en hun netwerk.
 • Werken vanuit een herstel ondersteunende visie waarbij vertrokken wordt vanuit de krachten en wensen van elke cliënt

JE PROFIEL

 • Je bent in het bezit van een diploma bachelor in de ergotherapie of bachelor in de orthopedagogie.
 • Kennis rond en ervaring met het werken met cliënten met een langdurige psychische kwetsbaarheid zijn een meerwaarde.
 • Je hebt aandacht voor de belevingswereld van de cliënten en hun familieleden.
 • Je stelt begrippen als cliëntparticipatie en empowerment voorop, vanuit een herstel ondersteunende visie.
 • Je bent sociaal vaardig en stressbestendig.
 • Je bent een teamspeler die ook zelfstandig kan werken. Je neemt initiatief en draagt verantwoordelijkheid.
 • Je kan goed observeren en rapporteren.
 • Je beschikt over goede administratieve vaardigheden.
 • Je koppelt authenticiteit en professionaliteit en je durft je eigen handelen kritisch bekijken.
 • Je bent een positieve persoon die zich kan vinden in onze waarden georiënteerde werking.
 • Je werkt vanuit de visie van de Broeders van Liefde.
 • Je bent in het bezit van een blanco afschrift uit het strafregister.

ONS AANBOD

 • Een contract van bepaalde duur van 80% voor 3 maand, IFIC cat. 14.
 • Indiensttreding zo snel mogelijk.
 • Een uitdagende en gevarieerde job met ruimte voor maximale professionele ontplooiing.
 • Een competitief en aantrekkelijk verloningspakket.
 • Plaats van tewerkstelling: PC Ariadne – Reymeersstraat 13a, 9340 Lede.

INTERESSE?

Verstuur je sollicitatiebrief en CV per voorkeur via mail naar veerle.vanderstraete@pcariadne.broedersvanliefde.be.

Voor bijkomende informatie kan je terecht bij Vanderstraeten Veerle, zorgmanager wonen en herstel 053 76 21 49 of 053 76 21 11.

Psychiatrisch Centrum Ariadne • Reymeersstraat 13a • 9340 Lede • www.pcariadne.be

Het Psychiatrisch Centrum Ariadne behoort tot de VZW Organisatie Broeders van Liefde en is partner in het netwerk voor geestelijke gezondheidszorg Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas. Om onze dienstverlening te optimaliseren, hebben wij momenteel volgende openstaande vacature voor een:

Begeleider Mobiel Team Aanklampende zorg (voltijds/deeltijds)

Psychiatrisch Ziekenhuis

JE FUNCTIE 

Je werkt als begeleider in een nieuw opstartende deelwerking aanklampende zorg van het bestaand mobiel team, specifiek gericht naar de doelgroep van zorgwekkende zorgmijders met een (vermoeden van) een psychische problematiek. In nauwe samenwerking met lokale actoren (eerstelijnsactoren, welzijnspartners en lokale besturen,…) worden deze burgers, die niet in zorg zijn en dus niet altijd gekend zijn door de GGZ-partners gesignaleerd en aangemeld via een casusoverleg aan het team aanklampende zorg. Je begeleidt deze cliënten in hun leefomgeving, je tracht een vertrouwensband op te bouwen, een zorgnetwerk rond op te zetten en dit netwerk te ondersteunen met oog op stabilisatie, harm reduction en verhogen van levenskwaliteit. Je neemt deel aan de teamwerking en overleg.

JE PROFIEL

 • Je beschikt over een diploma in een menswetenschappelijke richting
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met de doelgroep van zorgwekkende zorgmijders en/of cliënten met een psychiatrische kwetsbaarheid of hebt een bijzondere affiniteit met deze doelgroep
 • Kennis en vaardigheden m.b.t. herstelgeoriënteerde zorg strekt tot aanbeveling (SRH-methodiek, (F)ACT, motivationele gespreksvoering, etc.)
 • Je beschikt over de nodige organisatorische vaardigheden (flexibel en autonoom werken, agenda kunnen beheren, planmatig werken,…)
 • Je bent sterk in verbale communicatie en vaardig in schriftelijke rapportage
 • Je bent sociaal vaardig en stressbestendig
 • Je bent flexibel ingesteld (flexibel handelen bij onverwachte situaties, initiatiefname)
 • Je kan ageren in crisissituaties en bent hierbij besluitvaardig (risico’s inschatten zoals agressie, zelfverwaarlozing, suïcidaliteit,… )
 • Je hebt een goed inlevingsvermogen en staat voor een respectvolle bejegening
 • Je hebt een attitude gericht op empowerment van de cliënt en zijn omgeving
 • Je haalt arbeidstevredenheid uit processen eerder dan uit resultaat
 • Je bent bereid om avondshiften te werken
 • Je koppelt authenticiteit en professionaliteit en handelt binnen de visie van onze groep
 • Je beschikt over een rijbewijs B
 • Je bent in het bezit van een blanco afschrift uit het strafregister.

ONS AANBOD

 • Een contract (minimaal halftijds) van bepaalde duur tot 14/04/2022, met optie tot verlenging.
 • Een uitdagende en gevarieerde job met ruimte voor maximale professionele ontplooiing.
 • Een contract in een dynamische en gevarieerde werkomgeving.
 • Een competitief en aantrekkelijk verloningspakket volgens IFIC-barema’s.
 • Plaats van tewerkstelling: PC Ariadne – Reymeersstraat 13a, 9340 Lede.

INTERESSE?

Verstuur je sollicitatiebrief en CV per voorkeur via mail naar jobs@pcariadne.be

Voor bijkomende informatie kan je terecht bij Els Mathys, Teamcoördinator Mobiele teams: 053/76.21.48 of bij afwezigheid

bij Dr. Ann Van Mol, Teampsychiater Mobiele teams: 053/76.21.11

Psychiatrisch Centrum Ariadne • Reymeersstraat 13a • 9340 Lede • www.pcariadne.be

 

Het Psychiatrisch Centrum Ariadne behoort tot de VZW Organisatie Broeders van Liefde en is partner in het netwerk voor geestelijke gezondheidszorg Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas. Om onze dienstverlening te optimaliseren, hebben wij momenteel volgende openstaande vacature voor een:

Begeleider (80 % – 100%)

Psychiatrisch Verzorgingstehuis Ariadne – campus Leilinde te Dendermonde

JE FUNCTIE 

Je werkt als begeleider in het Psychiatrisch Verzorgingstehuis Nieuwemeers campus Lede. Hier verblijven 42 cliënten met een langdurige psychische kwetsbaarheid.

Je hoofdtaak bestaat uit:

 • Het organiseren en begeleiden van activiteiten gericht op activering, ontspanning en vrije tijd.
 • Samen met de cliënt(en) aansluiting zoeken bij het reguliere activiteitenaanbod in de regio.
 • Het psychosociaal ondersteunen van cliënten en hun netwerk.
 • Werken vanuit een herstel ondersteunende visie waarbij vertrokken wordt vanuit de krachten en wensen van elke cliënt.

JE PROFIEL

 • Je bent in het bezit van een diploma bachelor in de ergotherapie of bachelor in de orthopedagogie.
 • Kennis rond en ervaring met het werken met cliënten met een langdurige psychische kwetsbaarheid zijn een meerwaarde.
 • Je hebt aandacht voor de belevingswereld van de cliënten en hun familieleden.
 • Je stelt begrippen als cliëntparticipatie en empowerment voorop, vanuit een herstel ondersteunende visie.
 • Je bent sociaal vaardig en stressbestendig.
 • Je bent een teamspeler die ook zelfstandig kan werken. Je neemt initiatief en draagt verantwoordelijkheid.
 • Je kan goed observeren en rapporteren.
 • Je beschikt over goede administratieve vaardigheden.
 • Je koppelt authenticiteit en professionaliteit en je durft je eigen handelen kritisch bekijken.
 • Je bent een positieve persoon die zich kan vinden in onze waarden georiënteerde werking.
 • Je werkt vanuit de visie van de Broeders van Liefde.
 • Je bent in het bezit van een blanco afschrift uit het strafregister.

ONS AANBOD

 • Een contract van bepaalde duur van 80% of 100% voor 6 maand, met kans op verlenging.
 • Indiensttreding zo snel mogelijk.
 • Een uitdagende en gevarieerde job met ruimte voor maximale professionele ontplooiing.
 • Een competitief en aantrekkelijk verloningspakket.
 • Plaats van tewerkstelling: PVT Ariadne, campus Leilinde – Zuidlaan 42, 9200 Dendermonde.

INTERESSE?

Verstuur je sollicitatiebrief en CV per voorkeur via mail naar veerle.vanderstraeten@pcariadne.broedersvanliefde.be.

Voor bijkomende informatie kan je terecht bij Magda Borms, hoofdverpleegkundige op het nummer 052 46 90 07.

Psychiatrisch Centrum Ariadne • Reymeersstraat 13a • 9340 Lede • www.pcariadne.be

Het Psychiatrisch Centrum Ariadne behoort tot de VZW Organisatie Broeders van Liefde en is partner in het netwerk voor geestelijke gezondheidszorg Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas. Om onze dienstverlening te optimaliseren, hebben wij momenteel volgende openstaande vacature voor een:

Beleidsmedewerker Wetenschappelijk perspectief (100%)

Psychiatrisch Ziekenhuis

JE FUNCTIE 

Vanuit je functie ben je actief betrokken bij de uitbouw van het kwaliteits- en veiligheidsbeleid.  Je ondersteunt de stafmedewerker “registratie, automatisatie en programmatie” en de kwaliteits-coördinator in hun opdrachten. Verder ligt jouw expertise en focus in het verbinden van de psychiatrische praktijk met het wetenschappelijk denken en het integreren van wetenschappelijke inzichten. Dit houdt in:

 • Het verbinden van de psychiatrische praktijk met wetenschap: zowel bottom-up als top-down.
  • Wetenschappelijk denken versterken in de praktijk (wetenschapspopularisering)
  • Toezien op voldoende beschikbaarheid van wetenschappelijke literatuur
  • Systematische handelen in kaart brengen (practice-based evidence) en in verhouding zetten met evidence-best practice
  • Integratie van inzichten en praktijk tot best-practice guidelines
 • Het verzamelen van gegevens en het formuleren van adviezen vanuit wetenschappelijk onderzoek i.f.v. het ontwerpen van het globale beleidsplan zorg en de beleidsplannen voor de verschillende trajecten.
 • Het opzetten, ondersteunen en valoriseren van wetenschappelijk onderzoek.
 • Bijdragen tot wetenschappelijke publicaties en het voorstellen ervan.
 • Aanspreekpunt voor en begeleiding van studenten in het kader van onderzoeksvragen gerelateerd aan stage of eindwerken.

JE PROFIEL

 • Je bent afgestudeerd als master in de verpleegkundig, sociale of menswetenschappen of bent gelijkgesteld door ervaring en als bachelor eventueel bereid tot een masteropleiding.
 • Je hebt kennis van actuele ontwikkelingen en tendensen in de (psychiatrische) zorgverlening.
 • Je bent bereid tot permanente vorming en opleiding.
 • Je denkt binnen de kaders van het kwaliteitsdenken steeds in PDCA-cycli en binnen de vooropgestelde kwaliteitsdoelstellingen. Kennis van het doorlopen van een accreditatietraject is een meerwaarde, ervaring met interne auditing is een pluspunt.
 • Je stelt begrippen als cliënt- en familieparticipatie en empowerment voorop vanuit een herstelondersteunende visie en je beoogt de integratie van ervaringsdeskundigheid binnen teams.
 • Je kan autonoom werken en bent stressbestendig. Anderzijds ben je sterk teamgericht en is je communicatie verbindend. Je bent bereid tot het geven van vorming en opleiding.
 • Je beschikt over administratieve- en planningsvaardigheden en bent bedreven in MS Office.
 • Je koppelt authenticiteit en professionaliteit en je durft je eigen handelen kritisch bekijken.
 • Je bent een positieve persoon die zich kan vinden in onze waarden georiënteerde voorziening en handelt volgens de visie van de groep van de Broeders van Liefde.
 • Je bent in het bezit van een blanco afschrift uit het strafregister.

ONS AANBOD

 • Een contract van 1 jaar, met mogelijkheid tot contract van onbepaalde duur.
 • Een uitdagende en gevarieerde job met ruimte voor maximale professionele ontplooiing.
 • Een voltijds of deeltijds contract (80% – 100%) in een dynamische en gevarieerde werkomgeving.
 • Een competitief en aantrekkelijk verloningspakket.
 • Plaats van tewerkstelling: PC Ariadne – Reymeersstraat 13a, 9340 Lede.

INTERESSE?

Verstuur je sollicitatiebrief en CV per voorkeur via mail naar jobs@pcariadne.be

Voor bijkomende informatie kan je terecht bij Christof Piron, zorgmanager: 053/76.21.11.

Psychiatrisch Centrum Ariadne • Reymeersstraat 13a • 9340 Lede • www.pcariadne.be

Het Psychiatrisch Centrum Ariadne behoort tot de VZW Organisatie Broeders van Liefde en is partner in het netwerk voor geestelijke gezondheidszorg Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas. Om onze dienstverlening te optimaliseren, hebben wij momenteel volgende openstaande vacature voor een:

Hulpkok – grootkeuken (50%)

Psychiatrisch Ziekenhuis

JE FUNCTIE 

Je werkt als hulpkok in onze grootkeuken op onze campus te Lede. Je werkt in dagdienst waarbij weekenddienst mogelijk is. Je staat in voor het ontvangen en controleren van goederen, maken van broodjes en slaatjes alsook voor het voorbereiden, helpen bereiden en portioneren van maaltijden.

JE PROFIEL

 • Je bent in het bezit van een diploma hulpkok/kok.
 • Je hebt een goede kennis van de werking van een grootkeuken.
 • Je bent vertrouwd met de geldende hygiënevoorschriften.
 • Je bent bereid om in het weekend en op feestdagen te werken.
 • Je communiceert vlot en duidelijk.
 • Je bent een teamplayer.
 • Je kan zelfstandig werken en beschikt over een gezonde portie verantwoordelijkheidszin.
 • Leerbereidheid en interesse in de zorgsector is onmisbaar.
 • Je bent in het bezit van een recent blanco afschrift uit het strafregister.
 • Je toont respect voor onze waarden georiënteerde organisatie en werkt vanuit de missie van de Groep Broeders van Liefde.

ONS AANBOD

 • Een deeltijds contract (50%) van bepaalde duur met mogelijkheid tot contract onbepaalde duur.
 • Indiensttreding: 03/01/2022.
 • Verloning overeenkomstig de IFIC barema’s aangevuld met een aantal extralegale voordelen.
 • Plaats van tewerkstelling: PC Ariadne – Reymeersstraat 13a, 9340 Lede.

INTERESSE?

Verstuur je sollicitatiebrief en CV per voorkeur via mail naar jobs@pcariadne.be

Voor bijkomende informatie kan je terecht bij Maaike Dierens (diensthoofd grootkeuken): 053/76.21.50.

Psychiatrisch Centrum Ariadne • Reymeersstraat 13a • 9340 Lede • www.pcariadne.be

Het Psychiatrisch Centrum Ariadne behoort tot de VZW Organisatie Broeders van Liefde en is partner in het netwerk voor geestelijke gezondheidszorg Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas. Om onze dienstverlening te optimaliseren, hebben wij momenteel volgende openstaande vacature voor een:

Logistiek assistent (50%)

Psychiatrisch Ziekenhuis

JE FUNCTIE 

Je werkt deeltijds als logistiek assistent op de verschillende  afdelingen  van het psychiatrisch centrum  in Lede.

JE PROFIEL

 • Je bent in het bezit van een getuigschrift ‘logistiek assistent in de zorg’ .
 • Je hebt een brede kennis van en interesse in je vakgebied.
 • Kennis rond en ervaring in het werken met cliënten met een psychiatrische kwetsbaarheid is een meerwaarde.
 • Je hebt aandacht voor hygiëne op de afdeling en voedselveiligheid (HACCP).
 • Je ondersteunt de afdeling met het uitvoeren van huishoudelijke taken/ was en linnenstroom/ transport.
 • Je werkt nauwkeurig en je hebt oog voor detail.
 • Je bent sociaal en stressbestendig
 • Je kan zowel zelfstandig werken als in teamverband en je draagt verantwoordelijkheid.
 • Je beschikt over administratieve vaardigheden.
 • Je engageert je om op een positieve wijze mee te werken aan de waardengeoriënteerde organisatie in je relatie t.a.v. de cliënten en collega’s.
 • Je werkt vanuit de missie van de groep Broeders van Liefde.
 • Je bent in het bezit van een blanco afschrift uit het strafregister.

ONS AANBOD

 • Een contract van 3 maanden, met mogelijkheid tot verlenging.
 • Een uitdagende en gevarieerde job met ruimte voor maximale professionele ontplooiing.
 • Een deeltijds contract (50%) in een dynamische en gevarieerde werkomgeving.
 • Een competitief en aantrekkelijk verloningspakket.
 • Plaats van tewerkstelling: PC Ariadne – Reymeersstraat 13a, 9340 Lede.

INTERESSE?

Verstuur je sollicitatiebrief en CV per voorkeur via mail naar jobs@pcariadne.be

Voor bijkomende informatie kan je terecht bij Anja De Ganck, diensthoofd logistiek: 053/76.21.51.

Psychiatrisch Centrum Ariadne • Reymeersstraat 13a • 9340 Lede • www.pcariadne.be

Het Psychiatrisch Centrum Ariadne behoort tot de VZW Organisatie Broeders van Liefde en is partner in het netwerk voor geestelijke gezondheidszorg Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas. Om onze dienstverlening te optimaliseren, hebben wij momenteel volgende openstaande vacature voor een:

Medewerker Sociale Dienst (80% of 100%)

Psychiatrisch Verzorgingstehuis Ariadne – campus Leilinde te Dendermonde

JE FUNCTIE 

Je werkt als medewerker op de sociale dienst in het PVT Leilinde (campus Dendermonde). Je staat de bewoners en  hun omgeving bij op psychosociaal, educatief en administratief vlak. Je hoofdtaak bestaat uit:

 • Bieden van een individuele aangepaste psychosociale ondersteuning.
 • Verlenen van bijstand aan de bewoners.
 • Meewerken aan de optimalisatie van de hulpverlening.
 • Zorgdragen voor de continuïteit en de kwaliteit van de zorgverlening.
 • Opmaken van sociale dossiers van de bewoners.

JE PROFIEL

 • Je bent in het bezit van een diploma sociaal verpleegkundige, maatschappelijk werker of sociaal werker.
 • Kennis rond en ervaring met het werken met mensen met een langdurige psychische kwetsbaarheid is een meerwaarde.
 • Je hebt aandacht voor de belevingswereld van de bewoners en hun familieleden.
 • Je stelt begrippen als cliëntparticipatie en empowerment voorop, vanuit een herstel ondersteunende visie.
 • Je bent sociaal vaardig en stressbestendig.
 • Je bent een teamspeler die ook zelfstandig kan werken. Je neemt initiatief en draagt verantwoordelijkheid.
 • Je kan goed observeren en rapporteren.
 • Je beschikt over goede administratieve vaardigheden.
 • Je koppelt authenticiteit en professionaliteit en je durft je eigen handelen kritisch bekijken.
 • Je bent een positieve persoon die zich kan vinden in onze waarden georiënteerde werking.
 • Je werkt vanuit de visie van de Broeders van Liefde.
 • Je bent in het bezit van een blanco afschrift uit het strafregister.

ONS AANBOD

 • Een contract van bepaalde duur van 80% of 100%, vervanging zwangerschap.
 • Indiensttreding vanaf 01.11.2021.
 • Een uitdagende en gevarieerde job met ruimte voor maximale professionele ontplooiing.
 • Een competitief en aantrekkelijk verloningspakket.
 • Plaats van tewerkstelling: PC Ariadne – Reymeersstraat 13a, 9340 Lede.

INTERESSE?

Verstuur je sollicitatiebrief en CV per voorkeur via mail naar veerle.vanderstraeten@pcariadne.broedersvanliefde.be

Voor bijkomende informatie kan je terecht bij Magda Borms, hoofdverpleegkundige: 052 46 90 07.

Psychiatrisch Centrum Ariadne • Reymeersstraat 13a • 9340 Lede • www.pcariadne.be

Het Psychiatrisch Centrum Ariadne behoort tot de VZW Organisatie Broeders van Liefde en is partner in het netwerk voor geestelijke gezondheidszorg Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas. Om onze dienstverlening te optimaliseren, hebben wij momenteel volgende openstaande vacature voor een:

Psychiater

Psychiatrisch Ziekenhuis

 

JE FUNCTIE 

Je verricht psychiatrisch-diagnostisch onderzoek bij volwassenen door middel van welomschreven psychiatrische methodieken. Je bent eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het behandelplan van de patiënt in samenspraak met het multidisciplinaire team. Naast je klinische functie bepaal je samen met het kernteam het beleid en het zorgprogramma van het toegewezen traject. Je participeert in de medische staf en werkt nauw samen met je collega psychiaters.

JE PROFIEL

 • Je bent erkend arts specialist in de volwassenpsychiatrie of je bent laatstejaarsstudent specialist in de volwassenpsychiatrie
 • Je bent geaccrediteerd bij het RIZIV.
 • Je hebt kennis van actuele ontwikkelingen en tendensen in de psychiatrische zorgverlening.
 • Je werkt patiëntgericht en kan het wetenschappelijke integreren in herstelgericht werken.
 • Je kan je makkelijk inpassen in het multidisciplinair werken.
 • Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk).
 • Je hebt aandacht voor de kwaliteit van de zorg en je streeft naar zorgvernieuwing.
 • Je hebt aandacht voor de wettelijke bepalingen en de ethische aspecten van de (medische)zorg.
 • Je draagt een eigen professionele verantwoordelijkheid voor de beroepsuitoefening in de functie.
 • Je kan je vinden in onze waarden georiënteerde voorziening en handelt volgens de visie van de groep van de Broeders van Liefde.

ONS AANBOD

 • Een uitdagende en gevarieerde job met ruimte voor maximale professionele ontplooiing.
 • Je werkt op zelfstandige basis en vult een voltijdse/deeltijdse opdracht in een dynamische en gevarieerde werkomgeving.
 • Je komt terecht in een team van gedreven collega psychiaters.
 • Plaats van tewerkstelling: PC Ariadne – Reymeersstraat 13a, 9340 Lede.

INTERESSE?

Verstuur je sollicitatiebrief en CV per voorkeur via mail naar jobs@pcariadne.be

Voor bijkomende informatie kan je terecht bij hoofdarts dr. De Bruecker: 053/76.21.02.

Psychiatrisch Centrum Ariadne • Reymeersstraat 13a • 9340 Lede • www.pcariadne.be

Het Psychiatrisch Centrum Ariadne behoort tot de VZW Organisatie Broeders van Liefde en is partner in het netwerk voor geestelijke gezondheidszorg Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas. Om onze dienstverlening te optimaliseren, hebben wij momenteel volgende openstaande vacature voor een:

Verpleegkundige Nacht (voltijds/deeltijds)

Psychiatrisch Ziekenhuis

 

JE FUNCTIE 

Je werkt voltijds of deeltijds (80 of 100%) als nachtverpleegkundige (A2) op afdeling ouderenzorg.  Je werkt nachten van 9,5 uur, startend om 21.15 uur en eindigend om 06.45 uur.

JE PROFIEL

 • Je bent afgestudeerd als graduaat verpleegkundige (A2-niveau) en hebt een brede kennis van en interesse in je vakgebied.
 • Kennis rond en ervaring in het werken met cliënten met een acute psychiatrische problematiek zijn een meerwaarde.
 • Je hebt aandacht voor de belevingswereld van de cliënten en hun familieleden.
 • Je stelt begrippen als cliëntparticipatie en empowerment voorop vanuit een herstelondersteunende visie.
 • Je bent sociaal vaardig en stressbestendig.
 • Je kan zelfstandig en in team werken en je draagt hierover verantwoordelijkheid.
 • Je kan goed observeren en rapporteren.
 • Je beschikt over administratieve vaardigheden en bent bedreven in MS Office toepassingen.
 • Je koppelt authenticiteit en professionaliteit en je durft je eigen handelen kritisch bekijken.
 • Je bent een positieve persoon die zich kan vinden in onze waardengeoriënteerde organisatie en werkt vanuit de missie van de Groep Broeders van Liefde.
 • Je bent in het bezit van een recent blanco afschrift uit het strafregister.

ONS AANBOD

 • Een contract van 6 maanden, met mogelijkheid tot verlenging (optie onbepaalde duur).
 • Een uitdagende en gevarieerde job met ruimte voor maximale professionele ontplooiing.
 • Een voltijds of deeltijds contract in een dynamische en gevarieerde werkomgeving.
 • Een competitief en aantrekkelijk verloningspakket.
 • Plaats van tewerkstelling: PC Ariadne – Reymeersstraat 13a, 9340 Lede.

INTERESSE?

Verstuur je sollicitatiebrief en CV per voorkeur via mail naar jobs@pcariadne.be

Voor bijkomende informatie kan je terecht bij Christof Piron, zorgmanager: 053/76.21.11.

Psychiatrisch Centrum Ariadne • Reymeersstraat 13a • 9340 Lede • www.pcariadne.be

Het Psychiatrisch Centrum Ariadne behoort tot de VZW Organisatie Broeders van Liefde en is partner in het netwerk voor geestelijke gezondheidszorg Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas. Om onze dienstverlening te optimaliseren, hebben wij momenteel volgende openstaande vacature voor een:

Verpleegkundige (voltijds/deeltijds)

Psychiatrisch Ziekenhuis

 

JE FUNCTIE 

 • Je werkt voltijds of deeltijds als verpleegkundige op de afdeling ouderenzorg of een afdeling voor personen met een psychotische kwetsbaarheid, een angst-of stemmingsstoornis of een afhankelijkheidsproblematiek. Je wordt ingezet in een wisselend ploegensysteem met vroeg-, laat-, nacht- en weekenddiensten.

JE PROFIEL

 • Je bent afgestudeerd als bachelor of graduaat verpleegkundige (voorkeur optie psychiatrie).
 • Kennis rond en ervaring in het werken met cliënten met een psychische kwetsbaarheid zijn een meerwaarde.
 • Je hebt aandacht voor de belevingswereld van de cliënten en hun familieleden.
 • Je stelt begrippen als cliëntparticipatie en empowerment voorop vanuit een herstelondersteunende visie.
 • Je bent sociaal vaardig en stressbestendig.
 • Je kan zelfstandig en in team werken en je draagt hierover verantwoordelijkheid.
 • Je kan goed observeren en rapporteren.
 • Je beschikt over administratieve vaardigheden en bent bedreven in MS Office toepassingen.
 • Je koppelt authenticiteit en professionaliteit en je durft je eigen handelen kritisch bekijken.
 • Je bent onderschrijft onze waarden  en de missie van de Groep Broeders van Liefde.
 • Je bent in het bezit van een recent blanco afschrift uit het strafregister.

ONS AANBOD

 • Een contract van 6 maanden, met mogelijkheid tot verlenging (optie onbepaalde duur).
 • Een uitdagende en gevarieerde job met ruimte voor maximale professionele ontplooiing.
 • Een voltijds of deeltijds contract in een dynamische en gevarieerde werkomgeving.
 • Een competitief en aantrekkelijk verloningspakket.
 • Plaats van tewerkstelling: PC Ariadne – Reymeersstraat 13a, 9340 Lede.

INTERESSE?

Verstuur je sollicitatiebrief en CV per voorkeur via mail naar jobs@pcariadne.be

Voor bijkomende informatie kan je terecht bij Christof Piron, zorgmanager: 053/76.21.11.

Psychiatrisch Centrum Ariadne • Reymeersstraat 13a • 9340 Lede • www.pcariadne.be

Het Psychiatrisch Centrum Ariadne behoort tot de VZW Organisatie Broeders van Liefde en is partner in het netwerk voor geestelijke gezondheidszorg Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas. Om onze dienstverlening te optimaliseren, hebben wij momenteel volgende openstaande vacature voor een:

Verpleegkundige  ( 80% – 100%)

Psychiatrisch Verzorgingstehuis Ariadne – campus Leilinde te Dendermonde

 

JE FUNCTIE 

Je werkt als verpleegkundige in het Psychiatrisch Verzorgingstehuis Leilinde. Je wordt ingezet in een wisselend ploegensysteem met vroeg-, laat- en weekenddiensten.  Je bouwt binnen een multidisciplinair team een relatie op met de cliënt die gericht is op het somatisch, sociaal en psychisch welbevinden. Je begeleidt en ondersteunt de cliënt op verschillende levensdomeinen zoals wonen, vrije tijd, gezondheid, …en je verleent zowel in eenvoudige als complexe en gespecialiseerde zorgsituaties cliëntgerichte verpleegkundige zorg op maat.

JE PROFIEL

 • Je bent afgestudeerd als bachelor of graduaat verpleegkundige (voorkeur optie psychiatrie).
 • Kennis rond en ervaring met het werken met cliënten met een langdurige psychische kwetsbaarheid zijn een meerwaarde.
 • Je hebt aandacht voor de belevingswereld van de cliënten en hun familieleden.
 • Je stelt begrippen als cliëntparticipatie en empowerment voorop, vanuit een herstelondersteunende visie.
 • Je bent sociaal vaardig en stressbestendig.
 • Je bent een teamspeler die ook zelfstandig kan werken. Je neemt initiatief en draagt verantwoordelijkheid.
 • Je kan goed observeren en rapporteren.
 • Je beschikt over goede administratieve vaardigheden.
 • Je koppelt authenticiteit en professionaliteit en je durft je eigen handelen kritisch bekijken.
 • Je bent een positieve persoon die zich kan vinden in onze waarden georiënteerde werking.
 • Je werkt vanuit de visie van de Broeders van Liefde.
 • Je bent in het bezit van een recent blanco afschrift uit het strafregister.

ONS AANBOD

 • Een contract van bepaalde duur (6 maand) in een dynamische en gevarieerde werkomgeving, met kans op verlenging.
 • Indiensttreding zo snel mogelijk.
 • Een uitdagende en gevarieerde job met ruimte voor maximale professionele ontplooiing.
 • Een competitief en aantrekkelijk verloningspakket.
 • Plaats van tewerkstelling: PVT Ariadne , campus Leilinde, Zuidlaan 42, 9200 Dendermonde

INTERESSE?

Verstuur je sollicitatiebrief en CV per voorkeur via mail naar veerle.vanderstraeten@pcariadne.broedersvanliefde.be

Voor bijkomende informatie kan je terecht bij Magda Borms, hoofdverpleegkundige: 052 46 90 07.

Psychiatrisch Centrum Ariadne • Reymeersstraat 13a • 9340 Lede • www.pcariadne.be

Het Psychiatrisch Centrum Ariadne behoort tot de VZW Organisatie Broeders van Liefde en is partner in het netwerk voor geestelijke gezondheidszorg Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas. Om onze dienstverlening te optimaliseren, hebben wij momenteel volgende openstaande vacature voor een:

Zorgkundige ( 80% – 100%)

Psychiatrisch Verzorgingstehuis Ariadne – campus Leilinde te Dendermonde

 

JE FUNCTIE 

Je werkt als zorgkundige in het Psychiatrisch Verzorgingstehuis Leilinde (campus Dendermonde). Hier verblijven 42 cliënten met een langdurige psychische kwetsbaarheid. Je wordt ingezet in een wisselend ploegensysteem met vroeg-, laat- en weekenddiensten.  Je hoofdtaak bestaat uit:

 • Het begeleiden en ondersteunen van de cliënt op verschillende levensdomeinen zoals wonen, vrije tijd, gezondheid,…
 • Het uitvoeren van taken die binnen jouw studiegebied horen.
 • Het uitvoeren van administratieve taken.
 • Nauw samenwerken binnen een multidisciplinair team.

JE PROFIEL

 • Je bent in het bezit van een visum zorgkundige
 • Kennis rond en ervaring met het werken met cliënten met een langdurige psychische kwetsbaarheid zijn een meerwaarde.
 • Je hebt aandacht voor de belevingswereld van de cliënten en hun familieleden.
 • Je stelt begrippen als cliëntparticipatie en empowerment voorop, vanuit een herstel ondersteunende visie.
 • Je bent sociaal vaardig en stressbestendig.
 • Je bent een teamspeler die ook zelfstandig kan werken. Je neemt initiatief en draagt verantwoordelijkheid.
 • Je kan goed observeren en rapporteren.
 • Je beschikt over goede administratieve vaardigheden.
 • Je koppelt authenticiteit en professionaliteit en je durft je eigen handelen kritisch bekijken.
 • Je bent een positieve persoon die zich kan vinden in onze waarden georiënteerde werking.
 • Je werkt vanuit de visie van de Broeders van Liefde.
 • Je bent in het bezit van een recent blanco afschrift uit het strafregister.

ONS AANBOD

 • Een contract van bepaalde duur (6 maand) in een dynamische en gevarieerde werkomgeving, met kans op verlenging.
 • Indiensttreding zo snel mogelijk.
 • Een uitdagende en gevarieerde job met ruimte voor maximale professionele ontplooiing.
 • Een competitief en aantrekkelijk verloningspakket.
 • Plaats van tewerkstelling: PVT Ariadne , campus Leilinde, Zuidlaan 42, 9200 Dendermonde

INTERESSE?

Verstuur je sollicitatiebrief en CV per voorkeur via mail naar veerle.vanderstraeten@pcariadne.broedersvanliefde.be

Voor bijkomende informatie kan je terecht bij Magda Borms, hoofdverpleegkundige: 052 46 90 07.

Psychiatrisch Centrum Ariadne • Reymeersstraat 13a • 9340 Lede • www.pcariadne.be

Openstaande vacatures – partners binnen ons netwerk

Momenteel zijn we op zoek naar volgende nieuwe collega’s (M/V)

Vzw Reymeers is een erkend initiatief voor beschut wonen te Lede en is partner in het Netwerk GG Aalst – Dendermonde – Sint-Niklaas.

Vzw Reymeers beschikt over 62 erkende plaatsen beschut wonen, een netwerk activering en een eigen activiteiten- en ontmoetingscentrum.

Om onze dienstverlening te optimaliseren, hebben wij momenteel een openstaande vacature voor:

 

Onderhoudsmedewerker (m/v)                    

Je functie

Je werkt als onderhoudsmedewerker met als algemeen doel het schoonmaken van de lokalen binnen de gebouwen van de organisatie én het uitvoeren van het algemeen onderhoud en kleine herstellingen teneinde er de hygiëne, orde en netheid te waarborgen en defecten te voorkomen en te verhelpen.

Je hoofdtaak bestaat uit:

 • Schoonmaken van de diverse lokalen van de organisatie (onthaalbureel, lokalen binnen het activiteiten- en ontmoetingscentrum).
 • Uitvoeren van periodieke onderhoudsbeurten (poetsen vrijgekomen kamers, schoonmaken van bv. ramen,…)
 • Onderhouden van de omgeving van de gebouwen (tuin, parking,…).
 • Uitvoeren van het algemeen onderhoud en van herstellingen.
 • Uitvoeren van diverse dringende of geplande onderhouds- en herstellingswerken.
 • Uitvoeren van kleine herstellingswerken in de verschillende gebouwen, op diverse gebieden zoals sanitair, schilderwerken,…
 • Verzorgen van interne verhuizingen.

Je profiel

 • Je bezit een technische basiskennis van diverse vakgebieden en kent de daaraan gebonden veiligheidsvoorschriften en -procedures.
 • Je bent handig en je hebt technisch inzicht om de diverse problemen te kunnen oplossen.
 • Je bent sociaal vaardig en stressbestendig.
 • Je beschikt over een rijbewijs B en een eigen wagen.
 • Je bent in het bezit van een blanco afschrift uit het strafregister.

Ons aanbod

 • Een contract bepaalde duur voor 3 maand, verlengbaar.
 • Een contract van ongeveer 13u per week (0,33 vte).
 • Indiensttreding zo snel mogelijk.
 • Verloningspakket IFIC cat. 5, aangevuld met een hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques.
 • Plaats van tewerkstelling: gebouwen vzw Reymeers. Maatschappelijke zetel: Reymeersstraat 13a,  9340 Lede.

 

Interesse?

Bezorg je sollicitatiebrief en cv per mail aan veerle.vanderstraeten@reymeers.be.

Voor meer info kan u terecht bij mevr. Veerle Vanderstraeten, Zorgmanager wonen en herstel (tel. 053/80.87.46).

Spontaan solliciteren

Je spontane sollicitatie is steeds welkom.

Wij ontvangen jouw sollicitatiebrief met CV bij voorkeur per e-mail: jobs@pcariadne.be

Privacy

Wij hechten groot belang aan jouw privacy en aan het veilig verwerken van jouw persoonsgegevens. Conform de nieuwe Europese regelgeving (GDPR) willen wij je informeren over de verwerkingen die wij met jouw persoonsgegevens uitvoeren en de beleidsmaatregelen die wij nemen om deze te beschermen.

Meer informatie hieromtrent vind je terug via deze link.